Hoppa till innehållet

Bygger avancerad AI-fabrik för järnväg

AI-teknologi som klarar att förutse drift- och underhållsbehovet av järnvägen i Sverige – och som automatiserar förebyggande underhåll och reparationer. Hela den underhållskedjan ska förenklas genom en avancerad AI-fabrik för järnväg vid Luleå tekniska universitet. Verkliga försök med en digitaliserad järnväg ska genomföras i hela landet.

Antarktisexpedition ska säkra kvarlevor av Nordenskjöld-expeditionen år 1901-1903

Lämningarna efter den första svenska Antarktis-expeditionen hotas att förstöras av de snabba klimatförändringarna. Nu ska svenska och argentinska forskare åka dit för att dokumentera och försöka bevara lämningarna innan det är för sent. Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, leder det svenska forskarteamet under expeditionen CHAQ 2020

Luleå tekniska universitet blir nytt elitidrottsvänligt lärosäte

Riksidrottsförbundet har utsett Luleå tekniska universitet till elitidrottsvänligt lärosäte. Universitetet ska underlätta för elitidrottare att studera – oavsett sport – men planerar också för en särskild satsning på längdskidor, skidskytte och skidorientering. En verksamhetsledare, som även ska fungera som tränare, ska anställas.

4,5 miljoner till AI-forskning i Norrbotten

Luleå tekniska universitet fortsätter att stärka sin forskning inom artificiell intelligens. Kempestiftelserna finansierar sex forskartjänster under de kommande två åren.

Ny samtalsapp utvecklas för personer med afasi

Att kunna uttrycka sig är viktigt för alla, men alla har inte samma möjligheter. Personer med afasi kan ofta bara uttrycka enstaka ord och exkluderas därför från mer djupgående samtal. Ett nytt projekt vid Luleå tekniska universitet ska förenkla och möjliggöra avancerad kommunikation för denna grupp genom utvecklandet av en ny mobilapplikation baserad på forskning inom dataspelsteknik, pedagogik och filosofi.

Luleå tekniska universitet och RISE stärker sitt samarbete

Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet RISE har undertecknat ett treårigt samarbetsavtal. I och med partnerskapet fördjupas relationerna ännu mer kring forskning, utbildning och innovation.

Forskare stöttar digitaliseringen av företag inom processindustri

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa små och medelstora företag i processindustrin i norra Sverige och Finland att utveckla nya digitala tjänster och affärsmodeller som går ut på att företagen samarbetar mer med varandra.

Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun stärker sitt samarbete

Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun har undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan. Syftet är att stärka såväl universitetets som kommunens utveckling inom utbildning, kompetensutveckling, forskning och innovation.

Varierande syrehalter ett mysterium på Mars

Ny forskning visar att halterna av syre på Mars varierar över tid – men varför är ett mysterium som återstår för forskarna att lösa.
– Vi vet ännu inte vad som gör att det på våren och sommaren produceras ett överskott av syre i Mars atmosfär, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet firade akademiska framgångar

Luleå tekniska universitet har det gångna året fått 14 nya professorer och adjungerade professorer, 76 nya doktorer och två nya hedersdoktorer. Framstegen uppmärksammades under lördagens akademiska högtid, som hade hållbarhet som tema.

Robotik och AI nytt forskningsämne på Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet inrättar ett nytt forskningsämne: robotik och artificiell intelligens.

Machokultur i gruvor på väg att utmanas

Andelen kvinnor som arbetar i gruvor ökar stadigt, samtidigt som mycket tyder på att en machokultur till viss del fortfarande lever kvar. Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har undersökt jämställdhetsarbetet i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer.

Årets innovatörer ökar säkerheten och minskar mänskligt lidande

Priset Årets innovatör för anställda vid Luleå tekniska universitet har tilldelats robotikforskaren George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik. Detta för de autonoma drönare som robotikgruppen utvecklat, för bland annat säkrare arbetsmiljö i gruvor. Årets innovatör student, tilldelades Kristina Ulander, på sjuksköterskeprogrammet, för hennes rörelseregistrerande madrass som kan hjälpa till att förebygga trycksår hos patienter.

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2019

Wiebke Reim, doktorand entreprenörskap och innovation, har av Vattenfall tilldelats 2019 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen: Towards a framework for Product-Service System Business Model Implementation, visar en imponerande akademisk prestation där fyra av artiklarna har publicerats i fältets högst rankade tidskrifter och redan har citerats mer än 500 gånger.

Marcus Liwicki får Nordeas vetenskapliga pris 2019

Luleå tekniska universitets professor i maskininlärning Marcus Liwicki är 2019 års mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

Liv Sandberg och Philip Engström är Årets alumner 2019

Facebooks byråchef Liv Sandberg och Philip Engström, som gjort snabb karriär på företaget Important Looking Pirates, har utsetts till Årets alumner på sitt tidigare lärosäte Luleå tekniska universitet.

AI-projekt ska förbättra stödet till unga

Hur kan artificiell intelligens användas för att förbättra stödet till unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka i ett nytt projekt, ChatPal. Bland annat ska en dygnet runt-tjänst med samtalsstöd i form av en så kallad chatbot utvecklas.

Regelverk försvårar nyanlända elevers skolgång

Ungdomar som flytt till Sverige har svårt att klara övergången till de nationella gymnasieprogrammen, för att de inte ges tillräckligt med tid att klara behörighetskraven. Det visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet. I Sverige gick i fjol cirka 30 000 nyanlända elever ett så kallat språkintroduktionsprogram, som en förberedelse inför de nationella gymnasieutbildningarna.

Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd och företaget Climeons ena grundare Thomas Öström blir nya teknologie hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Veronika Sundström utsedd till universitetsdirektör

Till ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, har idag, utsetts Veronika Sundström, tidigare regiondirektör vid Region Norrbotten. Den 11 november tillträder hon som ny universitetsdirektör. Veronika Sundström efterträder därmed Staffan Sarbäck, som går i pension efter mer än trettio år som universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

Självkörande drönare navigerar i bergrum

För första gången visar robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet fältförsök med autonom drönarflygning i gruvliknande miljö. Forskargrupper runt om i världen har framgångsrikt flugit autonoma drönare inomhus i labb, men få har kunskapen att flyga autonomt utomhus och i mörka och ostrukturerade bergrum eller gruvgångar.
Se bifogad unik film från fältförsöket.

Sju miljoner till forskning om lek

Leken och vad som utestänger barn från lek är centrala teman i ett nytt forskningsprojekt på Luleå tekniska universitet.
– Alla barn har rätt att leka och det ska finnas en tillgänglighet till exempelvis lekplatser, säger Maria Prellwitz, biträdande professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet och Piteå ökar samverkan

Piteå kommun och Luleå tekniska universitet, har antagit en gemensam avsiktsförklaring, som ska stärka kommunens utveckling och universitetets verksamhet, med avseende på utbildning och kompetensutveckling, forskning och innovation, samt experimentmiljöer och kompetenscentra.

Unik forskning om rehabilitering via 1177

Ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet ska utveckla digital rehabilitering via Vårdguiden 1177. 
– Det är ett unikt projekt som i ett första steg riktar sig till personer som drabbats av stroke, säger Maria Larsson-Lund, professor i arbetsterapi.

Ljudkonst i samspel med naturen

Musiker har i alla tider inspirerats av natur och levnadsmiljö i sin skapandeprocess. Få har dock skapat musik i direkt interaktion med omgivningarna. Det var dock precis vad  forskare genomförde när de besökte Piteå hamn i Bottenviken, i jakt på ljud som inte går att uppfatta med blotta örat.

Kompostpåsar som går sönder – här är förklaringen

Är du en av dem som slänger ditt matavfall i brännbart istället för att använda kompostpåse? Kanske har du upplevt att kompostpåsen gått sönder på väg till soptunnan. Fem studenter på Luleå tekniska universitet har undersökt vilka faktorer som gör att kompostpåsarna inte håller, trots att de är gjorda för ändamålet.

Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Samarbetet – som omfattar forskning, innovation och utbildning – ska leda till satsningar som säkerställer kompetensförsörjning och stödjer övergången till en biobaserad ekonomi.

Lättare lastbilar med varmfodrat stål

Elektrifieringen av tunga transporter är en av drivkrafterna bakom ett nytt EU-projekt som koordineras av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland annat Scania. Målet är att skapa lättare lastbilskonstruktioner med hjälp av varmformat stål, vilket leder till effektivare godstransporter eftersom lastbilarna kan ta mer last.

Kan hållbarhetsarbete öka acceptansen för gruvor?

Ett förbättrat hållbarhetsarbete, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det är syftet med projektet ”Från ord till handling”, som sker i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvnäringen.

Skogs- och havsrester stärker tarmfloran

Med hjälp av avverkningsrester från skogen och cellulosa från sjöpungar vill kemiteknikforskare vid Luleå tekniska universitet få våra magar att må bättre. Forskarna är först med att av icke ätbara resurser från skog och hav utveckla prebiotika, en typ av fibrer som hjälper de nyttiga bakterierna i tjocktarmen att trivas och föröka sig.

LTU Big Air 2019 hyllas av OS kommentator

Elitåkare bjöd på högklassig show när Luleå Big Air gick av stapeln i lördags på Luleå tekniska universitet, Sveriges största Big Air-tävling i stadsmiljö. Unikt för i år var det nya tävlingskonceptet head-to-head där åkarna ställdes mot varandra, en mot en, i en elimineringsduell på den 22 meter höga rampen. Speaker under tävlingen var snowboard- och freestylekommentatorn Bollen Valencia, som tidigare kommenterat OS i Sotji.

Miljardprojekt för digitalisering av europeisk industri

Luleå tekniska universitet ska koordinera Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin. Arrowhead Tools har en budget på nära 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, från lärosäten till några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips.

Pilotprojekt för bättre service i norrbottniska byar

Hur kan digitala lösningar bidra till bättre service för invånare och företag på landsbygden? I pilotprojektet ”Smarta hållbara byar” ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i byar i tolv kommuner i Norrbotten för att utveckla och förbättra samhällsservicen.

Möjligt att utvinna mer ur befintliga gruvor

Att utvinna metaller och industrimineral ur en och samma gruva skulle minska mängden avfall och öka den ekonomiska nyttan. I ett projekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet de geologiska förutsättningarna att bredda brytningen i befintliga gruvområden.

100 teknikintresserade gymnasietjejer från hela Sverige till Luleå tekniska universitet

Hur är det att plugga på tekniska utbildningar? Det kommer 100 gymnasietjejer få veta mer om, när de 24-26 februari besöker Luleå tekniska universitet för att träffa studenter, lyssna på föreläsningar, delta i workshops och få en glimt av studentlivet. Allt som en del av arrangemanget 5-TEK.

Receptet på den perfekta snön

Det ökade intresset för snötillverkning inom skidindustrin och biltestverksamheten gör att forskare vid Luleå tekniska universitet påbörjar en klassificering av snösorter. Att vetenskapligt hitta förklaringar till varför snö och tillverkad snö har olika egenskaper eller hur ett bildäck svarar på olika vinterväglag, sparar miljö och pengar.

Klättrande robot kan inspektera flygplan

Framgångsrika fältförsök visar att det är möjligt att få en robot att klättra på ett flygplan i syfte att inspektera det. – Vi är bland de första i världen att lyckas med det här, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation vid Luleå tekniska universitet.