600.000 kronor till Teknikens hus

Publicerad: 23 maj 2008

Ragnhild och Caesar Wibergs stiftelse vid Luleå tekniska universitet har i dag beslutat avsätta totalt 600.000 kronor under de närmaste tre åren till Teknikens Hus i Luleå. Beslutet kommer samma dag som Teknikens Hus firar sitt 20-årsjubileum.
- Jag vet att Caesar Wiberg själv skulle ha tyckt att detta är en alldeles utmärkt idé eftersom det innebär stöd till Teknikens Hus fortsatta arbete med att stimulera barns och ungdomars intresse för teknik, säger stiftelsens förste ordförande Torbjörn Hedberg.

Wibergs stiftelse stöder projekt vid universitetet som främjar företagande bland annat i form av stipendier. Stiftelsen ligger också bakom tillblivelsen av Wibergsgården, den röda Norrbottens-gården som ligger på campus Luleå. Ända fram till sitt frånfälle deltog Caesar Wiberg själv aktivt i styrelsens beslut.

Ledamot från starten och stiftelsens förste ordförande är förre rektorn vid Luleå tekniska universitet, Torbjörn Hedberg, som var rektor under de år när Teknikens Hus planerades, projekterades, byggdes och invigdes.

- Eftersom jag kände Caesar Wiberg väl är att jag säker på att detta är ett beslut som han skulle ha uppskattat, säger Torbjörn Hedberg.

- Han var en person som med sin stiftelse ville uppmuntra ungdomar och främja länets näringsliv och Teknikens Hus har betytt oerhört mycket för att stimulera och öka barns och ungdomars intresse för både teknik, entreprenörskap och utveckling.

Upplysningar: Universitetsdirekt Staffan Sarbäck, tel. 0920-49 16 07, 070-595 16 07, staffan.sarback@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se