Att hjälpa fiskar att vandra

Publicerad: 18 november 2008

I doktorsavhandlingen Flow design for migrating fish diskuterar Elianne Lindmark fiskvandringsproblematiken i utbyggda älvar och ger två förslag på lösningar. Vandrande fisk – exempelvis lax och havsöring – vandrar från havet upp i älvar för att leka. För att fisken ska kunna passera eventuella vattenkraftverk används ofta laxtrappor, men fisken har problem att hitta ingångarna till laxtrapporna på grund av det dominerande flödet från turbinerna. När sedan den unga laxen och havsöringen ska vandra från älven till havet är ofta den enda vägen genom vattenkraftverkets turbiner, och dödligheten är stor.

I den nu aktuella doktorsavhandlingen – med vilken Elianne Lindmark disputerar den 3 december – har hon studerat en lockvattenanordning (baserad på en idé av uppfinnaren Jan-Erik Almqvist) som kan fungera som ingång till en laxtrappa.

- Eftersom lax och havsöring som vandrar upp i älven är attraherade av höga vattenhastigheter accelererar lockvattenanordningen hastigheten på vattnet. Det sker enbart genom själva utformningen, inget extra vatten eller energi behövs, säger Elianne Lindmark.

Flödet i lockvattenanordningen har studerats i laboratorium med hjälp av laserbaserade mätmetoder och flödet har också studerats numeriskt med hjälp av datorberäkningsverktyg. Att fisken verkligen gillar flödet i lockvattenanordningen har studerats via fältförsök vid Sikfors kraftstation i Piteälven.

- Resultaten visar att flödet ut ur lockvattenanordningen är högre än hastigheten på det omgivande vattnet, det är strukturerat och har liten inblandning av luft, något som borde attrahera lax och havsöring. Hur hög vattenhastigheten blir och hur långt den sträcker sig beror på storleken och placeringen av anordningen. Fältförsöken visar att fisken attraheras av anordningen – under förutsättning att den är kamouflerad, vilket i det här fallet betyder att den är svartmålad.

För att skydda den nedströms vandrande fisken från att simma in i kraftverksturbinerna har en smoltavledare (smolt=ung laxfisk) uppströms Sikfors kraftstation tagits fram. Avledaren styr om ytvattnet från inloppet till turbinerna mot en betydligt säkrare vandringsväg – i det här fallet en dammlucka vid ytan.

Elianne Lindmark (född Wassvik) är uppvuxen i Haninge och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå tekniska universitet. 2003-2004 var hon så kallad research trainee vid LTU och inledde därefter sina forskarstudier.

En sammanfattning tillsammans med en nedladdningsbar pdf av avhandlingen finns på nedanstående länk.

Upplysningar: Elianne Lindmark, tel. 0920-49 10 45, elianne.lindmark@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Relaterade länkar