2005 års akademiska högtid

Publicerad: 22 april 2006

2005 års akademiska högtid vid Luleå tekniska universitet hålls lördagen den 12 november.
Dagen innan – den 11 november – håller universitetets nya hedersdoktorer Ellinor Ostrom och Anna Sierpinska sina installationsföreläsningar.

Den akademiska högtiden innehåller precis som vanligt promovering av Luleå tekniska universitets nya doktorer och installation av de nya professorer som tillträtt under året.
Under högtiden, som genomförs i Aula Aurora på campus Luleå, delas också ett antal akademiska priser ut för förnämliga insatser till gagn för grundutbildningen, samverkan med omvärlden och internationaliseringen.
Pristagare är, i tur och ordning, Maria Ekholm och Bo Ericsson, Lars-Erik Persson samt Hans-Ola Ericsson.

De journalister/fotografer som önskar närvara vid högtidligheterna ska ha intagit sina platser i Aula Aurora senast klockan 15.45 (platser för pressen finns reserverade på bakre läktaren).

Fredagen den 11 november håller de nya hedersdoktorerna Ellinor Ostrom och Anna Sierpinska sina installationsföreläsningar i A 109 (Alfa-huset), campus Luleå.
Ellinor Ostrom inleder klockan 10.00 och Anna Sierpinska börjar sin föreläsning cirka klockan 11.15.

Däremellan, med start klockan 10.45, finns möjlighet för medias representanter att träffa de båda hedersdoktorerna vid en kort presskonferens som hålls direkt utanför föreläsningssalen.

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se