Hoppa till innehållet
Kretskort

Forsknings- och innovationsområden

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet.

Creaternity

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Genrebild

SUN

SUN tar fasta på att Sveriges, och länets, tillgångar på naturresurser i form av malm, skog och vatten är av central betydelse för att förverkliga den samhällsomvandling som krävs för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

SUN