100 år av lärarutbildning

Publicerad: 19 juli 2007

1907 slog folkskollärarseminariet i Luleå upp portarna och 100 år senare står Luleå tekniska universitet tillsammans med en rad intressenter värd för ett jubileum som fått namnet Framtidens skola. Under tre dagar – den 15-17 augusti – kommer verksamma lärare, skolledare och politiker att samlas för att lära, byta erfarenheter och diskutera.

Den svenska lärarutbildningen har genomgått många och stora förändringar sedan den gången folkskollärarseminariet i Luleå startade sin utbildningsverksamhet. Så gott som alla förändringar och reformer har skapat debatt och diskussion på bred front i vårt samhälle. Våra barns utbildning är något som berör på djupet, engagemanget ”spiller” så att säga över också på själva lärarutbildningen.

Den 15-17 augusti är det dags för lärarutbildningens i Luleå 100-årsjubileum – också den har genomgått stora förändringar, inte minst den rent fysiska flytten av verksamheten från Seminariet i centrala Luleå till Porsön och universitetsområdet.

Under tre dagar samlas verksamma lärare, skolledare och politiker för att diskutera framtidens skola och för att ta del av aktuella forskningsrön inom ett stort antal ämnen och områden som på olika sätt  berör dagens lärare och innehållet i deras undervisning.

Programmet rymmer inte mindre än 59 olika seminarier uppdelade i sex block där ett tiotal seminarier körs parallellt. Dessutom arrangeras ett antal gemensamma föreläsningar, bland annat med Gertrud Åström, jämställdhetskämpe och konsult, Fredrik Härén, författare och föreläsare med kreativitet som specialitet samt Jesper Odelberg, stå-upp-komiker som ger sin syn på begreppet omsorg.

Några hållpunkter:

Onsdag 15 augusti, Aula Aurora

13.30     Universitetet hälsar välkommen – rektor Pia Sandvik Wiklund, ordföranden i LTU:s särskilda nämnd för lärarutbildning Johan Ingri samt stå-upp-komikern Ronny Eriksson

14.15     Lärdom för kvinnor och män; om förhållandet mellan utbildning och kön och en uppmaning att knäcka jämställdhetskoden – Gertrud Åström, jämställdhetskämpe och konsult

15.15     Vikten och värdet av att tänka annorlunda: Vad händer i världen just nu? Varför blir kreativitet mer värdefullt och varför måste Sverige satsa mer på att utveckla kreativt tänkande? – Fredrik Härén, författare och föreläsare

Torsdag 16 augusti

Mellan klockan 08.30 och 15.00 genomförs parallella seminarier i sex olika block (se hemsidan för mer information).

15.30     Hur skapar vi en skola för Europas framtid? Språket – nyckel till utbildning och integrationBörje Ehrstrand, rektor på Rinkebyskolan i Stockholm, berättar hur man genom målmedvetet arbete förvandlats från en skola i upplösningstillstånd till en av de skolor i Stockholm där eleverna trivs bäst (Aula Aurora)

Fredag 17 augusti (Aula Aurora)

08.30     Omsorg ur mitt perspektiv. Ett föredrag om självupplevda saker, riktat till personal och andra som på olika sätt kommer i kontakt med handikappade i sitt dagliga arbetet. Ett utmärkt tillfälle att under lite lättsammare former få en uppfattning om vad som rör sig i huvudet på en person med ett gravt handikapp – Jesper Odelberg, stå-upp-komiker

10.30     Estradsamtal: Framtidens skola – Moderator: Anders Granberg

Deltagare:

Ingrid Carlgren – rektor vid Lärarhögskolan, Stockholm

Mikael Alexanderson – professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Henning Johansson – professor vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Pia Enochsson – generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling

Hela programmet, inklusive innehållet i samtliga seminarier och mer information,  finns på 100-årsjubileets hemsida, adressen är www.ltu.se/pol/100arsjubileum

Medias representanter hälsas välkomna! 

Upplysningar: Johan Ingri, ordförande i särskilda nämnden för lärarutbildning, tel. 0920-49 18 43, johan.ingri@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se