Pär-Erik Martinsson, Matthew Thurley

Australiensare viktig i svenskt-finskt projekt på LTU

Publicerad: 25 februari 2009

(2009-02-25) Såväl basindustri som små och medelstora företag i regionen gynnas av projektet VSP, Vision Systems Research Platform, på Luleå tekniska universitet LTU. Det är ett samarbete mellan Process IT Innovations vid LTU och Kemi-Tornio universitet, ett projekt som nyligen beviljats drygt 8 miljoner kronor från EU.

Matthew Thurley flyttade med fru och barn från Australien till Luleå för några år sen och är forskningsledare i projektet och expert på området bildbehandling. Han arbetar vid Institutionen för Systemteknik vid Luleå tekniska universitet och leder LTU: s del i det finsk/svenska samarbetsprojektet, VSP.  Avbildande mätsystem heter forskningsområdet, som ska leda till nya lösningar på komplicerade industriella mätproblem. Forskningen förväntas leda till effektivare processer för regionens basindustri och  möjlighet till nya produkter, tjänster och arbetstillfällen i ett antal leverantörsföretag. Drygt 4 miljoner kronor av EU anslaget är LTU: s del i samarbetsprojektet

-   Det är viktiga pengar som innebär att vi i lugn och ro kan utveckla nya sofistikerade analyssystem till nytta för vår industri, säger Matthew Thurley.

VSP, är en forskningsplattform mellan universiteten och ett nätverk mellan företag och forskare inom området avbildande mätsystem. Huvudsaklig verksamhet är forskning, men även demonstrationer kommer att spela en viktig roll för att förankra resultaten hos potentiella industrikunder. Här kommer ett väl utvecklat samarbete med små och medelstora företag inom informations- och kommunikationsteknologi att vara avgörande. Plattformen ska i slutfasen leda till komersiella produkter som gynnar regionens näringsliv och ger affärer i de mindre företagen och processlösningar i de stora

-  Matthew Thurley är en av få, om inte den enda, forskare i sitt slag i världen som har kompetens att utveckla analysmetoder som vi vill använda i projektet, säger Pär Erik Martinsson projektledare för plattformen på Process IT Innovations.  

Lite förenklat kan man säga att finländarna står för utvecklingen av hårdvara inom VSP, dvs nödvändig teknisk utrustning i form av sensorer, kameror, datorer m m, medan Luleå tekniska universitet och Matthew Thurley står för den analytiska delen. Projektet finansieras via EU Interreg IV-A