Andra generationens Internet påverkar företagen

Publicerad: 14 december 2007

Hur påverkar ”andra generationens Internet", t ex You tube, Facebook, u-handel mm företagen? Detta diskuteras på Luleå tekniska universitet den 17:e december av en panel bestående av framgångsrika företagsledare och forskare under seminariet ”Second Generation Internet Effects – Insights for Executives”.

Internet har mognat. Från att mestadels ha rört sig om text, online-broschyrer och e-handel handlar "andra generationens Internet" om interaktivitet, video, You Tube, Facebook, u-handel mm.

Under seminariet diskuteras andra generationens Internet utifrån olika perspektiv.

Efter ett inledande tal av professor Leyland Pitt går ordet till professor Richard Watson från University of Georgia i USA. Dr. Watson forskar inom Management Information Systems, och då främst om e-handel, ledarskap och informationssystem, samt ekologisk hållbarhet. Hans anförande har rubriken ”U-drives as fundamental forces determining human demand for information”.

Näringslivsperspektiv på Internet och dess effekter kommer från panelmedlemmarna Peter Lageson, som är Senior Vice President MU Western Europe och Vice President Marketing på IBX, samt fil. lic. i industriell marknadsföring från LTU, och Carl Sundvik, som är VD för Strategic Investments på SEB. Peter Lageson ska tala på temat change management, medan Carl Sundviks anförande fokuserar på nyheter inom teknik för taligenkänning.

Ordförande för debatten är professor Leyland Pitt. Leyland Pitt kommer från Simon Fraser University, Kanada och är gästprofessor vid Avdelningen för industriell marknadsföring och e-handel på LTU. Dr. Pitt är även en internationellt framstående marknadsföringsexpert och forskar bland annat om samspelet mellan marknadsföring och informationssystem.

Föredragen följs av en öppen diskussion där synpunkter och inlägg från publiken är välkomna.

Tid, plats:
Mån 17 dec, kl 10.30 - 12.15, LKAB-salen (A117), LTU

Seminariet är kostnadsfritt, språk: engelska.

Arrangör: Avdelningen för industriell marknadsföring och e-handel, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Esmail Salehi-Sangari, tel. 0920-49 16 59, ess@ltu.se eller universitetets informationsenhet, Åsa Svedjeholm, tel. 0920-49 16 28, 070 - 339 16 28, asse@ltu.se