Akademisk högtid 2008

Publicerad: 3 november 2008

Hösten är definitivt här och precis som vanligt vid den här årstiden är det dags för Luleå tekniska universitets årliga akademiska högtid.
Fredagen den 7 november håller Luleå tekniska universitets nya hedersdoktorer sina promotionsföreläsningar och dagen efter, den 8 november, är det återigen dags för högtidlig installation och promotion.
Som vanligt hälsas medias representanter välkommen båda dagarna.

Fredagen den 7 november

Med start klockan 09.30  är det dags för årets hedersdoktorer – Margareta Jonsson, Lorentz Andersson och Harald Vogel – att hålla sina installationsföreläsningar. Platsen är C 305 som man når både via Regnbågsallén och Stils parkering.

Hedersdoktorerna finns på plats fram till klockan 11.30 och har då möjlighet att möta medias representanter (med undantag givetvis för tiden när de själva föreläser) för intervjuer och fotografering.

Kl 09.30 Lorentz Andersson – ”Basindustrins betydelse för Norra Norrland, Norrbotten och Västerbotten”

Kl. 10.15 Margareta Jonsson – ”Entreprenörskap – att skapa mervärden”

Kl. 11.00 Harald Vogel – “Every note matters – Nicolaus Bruhns ‘Orfeo’ as written by the young Bach”

Lördagen den 8 november

Dagen därpå är det sedan dags för den akademiska högtiden med promotion av ett stort antal nya doktorer samt installation av nya professorer och hedersdoktorer. Dessutom delas det ut diplom till LTU:s adjungerade professorer och en rad akademiska priser och stipendier får nya mottagare.

Den akademiska högtiden utgör själva kulmen på universitetets akademiska verksamhet och kan om man så vill ses som en bekräftelse på universitetets forskningsframgångar. Högtiden är en tradition som universitetet med stolthet för vidare, ceremonierna har i sig gamla anor men har givetvis förändrats över tid – i dag har varje enskilt universitet sina specifika ceremonier, så också Luleå tekniska universitet.

Traditionerna är i och för sig symboliskt viktiga, men framför allt ger de universitetet tillfälle att manifestera de akademiska framsteg som gjorts vid LTU det senaste året. Den akademiska högtiden ger också tillfälle till värdefulla möten mellan representanter för universitetet och det omgivande samhället – en samverkan som är av stor betydelse för ett modernt universitet som LTU.

Högtiden hålls traditionsenligt i Aula Aurora, de mediarepresentanter som önskar närvara måste finnas på plats senast klockan 15.45, därefter stängs dörrarna. Särskilda pressplatser kommer som vanligt att reserveras i salongen.

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se