Att lära digitala dokument kommunicera med systemet

Publicerad: 10 mars 2008

Vi kommunicerar och dokumenterar alltmer digitalt. Dagens system för bevarande är dessvärre inte gjorda för att hantera den mängd information vi lägger in i dem – något som gör att systemen blir allt tyngre och trögare att arbeta i. Att byta ut och utveckla själva systemet är betydligt mer komplicerat än att ta sig an de dokument som finns i dem, och det är också det som är kärnan i EU-projektet PROTAGE.

Med hjälp av två miljoner euro – drygt 18,5 miljoner kronor - ska projektet PROTAGE försöka lära dokumenten att kommunicera med systemen i stället för tvärtom. Avsikten är att utveckla så kallad agent-teknologi för att automatisera stora mängder information, det handlar om att tilldela dokumenten en sorts ”digital springpojke” som helt enkelt kommunicerar med det aktuella systemet.

Tonvikten i projektet ligger på leveransproblematiken till arkiven och resultaten kommer sålunda att i första hand vända sig till myndigheter och större företag och organisationer.

Centrum för långsiktigt digitalt bevarande vid Luleå tekniska universitet är tillsammans med Riksarkivet två av sju parter som ingår i EU-projektet PROTAGE. I slutet av 2007 beviljades projektet två miljoner euro för att under tre år utveckla tekniken med intelligenta, digitala dokument. Övriga parter är Riksarkivet i Estland, Bradford University i Storbritannien, forskningsinstitutet Fraunhofer i Tyskland, det spanska företaget Easy Innova samt italienska Giunti Labs.

Själva forskningen bedrivs vid de tre forskningsinstitutionerna Luleå tekniska universitet, Fraunhofer och Bradford och testningen kommer att göras inom riksarkiven i Sverige och Estland. Easy Innova bidrar med kunskap om agentteknologin och Giunti Labs ska så småningom kommersialisera forskningsresultaten.

Centrum för långsiktigt digitalt bevarande är ett för europeiska förhållanden unikt samarbete, en gemensam satsning av Riksarkivet, Kungliga bibliotelet, Statens ljud- och bildarkiv, Luleå tekniska universitet och Bodens kommun. Samarbetet är en av förklaringarna till att PROTAGE-projektet är ett av tre som beviljats finansiering från EU (190 ansökningar lämnades in).

Projektet avslutas senast den 31 oktober 2010.

Upplysningar: Östen Jonsson, verksamhetsansvarig vid LDB-centrum vid Luleå tekniska universitet, tel. 0921-573 12, 070-557 73 12, osten.jonsson@ldb-centrum.se, Börje Justrell, Riksarkivet, tel. 08-737 63 88, borje.justrell@riksarkivet.ra.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se