Hoppa till innehållet

Råvaruprojekt stärker industri och akademi

En fantastisk möjlighet har öppnats för nya jobb, nya företag, investeringar, hållbar forskning och utbildning när EU:s råvarusatsning RawMaTERS får en av sina sex noder i Luleå. RawMaTERS är EU:s största projekt inom råvaruområdet sedan den europeiska kol- och stålunionen bildades. Luleå tekniska universitet får en ledande roll i en av noderna.

Möjligt liv på Mars

Det finns metan i Mars atmosfär. Det slår en forskargrupp fast i en ny artikel som den här veckan publiceras i tidskriften Science. Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är en av forskarna bakom artikeln. Det här väcker frågan om möjligheten till biologisk aktivitet på Mars

Fysiker valde hjärnan – prisas stort

De processer i hjärnan som vi upplever som till exempel färgen violett, hunger eller doften av kanel kan inte beskrivas med den fysik vi känner till idag. Det är ett faktum som fascinerar fysikern Fredrik Sandin vid Luleå tekniska universitet. Nu prisas han av Kempestiftelserna för sin banbrytande forskning inom fysik och hjärninspirerade beräkningsmetoder.

Nytt miljövänligt smörjmedel siktar mot mångmiljardmarknad

En helt ny typ av giftfritt, fullt nedbrytbart smörjmedel som är baserat på glycerol och utvinns av restprodukter från biobränslen, har utvecklats vid tribolab på Luleå tekniska universitet. Konceptet är så pass nydanande, miljövänligt och lovande, att statliga Vinnova snabbt gått in med medel för att kommersialisera prototypen i Sverige som är världsledande inom området, samt internationellt.

Rymdforskning och rymdindustri i symbios

När Luleå tekniska universitet på fredagen presenterade en stor satsning på rymdforskning och utbildning fanns representanter för svensk rymdindustri på plats. Det var kick-off för universitetets rymdforskarskola, som förutom hög utbildningskvalitet, också ska ge bränsle till den svenska rymdindustrin.

Årets Alumner vid Luleå tekniska universitet

Han är världsmästare i munspel och en av få universitetsutbildade munspelare i landet. Mikael Fall som läst musik, konstnärlig kandidat, på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet är en av Årets alumner 2014. Den mycket ärofyllda utmärkelsen ”Årets Alumn” delas varje år ut av Luleå tekniska universitet, till framgångsrika tidigare studenter vid universitet.

Rekordmånga nya professorer är kvinnor

Vid årets Akademiska högtid på Luleå tekniska universitet installeras sju kvinnliga professorer. Det är det högsta antalet hittills historiskt. Förra året var bara två av totalt tolv nya professorer kvinnor. Tre av de kvinnor som installeras i år som professorer – kommer från Boden.

Internationellt framgångsrik forskare får Nordeas pris

Uday Kumar, professor vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Nordeas vetenskapliga pris 2014. Uday Kumar får priset bland annat för att han byggt upp forskargruppen Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet. Det är en forskargrupp som rönt stor framgång nationellt och internationellt och vars forskning lett till stora energibesparingar i samhället.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Storsatsning på processindustrin i norra Sverige

ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av Vinnova med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

Fysioterapistudie rankas topp 15 i världen

Professor Lars Nyberg, vid Luleå tekniska universitet är medförfattare till en artikel inom fysioterapi som är rankad som en av de 15 mest betydelsefulla genom tiderna i världen. Dessa topprankade artiklar anses ha stor betydelse för utvecklingen av fysioterapi.

Projekt för ökat datalogiskt tänkande i skolan

Luleå tekniska universitet har fått 1.7 miljoner kronor från Vinnova för att ta fram en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för kreativt lärande. Projektet riktar sig i första hand mot grund- och gymnasieskolan men själva plattformen kommer kunna användas av alla som är nyfikna på datalogiskt tänkande och kreativt skapande.

Dåligt telefonljud kan påverka inlärning

I ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet, i samarbete med telekomföretaget Ericsson och med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning, ska digitalt ljud och inlärning studeras. Forskningsfrågan är om brister i digital ljudöverföring vid telefoni och distansöverbryggande teknik, t.ex. distansutbildning, kan försämra förmågan att minnas vad som sagts.

Kompetensutvecklar på Volvo Cars

Luleå tekniska universitet kompetensutvecklar ett 50-tal ingenjörer på Volvo Cars NVH Center (Noise, Vibration and Harshness). Akustikerna på företaget ska få lära sig mer om psyko-akustiska modeller och lyssningstest. Det handlar om att på ett effektivt sätt kunna förutsäga hur man upplever ljud i bilar. Utbildningen kommer att pågå under september och oktober.

Tänkt universitetsutbildning vid Cape East avbryts

Det är inte möjligt att genomföra den tänkta utbildningssatsningen vid Cape East i Haparanda med studenter från utvecklingsländer, visar den påbörjade förstudien och samtalen mellan parterna, Akelius Foundation och Luleå tekniska universitet. Den privata sfären som företräds av stiftelsen Akelius Foundation och den offentliga som Luleå tekniska universitet står för, hade gemensamma intentioner om högre utbildning för ungdomar från utvecklingsländer. Förstudien visar dock att universitets krav inte kan uppfyllas i en satsning i enlighet med Akelius Foundations önskemål.

Polis och fjällräddning efterlyser lavinprognoser

Fjällturister i Sverige saknar relevant information om lavinfara när de vistas i svenska fjällområdet. Detsamma gäller polis, fjällräddare, naturbevakare och meteorologer. Det är yrkesgrupper som idag förser allmänheten med uppgifter om lavinfara, och i vissa fall utför arbete i lavinriskområden i fjällmiljö.

Direktkontakt med Mars

Luleå tekniska universitet satsar stort inom rymdområdet tillsammans med företag och forskningsfinansiärer. Omkring 90 nya miljoner kronor går till utbildning av fler forskare. Rymdcampus i Kiruna förstärks dessutom med två riktiga dragplåster. En av dessa högintressanta internationella professorer är involverad i den motordrivna farkost som just nu utforskar planeten Mars, med uppdragen: följa spår av vatten, leta efter tecken på liv.

Räddar liv i djupa gruvor

En ny typ av skyddskammare, för gruvarbetare i djup gruvor har tagits fram vid Luleå tekniska universitet. Konceptet är så pass nydanande, att det bedöms bli verklighet för den globala gruvindustrin. Upphovsmännen: tio studenter som läser teknisk design.

Hur plingar en mickrovågsugn bäst?

Ljuden som hjälper och ljuden som stjälper, det är rubriken för höstens första populärvetenskapliga kvällsföreläsning i Vetenskapens hus, 30 september. Saker i vår omgivning piper och ringer. Hur ska något låta för att vi ska dra nytta av det - och inte bli störda?

Test kan ge broar ökad livslängd

På torsdagen genomfördes ett projekt där hållbarheten på en betongbro över E 10 i Kiruna testades genom att den belastades till brott. Testet är ett fullskaleförsök där forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikverket, LKAB, med flera ville klargöra var brottgränsen går och mycket tyder på att resultatet blev positivt.

Fyra nya hedersdoktorer vid universitetet

Världsartist inom opera och hovsångare, industriman och gruvutvecklare, erfaren arbetslivsforskare och en teknikutvecklare med kullager som specialitet. Där har ni några epitet på årets nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. De har nyligen valts ut av de två fakulteterna vid universitetet och kommer att promoveras vid den akademiska högtiden i november 2014.

Jackpot för universitetet i ny gruvsatsning

Luleå tekniska universitet befäster sin ställning som ledande inom gruvforskning genom att ha fått 6 av 10 projekt beviljade inom Sveriges nationella strategiska innovationsprogram. Det handlar om nära 50 miljoner kronor varav hälften kommer från Vinnova.

Med miljöfokus på bilindustrin

Olika angreppsätt krävs för att utveckla radikala innovationer inom bilindustrin och det gäller särskilt miljöinnovationer. Nya miljöregler kommer i framtiden att driva på den processen. Det visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet där biltillverkare som SAAB Automobile och Volvo Cars särskilt studerats

Från skog på rot till träprodukt

Genom simulering och röntgen i skogs- och träbranschen kan ett komplext flöde med
många aktörer, från trä på rot till färdig produkt, bli effektivare. Bättre integration av skogs- och träkedjan innebär att träets egenskaper bättre kan tas tillvara visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Digitalt minne hjälper dementa

Basel Kikhia, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har utvecklat ett digitalt system som stödjer personer med mild demens att förstärka minnen genom reminiscens. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, IKT, kan minnen rehabiliteras och därmed öka livskvaliteten.

Musikalisk gestaltning mycket hög kvalitet

Masterutbildningen musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet ges betyget ”mycket hög kvalitet” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). I en ny omgång kvalitetsgranskningar har UKÄ bedömt en rad utbildingar vid universitetet där även musikalisk kandidat och scenisk framställning ingår och har getts betyget ”hög kvalitet” medan mediedesign kandidat fått ”bristande kvalitet”.

Ny ledare för SFC

Svenskt Förgasningscentrum (SFC) är ett forskningscenter inom vilket nio universitet och institut samarbetar med industrin. Syftet är att skapa en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom biomassaförgasningsteknik och närliggande områden.

Samarbete ger färre risker i byggande

Risker med oväntade konstnader i stora byggprojekt kan minimeras om byggprojektens aktörer samarbetar bättre, visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

En ny metod för att diagnostisera hjärnskakningar, inte minst bland hockeyspelare, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Ny is och snöforskning på vindkraftverk

Ett nytt forskningsprojekt har startats vid Luleå tekniska universitet med inrikning på vindkraftverk i kallt klimat. Det handlar om snö och isbildning på vingarna och studieobjekt är ett minikraftverk från Sydkorea.

Bättre arbetsvillkor för städare - ny forskning

Det blir bättre arbetsmiljö för städare och bättre ekonomi för städorganisationer om man genomför en bred arbetsmiljösatsning visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet i EUs plattform för biodrivmedel

Forskning om biodrivmedel vid Luleå tekniska universitet och lärosätets anläggning LTU Green Fuels är viktiga exempel för nationell och europeisk satsning på biodrivmedel.

Taggar

Innovationer ger vinster för flygindustrin

Minskade utsläpp och kostnader samt ökad säkerhet. Det är bara några av de stora utmaningar som flygindustrin står inför. Alessandro Bertoni, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, presenterar i sin avhandling ett helt nytt sätt att närma sig design i ett tidigt skede av att utveckla ett nytt flygplan.

Nationellt program lanseras

Nu lanseras ett nytt forskningsprogram med ett övergripande mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.

Övergång till grön energi

Som ett led i övergången till ett mer hållbart samhälle förändras hur vi förbrukar och producerar elenergi. Sarah Rönnberg, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling undersökt vilka konsekvenser detta kan få.

Naturlig rening av kväve från gruvor

LTU-Forskare bidrar till utveckling av en ny modell för att stimulera processer för naturlig rening i vattendrag där kväve från gruvverksamhet har läckt ut.

Nytt steg för ambitiös forskarskola

En forskarskola inom det av regeringen utpekade strategiska forskningsområdet Bio4Enery, som leds av Luleå tekniska universitet, öppnas upp för kursdeltagare från fler nationella lärosäten.

Forskning gynnar industri i Afrika

Förbättrade metoder för att bearbeta hårda tropiska träslag och även fruset trä, presenteras i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Med sina nyvunna kunskaper hoppas Luis nu kunna bidra till att flera nya sågverk kan startas upp i hans hemland Moçambique.

Forskning om biobränslen säkrad

Arbetet med att utveckla förnyelsebara bränslen genom forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) är säkrat i och med ett nytt beslut av Energimyndigheten. Beslutet innebär finansiering under minst 2,5 år av ett omfattande forskningsprogram vid LTU samt experiment i universitetets egen förgasningsanläggning LTU Green Fuels

Att leva med KOL

Fatigue, hälsa och välbefinnande bland personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Caroline Stridsman, filosofie doktor vid LTU, har i sin avhandling visat hur personer med KOL redan i ett tidigt skede påverkas av sjukdomen.

Unika symfoniorkesterstudier vid LTU

Internationell symfoniorkester är en helårskurs där studenterna får fokusera på att vara musiker. Till sin hjälp har de namnkunniga dirigenter och instruktörer

Ledarp och Arwin blev årets alumner

Skådespelerskan Sofia Ledarp, bl a rosad för sin roll i filmen ”Den man älskar”, och skaparen av ”Pricerunner” Kristofer Arwin blev årets alumner vid Luleå tekniska universitet (LTU). Utmärkelsen årets alumn 2013 delades ut i samband med en karriärdag vid universitetet, till två före detta studenter vid LTU som gjort något utöver det vanliga.

Digitalradio kräver hög datahastighet

Den digitala radion DAB+ (Digital Audio Broadcast), måste ges utrymme att sända med hög datahastighet, annars finns risk för sämre ljudkvalitet. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt där Luleå tekniska universitet samarbetat med Sveriges Radio. Resultatet publiceras i senaste numret av “Journal of the Audio Engineering Society”.

Att bygga och gödsla med aska

I takt med att mer och mer sopor förbränns ökar mängden aska som behöver omhändertas på ett hållbart sätt. Evelina Brännvall, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, visar i sin avhandling på flera användningsområden där askan förvandlas från avfall till resurs.

Ny effektiv lösning i sociala medier

Att kunna förbättra gruppkommunikation är utmaningen i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Hur man kommunicerar i t.ex. sociala medier är användbart för att specifika grupper ska kunna dela information på ett bra sätt. Avhandlingen beskriver sofistikerade lösningar (ramverk) med vars hjälp man kan skräddarsy lämpliga verktyg.

Dubbla toppbetyg för materialteknik

Två teknikutbildningar vid Luleå tekniska universitet (LTU) får toppbetyg från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för sin mycket höga kvalitet, medan tolv anses ha hög kvalitet och tre får betyget bristande kvalitet.

Vardagsgemenskap ger livet mening

Betydelsen av vardagsgemenskap för att människor ska uppleva meningsfullhet och kunna skapa förändring i sin livssituation behandlas i den första doktorsavhandlingen i ämnet arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Luleå tekniska universitet expanderar

För andra året i rad når Luleå tekniska universitet toppnoteringar vad gäller personalrekrytering. Totalt söker universitetet 21 strategiska nyckelkompetenser, däribland fem professorer och elva doktorander.

Ny modell för gruvbrytning

Brytningsprocessen, från första prospekteringen till etablering av en gruva med avkastning, tar lång tid och kostar mycket pengar. Cecilia Lund, vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling, tagit fram en modell som skulle korta den processen avsevärt.

Designar mätsystem för rymdfarkoster

I en ny masterutbildning ”Spacecraft design” och flera andra rymdrelaterade utbildningar vid Luleå tekniska universitet får studenterna arbeta i ett skarpt projekt i nära samarbete med den franska rymdorganisationen CNES. Projektet går ut på att ta fram ett mätverktyg för att kunna fastställa en rymdfarkosts orientering/attityd.

Vibrerande kroppar av vatten

Att uppskatta risker för vibrationer i vattenkraftverk kräver en analys av, inte bara maskinens egenskaper, utan också vattnets mer svårfångade natur. Det har Ida Jansson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, tagit fasta på i sin avhandling med titeln Vibrerande kroppar av vatten.

Först med ny miljönyttig teknik

Luleå tekniska universitet blir först i Sverige med en ny teknik som skalar upp tillverkningen av nanocellulosa från skogsrester. Det kan på sikt ge skogsindustrin nya lönsamma produkter, t ex nanofilter som kan rena såväl gas som processvatten, men även dricksvatten. Bättre hälsa och renare havsmiljö, såväl nationellt som internationellt, är några möjliga effekter.

Kortare väg till arbetsmarknaden

Utländska akademiker får hjälp att snabbare komma ut på arbetsmarknaden genom en nationell utbildningssatsning. ”Korta vägen” kallas satsningen som är ett samarbete mellan AB Centek vid Luleå tekniska universitet, lärare och studievägledare vid universitetet samt arbetsförmedlingen, och efter fjärde omgången är trenden positiv.

Forskare påverkar viktigt miljöbeslut

En tredjedel av dagens bensin och dieselanvändning i Sverige skulle kunna ersättas med biodrivmedel. Det framgår av ett viktigt underlag som Joakim Lundgren, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet har medverkat till inför kommande politiska beslut om en fossilfri fordonstrafik år 2050.

Forskning ska ta hem EM-guld

Få lag i världen har en så bred och djup kunskap i tränarteamet som det svenska damlandslaget i fotboll. Inom laget finns tre disputerade forskare inom ortopedi, kardiologi och fysiologi, som ska lyfta laget till EM-guld. En av dem är Yelverton Tegner, läkare och professor vid Luleå tekniska universitet.

Trafik med smörja i spåren

I ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet testas positiva effekter av att smörja järnvägsräls. Forskningen ska pågå i två år och genomförs i samarbete med bl. a Trafikverket och LKAB. Den väntas ge minskade kostnader genom lägre friktion och förslitning på spår och hjul, samt att reducera buller från tågens framfart.

Universitetet satsar på musikers hälsa

Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet kommer att leda ett rikstäckande projekt med företagshälsovård för artister och musiker. Projektet inleds i samband med den första nordiska konferensen om musikers hälsa som universitetet är värd för i veckan.

Bilindustrin vill ha mer forskning

Presshärdningstekniken som utvecklats i Luleå av företaget Gestamp Hardtech (f.d. SSAB Hardtech) och Luleå tekniska universitet står i fokus när mer än 200 internationella forskare och företag kommer till Luleå på konferens. Ökad efterfrågan på nya komponenter som gör bilar mer trafiksäkra och mer miljövänliga genom lägre vikt är högintressanta ämnen för forskarna och för bilindustrin.

Kanonresultat för den limegröna

Återigen blev det ett kanonresultat för LTU studenternas iögonfallande bil i Shell Eco Marathon, bättre än ifjol och tvåa i klassen urban concept - etanol. 288 kilometer på motsvarande en liter bensin blev facit för studenterna i Team Baldos från Luleå tekniska universitet och deras limegröna Baldos III. Dessutom fick de ta emot ”Shell Helix Tribology Award” för en extraordinär uppgift.

Limegrön ny Baldos III avtäcktes

Huka sig konkurrenter när gröna blixten från Luleå tekniska universitet kommer farande. På onsdagen avtäckte LTU-studenterna i Team Baldos sin splitt nya, limegröna, bil inför tävlingen Shell Eco Marathon om en dryg vecka. Intresset var stort inför avtäckningen och många tittade på den nya bilen allt ifrån pensionär till studenter och en hel dagisklass.

Raket skjuts upp med studenternas test

I ett och ett halvt år har 14 rymdingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet arbetat med projekt SOLAR som går ut på att testa lödning i rymden. Projektet ingår i det europeiska Rexus/Bexus-programmet som bl. a Europeiska rymdstyrelsen (ESA) står bakom och nu ska SOLAR skickas upp i en raket från rymdbasen Esrange i Kiruna.

Rekordmånga sökande till LTU

Sista ansökningsdag till universitet och högskolor har passerat och aldrig tidigare har Luleå tekniska universitet haft så många förstahandssökande till sina program. Resultatet visar att totalt 18 % fler än 2012 har sökt till Luleå tekniska universitet, medan motsvarande för riket är 6,5 %.

Europas största automationsprojekt har startat

I mars gick startskottet för projekt Arrowhead, Europas största forskningsprojekt någonsin inom utveckling av automation, och som koordineras av Luleå tekniska universitet. Genom utveckling av avancerad teknik ska Arrowhead demonstrera hur tekniska enheter, kan samverka självständigt, för att optimera energianvändning och därmed öka industrins konkurrensfördelar och ge en bättre miljö.

Ny styrelse vid universitetet

Efter förslag från en särskild nomineringskommitté, ledd av Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg, har Luleå tekniska universitet fått en till stora delar ny styrelse. Regeringen har på torsdagen beslutat förordna fyra helt nya ledamöter och förlängt förordnandet för övriga och styrelsen kommer att ledas av TCO ordföranden Eva Nordmark.

Nordens första konferens om musikers hälsa

Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press. Prestationen kan jämföras med en elitidrottares och då tillkommer även det konstnärliga uttrycket. För att belysa musikers specifika behov arrangeras Musicians´ Health & Performance 1st Nordic Conference 2013 av Luleå tekniska universitet 13-14 juni.

Uppdragsutbildning minskar köerna till pacemakeroperationer

Köerna till pacemakeroperationer är väldigt långa. För att lösa problemet ska Sunderby sjukhus öppna en ny operationssal för dessa operationer. I ett samarbete med Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, har en utbildning startas för att utbilda sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor för att assistera vid operationerna.

Fullt möjligt bygga mer energieffektivt

Det är fullt möjligt att bygga mer energieffektivt än vad som görs idag och på så vis bidra till minskad energiförbrukning, men reglerna måste ses över. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet som studerat hinder och drivkrafter i byggprocessen för att finna ett mer hållbart och energieffektivt byggande.

Minskar bränsleförbrukning i lastbilsmotorer

En ny modell för att redan på ritbordet undersöka hur nya idéer påverkar bränsleförbrukningen i stora dieselmotorer har utvecklats av en av världens ledande forskargrupper inom tribologi, vid Luleå tekniska universitet.

Enkelt skapa personliga mappar

LTU utvecklar verktyg som enkelt skapar personliga appar. Med hjälp av ett nytt projekt från LTU, Satin, tillåts användare att skapa sina egna appar på ett okomplicerat och mycket lättillgängligt sätt.

Norska YETI vann SM i snöbollskrig

Efter en tuff semifinal-omgång och en rafflande final i snålblåst och snödrev fick årets svenska mästare i den Japanska snöbollsporten Yukigassen, kliva upp på prispallen. Det blev Yeti från Vardö i nordnorge som vann årets SM vid Luleå tekniska universitet

Sjukgymnastik minskar besvär vid migrän

Sjukgymnastik kan vara en möjlighet för personer med migrän att uppleva mindre besvär av sin sjukdom. Det visar en ny doktorsavhandling vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Sveriges främste mineralekonom

De senaste veckorna har Magnus Ericsson, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet varit starkt efterfrågad i media. Orsak: Han är Sveriges främste expert på mineralekonomi, och media vill veta: Hur ska det gå för Northland Resources?

Utbildning får högt betyg av Svenskt Näringsliv

Utbildningen ”Industriell miljö- och processteknik” vid Luleå tekniska universitet(LTU) rankas högt av Svenskt Näringsliv. På en ny webbplats där organisationen listar vilka utbildningar som samverkar bäst med näringslivet, kommer LTU:s utbildning på andra plats.

Livsviktig teknik minskar lavinfara

En för Sverige ny typ av mätstation för att underlätta lavinprognoser testas för första gången mot satelliter av forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätstationen har i dagarna placerats i Lappländska fjällvärlden i ett område där både bofasta och vinterturister drabbas svårt av enormt kraftfulla, så kallade slasklaviner.

Universitetet tar över anläggning för gröna bränslen

Luleå tekniska universitets holdingbolag tar över bolaget Chemrec i Piteå och dess förgasningsanläggning för gröna bränslen. På onsdagen undertecknades avtal som innebär att LTU Holding blir ny ägare av bolag och anläggning. LTU Green Fuels blir namnet på det nya bolaget, som innebär startskottet för omfattande forskning om gröna bränslen

Taggar

Rekordmånga sökande till Teaterhögskolan

Teaterhögskolan i Luleå, som tillhör Luleå tekniska universitet, har rekordmånga sökande till skådespelarutbildningen. I år har utbildningen fått in nästan 600 ansökningar till 8 utbildningsplatser, och tangerar därmed exakt rekordet 1999.

Ny högre utbildning av sjuksköterskor

Luleå tekniska universitet får i höst en master i Omvårdnad. Det innebär att sjuksköterkor som utbildar sig vid Luleå tekniska universitet förutom sin grundutbildning på 3 år och en specialistutbildning på 2 år, även kan läsa en master i Omvårdnad på 2 år. Det har inte varit möjligt i Norrbotten tidigare. Dessutom kan sjuksköterskorna gå en forskarutbildning på fyra år.

Ny storsatsning på rymdteknisk forskning

Luleå tekniska universitet inrättar ett nytt forskningsämne inom rymdteknik i Sverige. Det nya forskningsämnet har en tydlig teknisk inriktning mot elektrotekniska system i övre atmosfären och rymden på bland annat raket- och sattelitplattformar.

Pia Sundhage till Luleå tekniska universitet

På Idrottsgalan 14 januari utsågs Pia Sundhage inför publikens jubel till Årets tränare/ledare 2012. En vecka innan dess blev hon Årets tränare i damfotboll 2012 på Fifa-galan i Zürich. Nu kan avslöjas att Pia Sundhage gästar Luleå tekniska universitet 20 mars på en Öppen föreläsning - om just hennes ledarskap.

Fortsatt rökare trots KOL-diagnos

Lungsjukdomen KOL drabbar idag 50 procent av alla rökare. Trots diagnos fortsätter en relativt stor del av de drabbade att röka. Orsaken bakom undersöks i publicerad studie från Luleå tekniska universitet.

Stallet en plantskola för kvinnor som ledare

Kvinnor som jobbar i stall och inom hästrelaterad verksamhet utvecklar entreprenörs-och ledaregenskaper som de får nytta av i arbetslivet. Det visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Storsatsning på förnybar energi

Första halvåret 2013 kommer grunden att läggas för en storsatsning av Luleå tekniska universitet (LTU) på förnybar energi med stöd av finansiering från Energimyndigheten. Fas 2 är planerad för ytterligare 2,5 år och satsningen gäller bred forskning om "gröna bränslen". Med det som grund planerar universitetet fler projekt för totalt drygt en kvarts miljard.

Ämne får toppbetyg av Högskoleverket

Engelska språket som ett ämne vid Luleå tekniska universitet får toppbetyg i en ny kvalitetsgranskning av Högskoleverket (HSV). Betyget som myndigheten avgett i en ny granskningsomgång är ”Mycket hög kvalitet” för utbildningen, vilket bekräftar att det
kvalitetsarbete som sker vid LTU ger resultat.

Tvingas gissa om patienten överlevde

Ambulanssjuksköterskor i Sverige, har inte någon generell rätt att få information, om en hjärtstoppspatient de återupplivat, överlevde. Detta på grund av sekretesslagen. Behovet av respons i den situationen är dock stor hos personalen. Det visar forskning vid Luleå tekniska universitet.

High Tech app för transport och industri

eMaintenance är ny forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) som bidrar till att utveckla innovativa lösningar för industrin. En av dessa lösningar är eMaintenance Cloud inom vilken ”industriella appar” kan utvecklas för effektivare underhåll inom bland annat järnväg, gruva, väg, flyg samt papper och massa. Ett nytt labb för apputveckling vid LTU invigs i januari 2013.

Afrikansk landsbygd elektrifieras utan elnät

Den afrikanska landsbygden saknar el, vilket stryper den ekonomiska utvecklingen. Men ingen vill satsa på uppbyggnaden av elnät eftersom efterfrågan på ström saknas. Därmed uppstår en ond cirkel som forskare vid Luleå tekniska universitet vill hjälpa till att bryta.

Effektivare produktionsprocess i industrin

Två av Sveriges mest betydande produktionsanläggningar av förpackningspapper i Sverige, BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg och SCA Packaging Obbola har med forskare vid Luleå tekniska universitet öppnat för en säkrare optimering av produktionsprocesser.

Äldre byggjobbare skadas oftare allvarligt

Forskare vid Luleå tekniska universitet presenterar nu ett delresultat ur sin omfattande undersökning av arbetsplatsolyckor på byggen i Sverige. Det visar sig att ju äldre byggarbetaren är, ju större risk att drabbas av en allvarlig olycka- tvärtemot vad många i byggbranschen trodde.

Digitaliserat renhorn skapar rättvisa

Uppdraget – ta fram ett renhorn i plast som kan framställas i många identiska exemplar. Syftet var att göra Svenska Samernas Idrottsförbunds lassotävlingar så rättvisa som möjligt.

Skolornas mattetävling avgjord på LTU

Fjolårssegraren i Matematik-SM Mårten Wiman, från Danderyds gymnasium tog återigen hem segern när årets upplaga avgjordes vid Luleå tekniska universitet. Förstaprisets pokal överlämnades av universitetets prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn. Eleven från Luleås spetsklass kom inte bland de sex bästa men var ändå ganska nöjd.

Svensk standard för halkskydd till skor

Luleå tekniska universitet har fått uppdrag av Trafikverket att undersöka om det går att ta fram en svensk standard för halkskydd till skor, samt för vinterskor och sulor. Detta så att de uppfyller kraven för att garantera användaren bästa säkerhet vid promenad på is och snö.

Genombrott om superfilter för biobränslen

Ett nytt viktigt steg har tagits av forskare vid Luleå tekniska universitet när det gäller att rena syntesgas från koldioxid, med hjälp av zeolitmembran. Detta superfilter som ska göra det möjligt med kostnadseffektiv industriell framställning av biobränslen, har visat sig ha många små defekter. Upptäckten gör att filtrets effektivitet nu förhoppningsvis kan öka avsevärt.

Taggar

Hatten på för LTU:s hedersdoktorer

Benny Andersson, världskänd musiker och kompositör blev på lördagen promoverad till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet (LTU). Han och tre andra hedersdoktorer, Eva Karlsson SKF:s VD, författaren Margareta Kempe och broexperten Tore Lundmark, fick ta emot doktorshatten under universitetets akademiska högtid

Hedersdoktorerna vid Luleå tekniska universitet föreläser

Fredag 9 november är det dags: Luleå tekniska universitetets Hedersdoktorer 2012 håller sina välbesökta föreläsningar: Tore Lundmark, chefskonstruktör på Ramböll, Margareta Kempe, författare, Eva Karlsson VD SKF Sverige AB och Benny Andersson musiker och kompositör och tidigare ABBA-medlem.

Äggviteämnet bakom Alzheimers sjukdom – för första gången i världen analyserat i dess vätebindningar

Via kärnmagnetisk resonans har forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Warwicks universitet i Storbritannien, för första gången i världen lyckats analysera vätebindningar på de ytterst små trådliknande äggviteämnena, som troligen orsakar Alzheimers sjukdom. Tack vare dessa nya resultat finns nu ett framgångsrikt redskap för att analysera strukturen hos dessa äggviteämnen i deras giftigaste form, det vill säga när de är som farligast för hjärnans nervceller.

LTU blir centrum för Nordisk gruvforskning

Luleå tekniska universitet (LTU) får uppdraget att samordna gruvforskning i alla de nordiska länderna i projektet NordMin. Nordiska ministerrådet satsar nästan 35 miljoner kronor under tre år i projektet, som ska ha en grön profil för att skapa en hållbar gruv- och mineralindustri i Norden och Europa.

Utveckling av smörsyra ger nya hushållsprodukter

Forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) får möjlighet att från biomassa utveckla och testa framställning av smörsyra i stor skala, genom finansiering från Energimyndigheten. Området blir ett komplement till utvecklingen av biobränsle vid den s.k. etanolpiloten i Örnsköldsvik och breddar därmed verksamheten vid demoanläggningen.

Första kartan klar över kritiska metaller i Europa

När Luleå tekniska universitet i veckan var värd för en konferens inom EU projektet ProMine visades den första kartan över kritiska metaller i Europa. Metallerna är bl. a viktiga för nästan all teknik som ett hushåll använder och är avgörande för den europeiska industrins framgång.

Bäst i Sverige: Mycket hög kvalitet för arbetsterapeututbildning

Luleå tekniska universitet (LTU) får betyget ”Mycket hög kvalitet” för sin arbetsterapeututbildning i en ny utvärdering från Högskoleverket (HSV). LTU är enda universitet i landet som får det höga betyget för utbildningen. Även för kandidatexamen i arbetsterapi får LTU betyget hög kvalitet.

Invigning av Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

Nu är själva hjärtat klart i det omfattande, unika orgelprojekt som hittills pågått i fyra år. Det handlar om Luleå tekniska universitets nya jätteorgel, världens modernaste orgel, placerad vid universitetets verksamheter i Piteå.

Benny Anderssons uruppförande på high-tech orgeln

Välkomna till pressträff med Benny Andersson och uruppförandet av hans verk på nya orgeln! Benny Anderssons rapsodi ”En skrift i snön” för orgel, kör och spelmän som är specialkomponerad för Luleå tekniska universitets jätteorgel, når inom kort sin publik. Uruppförandet sker i samband med invigningsveckan av den högteknologiska orgeln, Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet.

Forskare gör nyttiga datorprogram till industrin

Gruv-, Stål- och industri som producerar bergmaterial och natursten för olika byggändamål, gynnas av en ny snabb metod att mäta flöden i en förädlingsprocess. Det är forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) som utvecklat LTU-CUDA, en programvara för grafisk bildbehandling som kan användas tillsammans med redan existerande grafikkort för bildanalys

Guldregn över LTU

LTU:s popularitet bland studenter och toppbetyg på utbildningar liksom satsningar på viktiga forskningsområden ger mångmiljonsatsning till universitetet i regeringens budgetförslag.

Innovationskontor till universitetet

Luleå tekniska universitet (LTU) är ett av fyra universitet som får ekonomiska förutsättningar
att inrätta ett innovationskontor. Det bekräftas av näringsminister Annie Lööf i ett inlägg i tidningen Svenska Dagbladet. Det innebär att LTU kan förstärka sitt innovationssystem och redan väl utvecklade forskningssamarbete med svenska företag, inte minst i Norrbotten.

Satsning ska ge raketfart åt LTU:s forskning

Forskningen vid Luleå tekniska universitet får en riktig skjuts framåt genom en labb fond som universitetet inrättat. Det är stort intresse från LTU:s forskare att söka ur fonden.

Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Benny Andersson, internationellt känd musiker och kompositör, Eva Karlsson framgångsrik företagsledare och en ruterdam, Tore Lundmark erkänd konstruktör av broar och Margareta Kempe författare och ledamot av Kempestiftelsen. Det är namnen på nya hedersdoktorer vid LTU. Promovering sker i höst vid den akademiska högtiden

LTU koordinator för europeiskt miljardprojekt

Luleå tekniska universitet ska leda stort europeiskt projekt inom utveckling av automation för tillverknings- energi och processindustrin.

Fick inblick i processer för gröna bränslen

Ett 30-tal forskare/doktorander från hela landet fick en bred genomgång av området förgasning för framställning av gröna bränslen, vid en sommarkurs som hölls vid Luleå tekniska universitet.

Populär LTU kurs i sommar vid Europaskolan

Konstnärlig anatomi och skulptur är namnet på en mycket populär sommarkurs, med koppling till datagrafik och filmbranschen, som ges i Luleå tekniska universitets regi. Jim Vikström, Europas enda lärare i klassisk skulptur undervisar.

Nya studenter på Teaterhögskolan

Denna vecka påbörjar åtta nya studenter sin treåriga utbildning till skådespelare vid Teaterhögskolan i Luleå, som tillhör Luleå tekniska universitet. Ni är därför hjärtligt välkomna att träffa dem onsdagen den 22 augusti kl 15.00 i Teaterhögskolans lokaler på Norra Strandgatan 5.

LTU-lösning i nästa generations vädersatellit

Sensor kallad ICI som mäter ispartiklar i moln och utvecklad genom forskning vid Luleå tekniska universitet har valts ut av en europeisk organisation att ingå i nästa generations metrologiska satellit.

14,5 miljoner till kommersiella lösningar för processindustrin

VINNOVA tilldelar Projektet "Plattformsstrategi för svensk processindustri" som leds av Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 7 miljoner kronor. En IT-baserad industriplattform som ska ge processindustrin och dess leverantörsföretag ökade möjligheter att utveckla nya kommersiella applikationer är målet för projektet.

Ny forskning möjliggör tyngre last på järnväg

Större krav kommer att ställas i framtiden på trafikmängder, axeltryck och hastigheter på järnväg, inte minst på grund av ”gruvboomen” i Norra Sverige. I en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet (LTU) har möjligheten att öka lastkapaciteten på järnvägsbroar undersökts, vilket är en viktig del för att möta det kravet

Trekanten bakom Strand -sommarjobbsutmaningen

Ett 40-tal gymnasieungdomar i Luleå ska under handledning av två studenter från LTU inom Väg- och Vatten respektive Arkitektur, under ett par veckor i sommar, få ta sig an Trekanten, eller den så kallade gamla Pråmkajen och Kolbolagets kaj. Under 1800-talet var denna kaj och området mot Pontuskajen ett område där virke lastades då all båttrafik gick över Norra hamn.

Tjejer i gymnasiet tränar mindre än killar

En undersökning gjord på 884 ungdomar i norra Sverige visar att killar i gymnasieåldern tränar mer och hårdare än tjejer i motsvarande ålder. Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader. När ett urval av gymnasieungdomar testats på kondition, visar det sig att de som uppskattat att de tränar hårt, så kallad hög intensiv träning, också har betydligt bättre kondition.

Högsta betyg för spetsutbildning vid LTU

Utbildningarna Informationssäkerhet och Systemvetenskap har fått betygen Mycket hög kvalitet respektive Hög kvalitet från Högskoleverket (HSV). I en ny kvalitetsutvärdering har HSV givit toppbetyg för utbildningar vid LTU inriktade mot en glödhet bransch, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Elektrifiering av bana viktigt för LKABs export

Malmbanans elektrifiering är idag en viktig del för LKABs exportframgångar. Att elektrifieringen för drygt 100 år sedan var ett banbrytande arbete i fjällterräng med subarktiskt klimat, beskrivs i en ny avhandling från Luleå tekniska universitet. Samtidigt som LKAB inom kort ska öppna fler gruvor står det klart hur viktig elektrifieringen var, som inleddes på riksgränsbanan 1910.

Ny internationell samhällsbyggnadsutbildning +/- 30grader

Ett förändrat klimat och vanliga säsongsvariationer i klimatet motiverar en helt ny internationell masterutbildning vid Luleå tekniska universitet. Den handlar om ”planering och byggande i krävande klimat” vilken är motiverad för att kunna ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Examenshögtid med Luleå studentkår

Examenshögtiden ”Islossning” arrangeras kommande helg av Luleå tekniska universitet och Luleå studentkår. Det innebär festligheter för de studenter som slutar vid LTU, där studenter och gäster medverkar. Under festligheterna bjuds det bland annat på tal, musik och utdelning av olika utmärkelser.

LTU-jakten fartfylld tävling för elever i årskurs 8

Även i år arrangerar Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus en fartfylld tävling inom teknik och naturvetenskap för elever ur årskurs 8 från skolor i Norrbotten och Västerbotten. Av 26 klasser som anmält sig kommer 8 lag till final efter att ha kvalificerat sig i en tävling. I morgon tisdag invaderar lagen LTU Campus.

Effektivare byggbransch ger billigare bostäder

System för industriellt byggande och mera samverkan är nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder. Det slås fast i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Ökad samverkan och ökad industrialisering i byggandet är två förslag som ges i avhandlingen.

Baldos röd på banan igen

Samtidigt som årets upplaga av studenttävlingen Shell EcoMarathon närmar sig med stormsteg, har LTU:s studenter väckt liv i den lingonröda bilen Baldos.

Storsatsning på studentlägenheter för Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har störst ökning av förstahandssökande bland landets universitet till höstens utbildningar. Hela 1194 fler studenter än förra året har Luleå tekniska universitet som prio ett- och nu ökar bostadsbyggandet för studenter i rasande fart.

Nationellt toppresultat för LTU

Luleå tekniska universitet är prio ett bland allt fler studenter. LTU har största ökningen av förstahandssökande bland universiteten i Sverige. För LTU betyder det här att 1194 fler personer än förra året väljer Luleå tekniska universitet i första hand inför sin utbildning hösten 2012. Det är en ökning med 15 procent.

Civilingenjörsutbildningarna på LTU ökar kraftigt

Luleå tekniska universitets har i år fler förstahandssökande till de flesta civilingenjörsprogrammen jämfört med ifjol. Industriell miljö- och processteknik, naturresursteknik, maskinteknik, väg och vatten är några exempel. Antalet förstahandssökande har ökat till LTU:s samtliga områden med i genomsnitt 17 %

Studenter förverkligar dröm om jetmotor

De fick möjligheten och tog den. Det handlar om fyra studenter som läser sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet vid LTU, dels inom Rymdteknik, dels inom Teknisk design. De skapade en 15 poängskurs i flygmotorteknik där de designar en småskalig jetmotor.

LTU’s studenter gör värmesystem för Indien

Goda tankar och tekniskt kunnande har utmynnat i en lösning för uppvärmning av hus i utvecklingsländer.

Syntesgas för drivmedel – direkt av skogsrester

Skogsrester som stubbar, bark, toppar och kvistar gör nu stor nytta i en ny testanläggning för produktion av högkvalitativ syntesgas – tänkt för drivmedel. Resultaten som är unika i Skandinavien bygger på nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Energitekniskt centrum (ETC) och industrin.

Svenska kärnkraftverk tar forskarhjälp om säkerhet

De svenska kärnkraftverken moderniserar tekniken i kontrollrummen. Att den tekniska förändringen fungerar ihop med operatörens förutsättningar att styra och övervaka kärnkraftverket på ett optimalt sätt, är oerhört viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Svenska strålskyddsmyndigheten (SSM) tar därför hjälp av forskare inom människa-maskinsystem vid Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Europeisk storsatsning på djupa gruvor

Under fyra år ska tio Europeiska länder samarbeta kring forskning om den stora utmaningen för gruvbranschen - de allt djupare gruvorna.

LTU-studenter fick göra biltester med experthjälp

En vacker vårvinterdag i veckan fick en grupp studenter från Luleå tekniska universitet åka till Arjeplog och lära sig hur moderna bilsystem fungerar och hur man testar dem.

Studenter hjälper LKAB öppna ny gruva

I en projektkurs vid Luleå tekniska universitet har en grupp LTU-studenter hjälpt LKAB genom att bidra med viktigt underlag till företagets projektering av en ny gruva i Mertainen sydost om Kiruna

Nanofibrer av slam från cellulosabruk – en succé

Bara vid Domsjö fabriker ger tillverkningsprocessen av specialcellulosa, som används till bland annat viskostyger, ett tusen ton slam som restprodukt varje år. I dagsläget återanvänds slammet inte. Det är denna industriella restprodukt från en av Sveriges största cellulosabruk som forskare vid LTU intresserat sig för.

Säkrare järnvägstrafik med intelligent lösning för underhåll

Genom att använda metoder för intelligent feldiagnostik för analys av underhållsdata i järnvägssystemet, t ex elmotorer i växelsystem, kan tågtrafiken bli säkrare.

LTU leder Vetenskapsrådets matematikgrupp

Lars-Erik Persson, professor i matematik vid Luleå tekniska universitet har utsetts till ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för matematik och teknisk matematik.

Basketproffs deltar i snöbollskrigets SM

Hur bra är basketspelare på snöbollskrig? Det får vi veta när Svenska Mästerskapen i Yukigassen (snöbollskrig) hålls den 25 februari 2012 på Luleå tekniska universitet. Spelare från LF Basket och Northland Basket ställer upp med ett lag för att kriga om prischecken på 50 000 kronor

Anabola steroider ger farligare kroppsfett

Svenska elitlyftare som använder anabola steroider får farligare fettfördelning i kroppen. Det visar en unik studie som gjorts på tio svenska elitlyftare som aktivt använder anabola steroider.

Nytt forskningsavtal mellan Boliden och LTU

Det nya femåriga avtalet innebär att Boliden satsar 17 miljoner kronor på forskning och utbildning på LTU inom ämnesmorådet Processmetallurgi, det vill säga hur basmetaller utvinns och återvinns. LTU stärker därmed sin roll ytterligare som ledande forskningscentrum inom metallurgisk forskning.

Fd LTU-student larmade om mutskandal i Göteborg

Före detta Luleå-studenten Karin Törnqvist, uppväxt i Malmberget, slog larm om en jättesvindel i Göteborg när hon arbetade som konsult i mångmiljonprojektet "Mätning 09" för Göteborg Energi. Men vad hände sedan?

Erik Westbergs Vokalensemble når en miljon radiolyssnare

Konserten “Arabesker”, inspelad av Sveriges Radio förra året med Erik Westbergs Vokalensemble och Norrbotten NEO, kommer att sändas 11 februari i 13 europeiska länder.

Ny forskning om ”gröna” drivmedel på konferens

Luleå tekniska universitet leder SFC (Svenskt förgasningscentrum) som bedriver forskning för att få fram ”gröna” drivmedel ur biomassa.

Studentförslag får testas skarpt i rymden

Studenter inom rymdutbildningen vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett sätt att löda i rymden, under låg gravitation, utan att kvaliteten på lödningen försämras

Rekordmånga studenter börjar plugga på LTU

Vårens statistik när det gäller antalet studenter som påbörjar utbildningar på LTU visar på fortsatt rekordhögt intresse för Luleå tekniska universitet.

Framtidens maskiner och komponenter

Svenska kullagerfabriken (SKF) etablerar ett University Technology Center vid Luleå tekniska universitet.

Studenter gör Volvo CE:s hjullastare bättre

En prototyp i stål som gör Volvo CE: s hjullastare produktivare och effektivare är ett exempel på ett skarpt studentprojekt i SIRIUS-kursen vid Luleå tekniska universitet.

Felaktiga uppgifter om förfalskade dokument i media

Medieuppgifter som gör gällande att Luleå tekniska universitet har förfalskat dokument inför en rättslig prövning av en upphandling tillbakavisas av universitetets ledning.

Invigning av brandugn på LTU - den enda i sitt slag i Sverige

I världen finns bara ett tiotal. Det handlar om en brandugn som nu finns hos Complab vid Luleå tekniska universitet.

Personlig tränare i mobilen utvecklas av f d LTU student

Per Ludvig Nordmark, f d student vid Luleå tekniska universitet som sålde sitt första
företag Nordnav för mångmiljonbelopp, har en ny grej på gång i nytt företag.

Mingel om stadsomvandling med LTU:s forskare

Kirunaborna får rikligt tillfälle att mingla med forskare från Luleå tekniska Universitet i
samband med en stor LTU-konferens om stadsomvandlingen.

LTU:s forskning lägger grund till stadsomvandling

Hållbarhet i allt från resande, avlopp, byggande till extrema klimatrelaterade situationer är några ämnen under en stor konferens om stadsomvandlingen i Kiruna.

Taggar

Jäst bakom effektivare vaccin – kan hjälpa de fattigaste länderna i världen

För att förstärka effekten av vaccin har forskare inom kemiteknik vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Karolinska Institutet och Recopharma AB använt sig av en strategi som går ut på att styra vaccinkomponenter till kritiska delar av immunförsvaret så att kroppen svarar effektivare på ett vaccin.

Farligt avfall i deponier och utarmat uran ämnen i workshop

Hur kan man på ett säkert sätt förvara miljöfarligt avfall i deponier över lång tid och hur kan man isolera utarmat uran från vapen och ammunition som använts i Irakkriget.

Elfordon i fokus vid biltestseminarium

För fjärde året i rad genomförs ett seminarium inom fordonstestning i Arjeplog
med deltagare från testentreprenörer, forskning, fordonsföretag med flera.

Följ med en LTU- student och se på de nya studentlägenheterna!

(2010 -10-27) Nu är det dags! På fredag 28 oktober delas nycklarna ut till de 65 studenter som får bosätta sig i nya studentområdet Klintbacken i Luleå.

Möjligt liv på Mars

Det finns metan i Mars atmosfär. Det slår en forskargrupp fast i en ny artikel som den här veckan publiceras i tidskriften Science. Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är en av forskarna bakom artikeln. Det här väcker frågan om möjligheten till biologisk aktivitet på Mars

Fysiker valde hjärnan – prisas stort

De processer i hjärnan som vi upplever som till exempel färgen violett, hunger eller doften av kanel kan inte beskrivas med den fysik vi känner till idag. Det är ett faktum som fascinerar fysikern Fredrik Sandin vid Luleå tekniska universitet. Nu prisas han av Kempestiftelserna för sin banbrytande forskning inom fysik och hjärninspirerade beräkningsmetoder.

Nytt miljövänligt smörjmedel siktar mot mångmiljardmarknad

En helt ny typ av giftfritt, fullt nedbrytbart smörjmedel som är baserat på glycerol och utvinns av restprodukter från biobränslen, har utvecklats vid tribolab på Luleå tekniska universitet. Konceptet är så pass nydanande, miljövänligt och lovande, att statliga Vinnova snabbt gått in med medel för att kommersialisera prototypen i Sverige som är världsledande inom området, samt internationellt.

Rymdforskning och rymdindustri i symbios

När Luleå tekniska universitet på fredagen presenterade en stor satsning på rymdforskning och utbildning fanns representanter för svensk rymdindustri på plats. Det var kick-off för universitetets rymdforskarskola, som förutom hög utbildningskvalitet, också ska ge bränsle till den svenska rymdindustrin.

Årets Alumner vid Luleå tekniska universitet

Han är världsmästare i munspel och en av få universitetsutbildade munspelare i landet. Mikael Fall som läst musik, konstnärlig kandidat, på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet är en av Årets alumner 2014. Den mycket ärofyllda utmärkelsen ”Årets Alumn” delas varje år ut av Luleå tekniska universitet, till framgångsrika tidigare studenter vid universitet.

Rekordmånga nya professorer är kvinnor

Vid årets Akademiska högtid på Luleå tekniska universitet installeras sju kvinnliga professorer. Det är det högsta antalet hittills historiskt. Förra året var bara två av totalt tolv nya professorer kvinnor. Tre av de kvinnor som installeras i år som professorer – kommer från Boden.

Internationellt framgångsrik forskare får Nordeas pris

Uday Kumar, professor vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Nordeas vetenskapliga pris 2014. Uday Kumar får priset bland annat för att han byggt upp forskargruppen Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet. Det är en forskargrupp som rönt stor framgång nationellt och internationellt och vars forskning lett till stora energibesparingar i samhället.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

Från 90 inskrivna studenter 2002 till närmare 400 idag får särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Det är studenter vid Luleå tekniska universitetet som har olika slags funktionshinder. De ska med hjälp av det särskilda stödet kunna studera på lika villkor som andra studenter vid universitetet, vilket de allra flesta klarar visar studier.

Storsatsning på processindustrin i norra Sverige

ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av Vinnova med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

Fysioterapistudie rankas topp 15 i världen

Professor Lars Nyberg, vid Luleå tekniska universitet är medförfattare till en artikel inom fysioterapi som är rankad som en av de 15 mest betydelsefulla genom tiderna i världen. Dessa topprankade artiklar anses ha stor betydelse för utvecklingen av fysioterapi.

Projekt för ökat datalogiskt tänkande i skolan

Luleå tekniska universitet har fått 1.7 miljoner kronor från Vinnova för att ta fram en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för kreativt lärande. Projektet riktar sig i första hand mot grund- och gymnasieskolan men själva plattformen kommer kunna användas av alla som är nyfikna på datalogiskt tänkande och kreativt skapande.

Dåligt telefonljud kan påverka inlärning

I ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet, i samarbete med telekomföretaget Ericsson och med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning, ska digitalt ljud och inlärning studeras. Forskningsfrågan är om brister i digital ljudöverföring vid telefoni och distansöverbryggande teknik, t.ex. distansutbildning, kan försämra förmågan att minnas vad som sagts.

Kompetensutvecklar på Volvo Cars

Luleå tekniska universitet kompetensutvecklar ett 50-tal ingenjörer på Volvo Cars NVH Center (Noise, Vibration and Harshness). Akustikerna på företaget ska få lära sig mer om psyko-akustiska modeller och lyssningstest. Det handlar om att på ett effektivt sätt kunna förutsäga hur man upplever ljud i bilar. Utbildningen kommer att pågå under september och oktober.

Tänkt universitetsutbildning vid Cape East avbryts

Det är inte möjligt att genomföra den tänkta utbildningssatsningen vid Cape East i Haparanda med studenter från utvecklingsländer, visar den påbörjade förstudien och samtalen mellan parterna, Akelius Foundation och Luleå tekniska universitet. Den privata sfären som företräds av stiftelsen Akelius Foundation och den offentliga som Luleå tekniska universitet står för, hade gemensamma intentioner om högre utbildning för ungdomar från utvecklingsländer. Förstudien visar dock att universitets krav inte kan uppfyllas i en satsning i enlighet med Akelius Foundations önskemål.

Polis och fjällräddning efterlyser lavinprognoser

Fjällturister i Sverige saknar relevant information om lavinfara när de vistas i svenska fjällområdet. Detsamma gäller polis, fjällräddare, naturbevakare och meteorologer. Det är yrkesgrupper som idag förser allmänheten med uppgifter om lavinfara, och i vissa fall utför arbete i lavinriskområden i fjällmiljö.

Direktkontakt med Mars

Luleå tekniska universitet satsar stort inom rymdområdet tillsammans med företag och forskningsfinansiärer. Omkring 90 nya miljoner kronor går till utbildning av fler forskare. Rymdcampus i Kiruna förstärks dessutom med två riktiga dragplåster. En av dessa högintressanta internationella professorer är involverad i den motordrivna farkost som just nu utforskar planeten Mars, med uppdragen: följa spår av vatten, leta efter tecken på liv.

Räddar liv i djupa gruvor

En ny typ av skyddskammare, för gruvarbetare i djup gruvor har tagits fram vid Luleå tekniska universitet. Konceptet är så pass nydanande, att det bedöms bli verklighet för den globala gruvindustrin. Upphovsmännen: tio studenter som läser teknisk design.

Hur plingar en mickrovågsugn bäst?

Ljuden som hjälper och ljuden som stjälper, det är rubriken för höstens första populärvetenskapliga kvällsföreläsning i Vetenskapens hus, 30 september. Saker i vår omgivning piper och ringer. Hur ska något låta för att vi ska dra nytta av det - och inte bli störda?

Test kan ge broar ökad livslängd

På torsdagen genomfördes ett projekt där hållbarheten på en betongbro över E 10 i Kiruna testades genom att den belastades till brott. Testet är ett fullskaleförsök där forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikverket, LKAB, med flera ville klargöra var brottgränsen går och mycket tyder på att resultatet blev positivt.

Fyra nya hedersdoktorer vid universitetet

Världsartist inom opera och hovsångare, industriman och gruvutvecklare, erfaren arbetslivsforskare och en teknikutvecklare med kullager som specialitet. Där har ni några epitet på årets nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. De har nyligen valts ut av de två fakulteterna vid universitetet och kommer att promoveras vid den akademiska högtiden i november 2014.

Jackpot för universitetet i ny gruvsatsning

Luleå tekniska universitet befäster sin ställning som ledande inom gruvforskning genom att ha fått 6 av 10 projekt beviljade inom Sveriges nationella strategiska innovationsprogram. Det handlar om nära 50 miljoner kronor varav hälften kommer från Vinnova.

Med miljöfokus på bilindustrin

Olika angreppsätt krävs för att utveckla radikala innovationer inom bilindustrin och det gäller särskilt miljöinnovationer. Nya miljöregler kommer i framtiden att driva på den processen. Det visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet där biltillverkare som SAAB Automobile och Volvo Cars särskilt studerats

Från skog på rot till träprodukt

Genom simulering och röntgen i skogs- och träbranschen kan ett komplext flöde med
många aktörer, från trä på rot till färdig produkt, bli effektivare. Bättre integration av skogs- och träkedjan innebär att träets egenskaper bättre kan tas tillvara visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Digitalt minne hjälper dementa

Basel Kikhia, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har utvecklat ett digitalt system som stödjer personer med mild demens att förstärka minnen genom reminiscens. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, IKT, kan minnen rehabiliteras och därmed öka livskvaliteten.

Musikalisk gestaltning mycket hög kvalitet

Masterutbildningen musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet ges betyget ”mycket hög kvalitet” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). I en ny omgång kvalitetsgranskningar har UKÄ bedömt en rad utbildingar vid universitetet där även musikalisk kandidat och scenisk framställning ingår och har getts betyget ”hög kvalitet” medan mediedesign kandidat fått ”bristande kvalitet”.

Ny ledare för SFC

Svenskt Förgasningscentrum (SFC) är ett forskningscenter inom vilket nio universitet och institut samarbetar med industrin. Syftet är att skapa en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom biomassaförgasningsteknik och närliggande områden.

Samarbete ger färre risker i byggande

Risker med oväntade konstnader i stora byggprojekt kan minimeras om byggprojektens aktörer samarbetar bättre, visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

En ny metod för att diagnostisera hjärnskakningar, inte minst bland hockeyspelare, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Ny is och snöforskning på vindkraftverk

Ett nytt forskningsprojekt har startats vid Luleå tekniska universitet med inrikning på vindkraftverk i kallt klimat. Det handlar om snö och isbildning på vingarna och studieobjekt är ett minikraftverk från Sydkorea.

Bättre arbetsvillkor för städare - ny forskning

Det blir bättre arbetsmiljö för städare och bättre ekonomi för städorganisationer om man genomför en bred arbetsmiljösatsning visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet i EUs plattform för biodrivmedel

Forskning om biodrivmedel vid Luleå tekniska universitet och lärosätets anläggning LTU Green Fuels är viktiga exempel för nationell och europeisk satsning på biodrivmedel.

Taggar

Innovationer ger vinster för flygindustrin

Minskade utsläpp och kostnader samt ökad säkerhet. Det är bara några av de stora utmaningar som flygindustrin står inför. Alessandro Bertoni, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, presenterar i sin avhandling ett helt nytt sätt att närma sig design i ett tidigt skede av att utveckla ett nytt flygplan.

Nationellt program lanseras

Nu lanseras ett nytt forskningsprogram med ett övergripande mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.

Övergång till grön energi

Som ett led i övergången till ett mer hållbart samhälle förändras hur vi förbrukar och producerar elenergi. Sarah Rönnberg, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling undersökt vilka konsekvenser detta kan få.

Naturlig rening av kväve från gruvor

LTU-Forskare bidrar till utveckling av en ny modell för att stimulera processer för naturlig rening i vattendrag där kväve från gruvverksamhet har läckt ut.

Nytt steg för ambitiös forskarskola

En forskarskola inom det av regeringen utpekade strategiska forskningsområdet Bio4Enery, som leds av Luleå tekniska universitet, öppnas upp för kursdeltagare från fler nationella lärosäten.

Forskning gynnar industri i Afrika

Förbättrade metoder för att bearbeta hårda tropiska träslag och även fruset trä, presenteras i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Med sina nyvunna kunskaper hoppas Luis nu kunna bidra till att flera nya sågverk kan startas upp i hans hemland Moçambique.

Forskning om biobränslen säkrad

Arbetet med att utveckla förnyelsebara bränslen genom forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) är säkrat i och med ett nytt beslut av Energimyndigheten. Beslutet innebär finansiering under minst 2,5 år av ett omfattande forskningsprogram vid LTU samt experiment i universitetets egen förgasningsanläggning LTU Green Fuels

Att leva med KOL

Fatigue, hälsa och välbefinnande bland personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Caroline Stridsman, filosofie doktor vid LTU, har i sin avhandling visat hur personer med KOL redan i ett tidigt skede påverkas av sjukdomen.

Unika symfoniorkesterstudier vid LTU

Internationell symfoniorkester är en helårskurs där studenterna får fokusera på att vara musiker. Till sin hjälp har de namnkunniga dirigenter och instruktörer

Ledarp och Arwin blev årets alumner

Skådespelerskan Sofia Ledarp, bl a rosad för sin roll i filmen ”Den man älskar”, och skaparen av ”Pricerunner” Kristofer Arwin blev årets alumner vid Luleå tekniska universitet (LTU). Utmärkelsen årets alumn 2013 delades ut i samband med en karriärdag vid universitetet, till två före detta studenter vid LTU som gjort något utöver det vanliga.

Digitalradio kräver hög datahastighet

Den digitala radion DAB+ (Digital Audio Broadcast), måste ges utrymme att sända med hög datahastighet, annars finns risk för sämre ljudkvalitet. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt där Luleå tekniska universitet samarbetat med Sveriges Radio. Resultatet publiceras i senaste numret av “Journal of the Audio Engineering Society”.

Att bygga och gödsla med aska

I takt med att mer och mer sopor förbränns ökar mängden aska som behöver omhändertas på ett hållbart sätt. Evelina Brännvall, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, visar i sin avhandling på flera användningsområden där askan förvandlas från avfall till resurs.

Ny effektiv lösning i sociala medier

Att kunna förbättra gruppkommunikation är utmaningen i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Hur man kommunicerar i t.ex. sociala medier är användbart för att specifika grupper ska kunna dela information på ett bra sätt. Avhandlingen beskriver sofistikerade lösningar (ramverk) med vars hjälp man kan skräddarsy lämpliga verktyg.

Dubbla toppbetyg för materialteknik

Två teknikutbildningar vid Luleå tekniska universitet (LTU) får toppbetyg från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för sin mycket höga kvalitet, medan tolv anses ha hög kvalitet och tre får betyget bristande kvalitet.

Vardagsgemenskap ger livet mening

Betydelsen av vardagsgemenskap för att människor ska uppleva meningsfullhet och kunna skapa förändring i sin livssituation behandlas i den första doktorsavhandlingen i ämnet arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Luleå tekniska universitet expanderar

För andra året i rad når Luleå tekniska universitet toppnoteringar vad gäller personalrekrytering. Totalt söker universitetet 21 strategiska nyckelkompetenser, däribland fem professorer och elva doktorander.

Ny modell för gruvbrytning

Brytningsprocessen, från första prospekteringen till etablering av en gruva med avkastning, tar lång tid och kostar mycket pengar. Cecilia Lund, vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling, tagit fram en modell som skulle korta den processen avsevärt.

Designar mätsystem för rymdfarkoster

I en ny masterutbildning ”Spacecraft design” och flera andra rymdrelaterade utbildningar vid Luleå tekniska universitet får studenterna arbeta i ett skarpt projekt i nära samarbete med den franska rymdorganisationen CNES. Projektet går ut på att ta fram ett mätverktyg för att kunna fastställa en rymdfarkosts orientering/attityd.

Vibrerande kroppar av vatten

Att uppskatta risker för vibrationer i vattenkraftverk kräver en analys av, inte bara maskinens egenskaper, utan också vattnets mer svårfångade natur. Det har Ida Jansson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, tagit fasta på i sin avhandling med titeln Vibrerande kroppar av vatten.

Först med ny miljönyttig teknik

Luleå tekniska universitet blir först i Sverige med en ny teknik som skalar upp tillverkningen av nanocellulosa från skogsrester. Det kan på sikt ge skogsindustrin nya lönsamma produkter, t ex nanofilter som kan rena såväl gas som processvatten, men även dricksvatten. Bättre hälsa och renare havsmiljö, såväl nationellt som internationellt, är några möjliga effekter.

Kortare väg till arbetsmarknaden

Utländska akademiker får hjälp att snabbare komma ut på arbetsmarknaden genom en nationell utbildningssatsning. ”Korta vägen” kallas satsningen som är ett samarbete mellan AB Centek vid Luleå tekniska universitet, lärare och studievägledare vid universitetet samt arbetsförmedlingen, och efter fjärde omgången är trenden positiv.

Forskare påverkar viktigt miljöbeslut

En tredjedel av dagens bensin och dieselanvändning i Sverige skulle kunna ersättas med biodrivmedel. Det framgår av ett viktigt underlag som Joakim Lundgren, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet har medverkat till inför kommande politiska beslut om en fossilfri fordonstrafik år 2050.

Forskning ska ta hem EM-guld

Få lag i världen har en så bred och djup kunskap i tränarteamet som det svenska damlandslaget i fotboll. Inom laget finns tre disputerade forskare inom ortopedi, kardiologi och fysiologi, som ska lyfta laget till EM-guld. En av dem är Yelverton Tegner, läkare och professor vid Luleå tekniska universitet.

Trafik med smörja i spåren

I ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet testas positiva effekter av att smörja järnvägsräls. Forskningen ska pågå i två år och genomförs i samarbete med bl. a Trafikverket och LKAB. Den väntas ge minskade kostnader genom lägre friktion och förslitning på spår och hjul, samt att reducera buller från tågens framfart.

Universitetet satsar på musikers hälsa

Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet kommer att leda ett rikstäckande projekt med företagshälsovård för artister och musiker. Projektet inleds i samband med den första nordiska konferensen om musikers hälsa som universitetet är värd för i veckan.

Bilindustrin vill ha mer forskning

Presshärdningstekniken som utvecklats i Luleå av företaget Gestamp Hardtech (f.d. SSAB Hardtech) och Luleå tekniska universitet står i fokus när mer än 200 internationella forskare och företag kommer till Luleå på konferens. Ökad efterfrågan på nya komponenter som gör bilar mer trafiksäkra och mer miljövänliga genom lägre vikt är högintressanta ämnen för forskarna och för bilindustrin.

Kanonresultat för den limegröna

Återigen blev det ett kanonresultat för LTU studenternas iögonfallande bil i Shell Eco Marathon, bättre än ifjol och tvåa i klassen urban concept - etanol. 288 kilometer på motsvarande en liter bensin blev facit för studenterna i Team Baldos från Luleå tekniska universitet och deras limegröna Baldos III. Dessutom fick de ta emot ”Shell Helix Tribology Award” för en extraordinär uppgift.

Limegrön ny Baldos III avtäcktes

Huka sig konkurrenter när gröna blixten från Luleå tekniska universitet kommer farande. På onsdagen avtäckte LTU-studenterna i Team Baldos sin splitt nya, limegröna, bil inför tävlingen Shell Eco Marathon om en dryg vecka. Intresset var stort inför avtäckningen och många tittade på den nya bilen allt ifrån pensionär till studenter och en hel dagisklass.

Raket skjuts upp med studenternas test

I ett och ett halvt år har 14 rymdingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet arbetat med projekt SOLAR som går ut på att testa lödning i rymden. Projektet ingår i det europeiska Rexus/Bexus-programmet som bl. a Europeiska rymdstyrelsen (ESA) står bakom och nu ska SOLAR skickas upp i en raket från rymdbasen Esrange i Kiruna.

Rekordmånga sökande till LTU

Sista ansökningsdag till universitet och högskolor har passerat och aldrig tidigare har Luleå tekniska universitet haft så många förstahandssökande till sina program. Resultatet visar att totalt 18 % fler än 2012 har sökt till Luleå tekniska universitet, medan motsvarande för riket är 6,5 %.

Europas största automationsprojekt har startat

I mars gick startskottet för projekt Arrowhead, Europas största forskningsprojekt någonsin inom utveckling av automation, och som koordineras av Luleå tekniska universitet. Genom utveckling av avancerad teknik ska Arrowhead demonstrera hur tekniska enheter, kan samverka självständigt, för att optimera energianvändning och därmed öka industrins konkurrensfördelar och ge en bättre miljö.

Ny styrelse vid universitetet

Efter förslag från en särskild nomineringskommitté, ledd av Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg, har Luleå tekniska universitet fått en till stora delar ny styrelse. Regeringen har på torsdagen beslutat förordna fyra helt nya ledamöter och förlängt förordnandet för övriga och styrelsen kommer att ledas av TCO ordföranden Eva Nordmark.

Nordens första konferens om musikers hälsa

Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press. Prestationen kan jämföras med en elitidrottares och då tillkommer även det konstnärliga uttrycket. För att belysa musikers specifika behov arrangeras Musicians´ Health & Performance 1st Nordic Conference 2013 av Luleå tekniska universitet 13-14 juni.

Uppdragsutbildning minskar köerna till pacemakeroperationer

Köerna till pacemakeroperationer är väldigt långa. För att lösa problemet ska Sunderby sjukhus öppna en ny operationssal för dessa operationer. I ett samarbete med Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, har en utbildning startas för att utbilda sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor för att assistera vid operationerna.

Fullt möjligt bygga mer energieffektivt

Det är fullt möjligt att bygga mer energieffektivt än vad som görs idag och på så vis bidra till minskad energiförbrukning, men reglerna måste ses över. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet som studerat hinder och drivkrafter i byggprocessen för att finna ett mer hållbart och energieffektivt byggande.

Minskar bränsleförbrukning i lastbilsmotorer

En ny modell för att redan på ritbordet undersöka hur nya idéer påverkar bränsleförbrukningen i stora dieselmotorer har utvecklats av en av världens ledande forskargrupper inom tribologi, vid Luleå tekniska universitet.

Enkelt skapa personliga mappar

LTU utvecklar verktyg som enkelt skapar personliga appar. Med hjälp av ett nytt projekt från LTU, Satin, tillåts användare att skapa sina egna appar på ett okomplicerat och mycket lättillgängligt sätt.

Norska YETI vann SM i snöbollskrig

Efter en tuff semifinal-omgång och en rafflande final i snålblåst och snödrev fick årets svenska mästare i den Japanska snöbollsporten Yukigassen, kliva upp på prispallen. Det blev Yeti från Vardö i nordnorge som vann årets SM vid Luleå tekniska universitet

Sjukgymnastik minskar besvär vid migrän

Sjukgymnastik kan vara en möjlighet för personer med migrän att uppleva mindre besvär av sin sjukdom. Det visar en ny doktorsavhandling vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Sveriges främste mineralekonom

De senaste veckorna har Magnus Ericsson, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet varit starkt efterfrågad i media. Orsak: Han är Sveriges främste expert på mineralekonomi, och media vill veta: Hur ska det gå för Northland Resources?

Utbildning får högt betyg av Svenskt Näringsliv

Utbildningen ”Industriell miljö- och processteknik” vid Luleå tekniska universitet(LTU) rankas högt av Svenskt Näringsliv. På en ny webbplats där organisationen listar vilka utbildningar som samverkar bäst med näringslivet, kommer LTU:s utbildning på andra plats.

Livsviktig teknik minskar lavinfara

En för Sverige ny typ av mätstation för att underlätta lavinprognoser testas för första gången mot satelliter av forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätstationen har i dagarna placerats i Lappländska fjällvärlden i ett område där både bofasta och vinterturister drabbas svårt av enormt kraftfulla, så kallade slasklaviner.

Universitetet tar över anläggning för gröna bränslen

Luleå tekniska universitets holdingbolag tar över bolaget Chemrec i Piteå och dess förgasningsanläggning för gröna bränslen. På onsdagen undertecknades avtal som innebär att LTU Holding blir ny ägare av bolag och anläggning. LTU Green Fuels blir namnet på det nya bolaget, som innebär startskottet för omfattande forskning om gröna bränslen

Taggar

Rekordmånga sökande till Teaterhögskolan

Teaterhögskolan i Luleå, som tillhör Luleå tekniska universitet, har rekordmånga sökande till skådespelarutbildningen. I år har utbildningen fått in nästan 600 ansökningar till 8 utbildningsplatser, och tangerar därmed exakt rekordet 1999.

Ny högre utbildning av sjuksköterskor

Luleå tekniska universitet får i höst en master i Omvårdnad. Det innebär att sjuksköterkor som utbildar sig vid Luleå tekniska universitet förutom sin grundutbildning på 3 år och en specialistutbildning på 2 år, även kan läsa en master i Omvårdnad på 2 år. Det har inte varit möjligt i Norrbotten tidigare. Dessutom kan sjuksköterskorna gå en forskarutbildning på fyra år.

Ny storsatsning på rymdteknisk forskning

Luleå tekniska universitet inrättar ett nytt forskningsämne inom rymdteknik i Sverige. Det nya forskningsämnet har en tydlig teknisk inriktning mot elektrotekniska system i övre atmosfären och rymden på bland annat raket- och sattelitplattformar.

Pia Sundhage till Luleå tekniska universitet

På Idrottsgalan 14 januari utsågs Pia Sundhage inför publikens jubel till Årets tränare/ledare 2012. En vecka innan dess blev hon Årets tränare i damfotboll 2012 på Fifa-galan i Zürich. Nu kan avslöjas att Pia Sundhage gästar Luleå tekniska universitet 20 mars på en Öppen föreläsning - om just hennes ledarskap.

Fortsatt rökare trots KOL-diagnos

Lungsjukdomen KOL drabbar idag 50 procent av alla rökare. Trots diagnos fortsätter en relativt stor del av de drabbade att röka. Orsaken bakom undersöks i publicerad studie från Luleå tekniska universitet.

Stallet en plantskola för kvinnor som ledare

Kvinnor som jobbar i stall och inom hästrelaterad verksamhet utvecklar entreprenörs-och ledaregenskaper som de får nytta av i arbetslivet. Det visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Storsatsning på förnybar energi

Första halvåret 2013 kommer grunden att läggas för en storsatsning av Luleå tekniska universitet (LTU) på förnybar energi med stöd av finansiering från Energimyndigheten. Fas 2 är planerad för ytterligare 2,5 år och satsningen gäller bred forskning om "gröna bränslen". Med det som grund planerar universitetet fler projekt för totalt drygt en kvarts miljard.

Ämne får toppbetyg av Högskoleverket

Engelska språket som ett ämne vid Luleå tekniska universitet får toppbetyg i en ny kvalitetsgranskning av Högskoleverket (HSV). Betyget som myndigheten avgett i en ny granskningsomgång är ”Mycket hög kvalitet” för utbildningen, vilket bekräftar att det
kvalitetsarbete som sker vid LTU ger resultat.

Tvingas gissa om patienten överlevde

Ambulanssjuksköterskor i Sverige, har inte någon generell rätt att få information, om en hjärtstoppspatient de återupplivat, överlevde. Detta på grund av sekretesslagen. Behovet av respons i den situationen är dock stor hos personalen. Det visar forskning vid Luleå tekniska universitet.

High Tech app för transport och industri

eMaintenance är ny forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) som bidrar till att utveckla innovativa lösningar för industrin. En av dessa lösningar är eMaintenance Cloud inom vilken ”industriella appar” kan utvecklas för effektivare underhåll inom bland annat järnväg, gruva, väg, flyg samt papper och massa. Ett nytt labb för apputveckling vid LTU invigs i januari 2013.

Afrikansk landsbygd elektrifieras utan elnät

Den afrikanska landsbygden saknar el, vilket stryper den ekonomiska utvecklingen. Men ingen vill satsa på uppbyggnaden av elnät eftersom efterfrågan på ström saknas. Därmed uppstår en ond cirkel som forskare vid Luleå tekniska universitet vill hjälpa till att bryta.

Effektivare produktionsprocess i industrin

Två av Sveriges mest betydande produktionsanläggningar av förpackningspapper i Sverige, BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg och SCA Packaging Obbola har med forskare vid Luleå tekniska universitet öppnat för en säkrare optimering av produktionsprocesser.

Äldre byggjobbare skadas oftare allvarligt

Forskare vid Luleå tekniska universitet presenterar nu ett delresultat ur sin omfattande undersökning av arbetsplatsolyckor på byggen i Sverige. Det visar sig att ju äldre byggarbetaren är, ju större risk att drabbas av en allvarlig olycka- tvärtemot vad många i byggbranschen trodde.

Digitaliserat renhorn skapar rättvisa

Uppdraget – ta fram ett renhorn i plast som kan framställas i många identiska exemplar. Syftet var att göra Svenska Samernas Idrottsförbunds lassotävlingar så rättvisa som möjligt.

Skolornas mattetävling avgjord på LTU

Fjolårssegraren i Matematik-SM Mårten Wiman, från Danderyds gymnasium tog återigen hem segern när årets upplaga avgjordes vid Luleå tekniska universitet. Förstaprisets pokal överlämnades av universitetets prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn. Eleven från Luleås spetsklass kom inte bland de sex bästa men var ändå ganska nöjd.

Svensk standard för halkskydd till skor

Luleå tekniska universitet har fått uppdrag av Trafikverket att undersöka om det går att ta fram en svensk standard för halkskydd till skor, samt för vinterskor och sulor. Detta så att de uppfyller kraven för att garantera användaren bästa säkerhet vid promenad på is och snö.

Genombrott om superfilter för biobränslen

Ett nytt viktigt steg har tagits av forskare vid Luleå tekniska universitet när det gäller att rena syntesgas från koldioxid, med hjälp av zeolitmembran. Detta superfilter som ska göra det möjligt med kostnadseffektiv industriell framställning av biobränslen, har visat sig ha många små defekter. Upptäckten gör att filtrets effektivitet nu förhoppningsvis kan öka avsevärt.

Taggar

Hatten på för LTU:s hedersdoktorer

Benny Andersson, världskänd musiker och kompositör blev på lördagen promoverad till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet (LTU). Han och tre andra hedersdoktorer, Eva Karlsson SKF:s VD, författaren Margareta Kempe och broexperten Tore Lundmark, fick ta emot doktorshatten under universitetets akademiska högtid

Hedersdoktorerna vid Luleå tekniska universitet föreläser

Fredag 9 november är det dags: Luleå tekniska universitetets Hedersdoktorer 2012 håller sina välbesökta föreläsningar: Tore Lundmark, chefskonstruktör på Ramböll, Margareta Kempe, författare, Eva Karlsson VD SKF Sverige AB och Benny Andersson musiker och kompositör och tidigare ABBA-medlem.

Äggviteämnet bakom Alzheimers sjukdom – för första gången i världen analyserat i dess vätebindningar

Via kärnmagnetisk resonans har forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Warwicks universitet i Storbritannien, för första gången i världen lyckats analysera vätebindningar på de ytterst små trådliknande äggviteämnena, som troligen orsakar Alzheimers sjukdom. Tack vare dessa nya resultat finns nu ett framgångsrikt redskap för att analysera strukturen hos dessa äggviteämnen i deras giftigaste form, det vill säga när de är som farligast för hjärnans nervceller.

LTU blir centrum för Nordisk gruvforskning

Luleå tekniska universitet (LTU) får uppdraget att samordna gruvforskning i alla de nordiska länderna i projektet NordMin. Nordiska ministerrådet satsar nästan 35 miljoner kronor under tre år i projektet, som ska ha en grön profil för att skapa en hållbar gruv- och mineralindustri i Norden och Europa.

Utveckling av smörsyra ger nya hushållsprodukter

Forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) får möjlighet att från biomassa utveckla och testa framställning av smörsyra i stor skala, genom finansiering från Energimyndigheten. Området blir ett komplement till utvecklingen av biobränsle vid den s.k. etanolpiloten i Örnsköldsvik och breddar därmed verksamheten vid demoanläggningen.

Första kartan klar över kritiska metaller i Europa

När Luleå tekniska universitet i veckan var värd för en konferens inom EU projektet ProMine visades den första kartan över kritiska metaller i Europa. Metallerna är bl. a viktiga för nästan all teknik som ett hushåll använder och är avgörande för den europeiska industrins framgång.

Bäst i Sverige: Mycket hög kvalitet för arbetsterapeututbildning

Luleå tekniska universitet (LTU) får betyget ”Mycket hög kvalitet” för sin arbetsterapeututbildning i en ny utvärdering från Högskoleverket (HSV). LTU är enda universitet i landet som får det höga betyget för utbildningen. Även för kandidatexamen i arbetsterapi får LTU betyget hög kvalitet.

Invigning av Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

Nu är själva hjärtat klart i det omfattande, unika orgelprojekt som hittills pågått i fyra år. Det handlar om Luleå tekniska universitets nya jätteorgel, världens modernaste orgel, placerad vid universitetets verksamheter i Piteå.

Benny Anderssons uruppförande på high-tech orgeln

Välkomna till pressträff med Benny Andersson och uruppförandet av hans verk på nya orgeln! Benny Anderssons rapsodi ”En skrift i snön” för orgel, kör och spelmän som är specialkomponerad för Luleå tekniska universitets jätteorgel, når inom kort sin publik. Uruppförandet sker i samband med invigningsveckan av den högteknologiska orgeln, Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet.

Forskare gör nyttiga datorprogram till industrin

Gruv-, Stål- och industri som producerar bergmaterial och natursten för olika byggändamål, gynnas av en ny snabb metod att mäta flöden i en förädlingsprocess. Det är forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) som utvecklat LTU-CUDA, en programvara för grafisk bildbehandling som kan användas tillsammans med redan existerande grafikkort för bildanalys

Guldregn över LTU

LTU:s popularitet bland studenter och toppbetyg på utbildningar liksom satsningar på viktiga forskningsområden ger mångmiljonsatsning till universitetet i regeringens budgetförslag.

Innovationskontor till universitetet

Luleå tekniska universitet (LTU) är ett av fyra universitet som får ekonomiska förutsättningar
att inrätta ett innovationskontor. Det bekräftas av näringsminister Annie Lööf i ett inlägg i tidningen Svenska Dagbladet. Det innebär att LTU kan förstärka sitt innovationssystem och redan väl utvecklade forskningssamarbete med svenska företag, inte minst i Norrbotten.

Satsning ska ge raketfart åt LTU:s forskning

Forskningen vid Luleå tekniska universitet får en riktig skjuts framåt genom en labb fond som universitetet inrättat. Det är stort intresse från LTU:s forskare att söka ur fonden.

Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Benny Andersson, internationellt känd musiker och kompositör, Eva Karlsson framgångsrik företagsledare och en ruterdam, Tore Lundmark erkänd konstruktör av broar och Margareta Kempe författare och ledamot av Kempestiftelsen. Det är namnen på nya hedersdoktorer vid LTU. Promovering sker i höst vid den akademiska högtiden

LTU koordinator för europeiskt miljardprojekt

Luleå tekniska universitet ska leda stort europeiskt projekt inom utveckling av automation för tillverknings- energi och processindustrin.

Fick inblick i processer för gröna bränslen

Ett 30-tal forskare/doktorander från hela landet fick en bred genomgång av området förgasning för framställning av gröna bränslen, vid en sommarkurs som hölls vid Luleå tekniska universitet.

Populär LTU kurs i sommar vid Europaskolan

Konstnärlig anatomi och skulptur är namnet på en mycket populär sommarkurs, med koppling till datagrafik och filmbranschen, som ges i Luleå tekniska universitets regi. Jim Vikström, Europas enda lärare i klassisk skulptur undervisar.

Nya studenter på Teaterhögskolan

Denna vecka påbörjar åtta nya studenter sin treåriga utbildning till skådespelare vid Teaterhögskolan i Luleå, som tillhör Luleå tekniska universitet. Ni är därför hjärtligt välkomna att träffa dem onsdagen den 22 augusti kl 15.00 i Teaterhögskolans lokaler på Norra Strandgatan 5.

LTU-lösning i nästa generations vädersatellit

Sensor kallad ICI som mäter ispartiklar i moln och utvecklad genom forskning vid Luleå tekniska universitet har valts ut av en europeisk organisation att ingå i nästa generations metrologiska satellit.

14,5 miljoner till kommersiella lösningar för processindustrin

VINNOVA tilldelar Projektet "Plattformsstrategi för svensk processindustri" som leds av Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 7 miljoner kronor. En IT-baserad industriplattform som ska ge processindustrin och dess leverantörsföretag ökade möjligheter att utveckla nya kommersiella applikationer är målet för projektet.

Ny forskning möjliggör tyngre last på järnväg

Större krav kommer att ställas i framtiden på trafikmängder, axeltryck och hastigheter på järnväg, inte minst på grund av ”gruvboomen” i Norra Sverige. I en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet (LTU) har möjligheten att öka lastkapaciteten på järnvägsbroar undersökts, vilket är en viktig del för att möta det kravet

Trekanten bakom Strand -sommarjobbsutmaningen

Ett 40-tal gymnasieungdomar i Luleå ska under handledning av två studenter från LTU inom Väg- och Vatten respektive Arkitektur, under ett par veckor i sommar, få ta sig an Trekanten, eller den så kallade gamla Pråmkajen och Kolbolagets kaj. Under 1800-talet var denna kaj och området mot Pontuskajen ett område där virke lastades då all båttrafik gick över Norra hamn.

Tjejer i gymnasiet tränar mindre än killar

En undersökning gjord på 884 ungdomar i norra Sverige visar att killar i gymnasieåldern tränar mer och hårdare än tjejer i motsvarande ålder. Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader. När ett urval av gymnasieungdomar testats på kondition, visar det sig att de som uppskattat att de tränar hårt, så kallad hög intensiv träning, också har betydligt bättre kondition.

Högsta betyg för spetsutbildning vid LTU

Utbildningarna Informationssäkerhet och Systemvetenskap har fått betygen Mycket hög kvalitet respektive Hög kvalitet från Högskoleverket (HSV). I en ny kvalitetsutvärdering har HSV givit toppbetyg för utbildningar vid LTU inriktade mot en glödhet bransch, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Elektrifiering av bana viktigt för LKABs export

Malmbanans elektrifiering är idag en viktig del för LKABs exportframgångar. Att elektrifieringen för drygt 100 år sedan var ett banbrytande arbete i fjällterräng med subarktiskt klimat, beskrivs i en ny avhandling från Luleå tekniska universitet. Samtidigt som LKAB inom kort ska öppna fler gruvor står det klart hur viktig elektrifieringen var, som inleddes på riksgränsbanan 1910.

Ny internationell samhällsbyggnadsutbildning +/- 30grader

Ett förändrat klimat och vanliga säsongsvariationer i klimatet motiverar en helt ny internationell masterutbildning vid Luleå tekniska universitet. Den handlar om ”planering och byggande i krävande klimat” vilken är motiverad för att kunna ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Examenshögtid med Luleå studentkår

Examenshögtiden ”Islossning” arrangeras kommande helg av Luleå tekniska universitet och Luleå studentkår. Det innebär festligheter för de studenter som slutar vid LTU, där studenter och gäster medverkar. Under festligheterna bjuds det bland annat på tal, musik och utdelning av olika utmärkelser.

LTU-jakten fartfylld tävling för elever i årskurs 8

Även i år arrangerar Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus en fartfylld tävling inom teknik och naturvetenskap för elever ur årskurs 8 från skolor i Norrbotten och Västerbotten. Av 26 klasser som anmält sig kommer 8 lag till final efter att ha kvalificerat sig i en tävling. I morgon tisdag invaderar lagen LTU Campus.

Effektivare byggbransch ger billigare bostäder

System för industriellt byggande och mera samverkan är nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder. Det slås fast i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Ökad samverkan och ökad industrialisering i byggandet är två förslag som ges i avhandlingen.

Baldos röd på banan igen

Samtidigt som årets upplaga av studenttävlingen Shell EcoMarathon närmar sig med stormsteg, har LTU:s studenter väckt liv i den lingonröda bilen Baldos.

Storsatsning på studentlägenheter för Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har störst ökning av förstahandssökande bland landets universitet till höstens utbildningar. Hela 1194 fler studenter än förra året har Luleå tekniska universitet som prio ett- och nu ökar bostadsbyggandet för studenter i rasande fart.

Nationellt toppresultat för LTU

Luleå tekniska universitet är prio ett bland allt fler studenter. LTU har största ökningen av förstahandssökande bland universiteten i Sverige. För LTU betyder det här att 1194 fler personer än förra året väljer Luleå tekniska universitet i första hand inför sin utbildning hösten 2012. Det är en ökning med 15 procent.

Civilingenjörsutbildningarna på LTU ökar kraftigt

Luleå tekniska universitets har i år fler förstahandssökande till de flesta civilingenjörsprogrammen jämfört med ifjol. Industriell miljö- och processteknik, naturresursteknik, maskinteknik, väg och vatten är några exempel. Antalet förstahandssökande har ökat till LTU:s samtliga områden med i genomsnitt 17 %

Studenter förverkligar dröm om jetmotor

De fick möjligheten och tog den. Det handlar om fyra studenter som läser sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet vid LTU, dels inom Rymdteknik, dels inom Teknisk design. De skapade en 15 poängskurs i flygmotorteknik där de designar en småskalig jetmotor.

LTU’s studenter gör värmesystem för Indien

Goda tankar och tekniskt kunnande har utmynnat i en lösning för uppvärmning av hus i utvecklingsländer.

Syntesgas för drivmedel – direkt av skogsrester

Skogsrester som stubbar, bark, toppar och kvistar gör nu stor nytta i en ny testanläggning för produktion av högkvalitativ syntesgas – tänkt för drivmedel. Resultaten som är unika i Skandinavien bygger på nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Energitekniskt centrum (ETC) och industrin.

Svenska kärnkraftverk tar forskarhjälp om säkerhet

De svenska kärnkraftverken moderniserar tekniken i kontrollrummen. Att den tekniska förändringen fungerar ihop med operatörens förutsättningar att styra och övervaka kärnkraftverket på ett optimalt sätt, är oerhört viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Svenska strålskyddsmyndigheten (SSM) tar därför hjälp av forskare inom människa-maskinsystem vid Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Europeisk storsatsning på djupa gruvor

Under fyra år ska tio Europeiska länder samarbeta kring forskning om den stora utmaningen för gruvbranschen - de allt djupare gruvorna.

LTU-studenter fick göra biltester med experthjälp

En vacker vårvinterdag i veckan fick en grupp studenter från Luleå tekniska universitet åka till Arjeplog och lära sig hur moderna bilsystem fungerar och hur man testar dem.

Studenter hjälper LKAB öppna ny gruva

I en projektkurs vid Luleå tekniska universitet har en grupp LTU-studenter hjälpt LKAB genom att bidra med viktigt underlag till företagets projektering av en ny gruva i Mertainen sydost om Kiruna

Nanofibrer av slam från cellulosabruk – en succé

Bara vid Domsjö fabriker ger tillverkningsprocessen av specialcellulosa, som används till bland annat viskostyger, ett tusen ton slam som restprodukt varje år. I dagsläget återanvänds slammet inte. Det är denna industriella restprodukt från en av Sveriges största cellulosabruk som forskare vid LTU intresserat sig för.

Säkrare järnvägstrafik med intelligent lösning för underhåll

Genom att använda metoder för intelligent feldiagnostik för analys av underhållsdata i järnvägssystemet, t ex elmotorer i växelsystem, kan tågtrafiken bli säkrare.

LTU leder Vetenskapsrådets matematikgrupp

Lars-Erik Persson, professor i matematik vid Luleå tekniska universitet har utsetts till ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för matematik och teknisk matematik.

Basketproffs deltar i snöbollskrigets SM

Hur bra är basketspelare på snöbollskrig? Det får vi veta när Svenska Mästerskapen i Yukigassen (snöbollskrig) hålls den 25 februari 2012 på Luleå tekniska universitet. Spelare från LF Basket och Northland Basket ställer upp med ett lag för att kriga om prischecken på 50 000 kronor

Anabola steroider ger farligare kroppsfett

Svenska elitlyftare som använder anabola steroider får farligare fettfördelning i kroppen. Det visar en unik studie som gjorts på tio svenska elitlyftare som aktivt använder anabola steroider.

Nytt forskningsavtal mellan Boliden och LTU

Det nya femåriga avtalet innebär att Boliden satsar 17 miljoner kronor på forskning och utbildning på LTU inom ämnesmorådet Processmetallurgi, det vill säga hur basmetaller utvinns och återvinns. LTU stärker därmed sin roll ytterligare som ledande forskningscentrum inom metallurgisk forskning.

Fd LTU-student larmade om mutskandal i Göteborg

Före detta Luleå-studenten Karin Törnqvist, uppväxt i Malmberget, slog larm om en jättesvindel i Göteborg när hon arbetade som konsult i mångmiljonprojektet "Mätning 09" för Göteborg Energi. Men vad hände sedan?

Erik Westbergs Vokalensemble når en miljon radiolyssnare

Konserten “Arabesker”, inspelad av Sveriges Radio förra året med Erik Westbergs Vokalensemble och Norrbotten NEO, kommer att sändas 11 februari i 13 europeiska länder.

Ny forskning om ”gröna” drivmedel på konferens

Luleå tekniska universitet leder SFC (Svenskt förgasningscentrum) som bedriver forskning för att få fram ”gröna” drivmedel ur biomassa.

Studentförslag får testas skarpt i rymden

Studenter inom rymdutbildningen vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett sätt att löda i rymden, under låg gravitation, utan att kvaliteten på lödningen försämras

Rekordmånga studenter börjar plugga på LTU

Vårens statistik när det gäller antalet studenter som påbörjar utbildningar på LTU visar på fortsatt rekordhögt intresse för Luleå tekniska universitet.

Framtidens maskiner och komponenter

Svenska kullagerfabriken (SKF) etablerar ett University Technology Center vid Luleå tekniska universitet.

Studenter gör Volvo CE:s hjullastare bättre

En prototyp i stål som gör Volvo CE: s hjullastare produktivare och effektivare är ett exempel på ett skarpt studentprojekt i SIRIUS-kursen vid Luleå tekniska universitet.

Felaktiga uppgifter om förfalskade dokument i media

Medieuppgifter som gör gällande att Luleå tekniska universitet har förfalskat dokument inför en rättslig prövning av en upphandling tillbakavisas av universitetets ledning.

Invigning av brandugn på LTU - den enda i sitt slag i Sverige

I världen finns bara ett tiotal. Det handlar om en brandugn som nu finns hos Complab vid Luleå tekniska universitet.

Personlig tränare i mobilen utvecklas av f d LTU student

Per Ludvig Nordmark, f d student vid Luleå tekniska universitet som sålde sitt första
företag Nordnav för mångmiljonbelopp, har en ny grej på gång i nytt företag.

Mingel om stadsomvandling med LTU:s forskare

Kirunaborna får rikligt tillfälle att mingla med forskare från Luleå tekniska Universitet i
samband med en stor LTU-konferens om stadsomvandlingen.

LTU:s forskning lägger grund till stadsomvandling

Hållbarhet i allt från resande, avlopp, byggande till extrema klimatrelaterade situationer är några ämnen under en stor konferens om stadsomvandlingen i Kiruna.

Taggar

Jäst bakom effektivare vaccin – kan hjälpa de fattigaste länderna i världen

För att förstärka effekten av vaccin har forskare inom kemiteknik vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Karolinska Institutet och Recopharma AB använt sig av en strategi som går ut på att styra vaccinkomponenter till kritiska delar av immunförsvaret så att kroppen svarar effektivare på ett vaccin.

Farligt avfall i deponier och utarmat uran ämnen i workshop

Hur kan man på ett säkert sätt förvara miljöfarligt avfall i deponier över lång tid och hur kan man isolera utarmat uran från vapen och ammunition som använts i Irakkriget.

Elfordon i fokus vid biltestseminarium

För fjärde året i rad genomförs ett seminarium inom fordonstestning i Arjeplog
med deltagare från testentreprenörer, forskning, fordonsföretag med flera.

Följ med en LTU- student och se på de nya studentlägenheterna!

(2010 -10-27) Nu är det dags! På fredag 28 oktober delas nycklarna ut till de 65 studenter som får bosätta sig i nya studentområdet Klintbacken i Luleå.