3.000 fler söker till LTU – men färre förstahandssökande

Publicerad: 5 maj 2006

Söktrycket till Luleå tekniska universitet är fortsatt högt, cirka 12.000 personer kan tänka sig LTU som lärosäte vilket är en ökning med cirka 3.000 personer jämfört med 2005.
Däremot visar årets ansökningssiffror en försämring vad gäller andelen förstahandssökande, såväl för LTU som för landet som helhet.

När 93 procent av alla ansökningar till höstens högskoleutbildningar är räknade finns en hel del ljuspunkter för Luleå tekniska universitets vidkommande. Dit räknas inte minst det faktum att 3.000 fler personer kan tänka sig LTU som den plats där man vill bedriva sina framtida studier.

Precis som i resten av landet minskar dock andelen förrstahandsansökningar till LTU, av de 12.000 som sökt någon av våra utbildningar har 2.695 sökt till LTU i första hand.

Bland de utbildningar som lockar många förstahandssökande finns bland annat
* Civilingenjörsutbildningarna i arkitektur respektive teknisk design,
* psykologi-programmet,
* studiomusiker-utbildningen,
* lärarutbildningarna med inriktning mot tidigare år,
* sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen, samt
* den nya brandingenjörsutbildningen.

- Att den nya brandingenjörsutbildningen lockar många sökande är givetvis roligt, det visar att satsningen ligger rätt i tid och svarar mot ett reellt behov, säger prorektor Mikael Jonsson i en kommentar.
- Självklart hade vi gärna sett att antalet förstahandsansökningar varit än högre, men framför allt gläds vi givetvis åt att så många uppmärksammat LTU och sökt sig hit. Det visar att det samlade arbete vi lagt ner på studentrekrytering och marknadsföring fungerat.

Upplysningar: Enhetschef Inger Bergström, tel. 0920-49 14 26, 070-666 14 26, inger.bergstrom@ltu.se, prorektor Mikael Jonsson, tel. 0920-49 12 77, 070-319 12 77, mikael.jonsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se