Avslutningsfestligheter vid Luleå tekniska universitet

Publicerad: 18 maj 2007

Lördagen den 19 maj genomförs traditionsenligt årets avslutningsfestligheter för dem av våra studenter som under våren avslutar sina högskolestudier till bland annat lärare, samhälls- och beteendevetare, sjuksköterskor och civilingenjörer.
För första gången genomför de båda studentkårerna sina respektive högtidligheter på samma dag – och då räcker inte Luleå tekniska universitets egna lokaler längre till.

Luleå studentkår genomför sin avslutningsceremoni med tillhörande festligheter i Kulturens hus i Luleå och Teknologkåren håller sin ceremoni i Aula Aurora (på campus Luleå) och flyttar därefter över till Coop Arena för de mer festliga inslagen. Totalt är det mer än 400 studenter som tillsammans med 1.800 inbjudna gäster som deltar i ceremonierna.

Luleå studentkår

För Luleå studentkårs medlemmar inleds dagen med frukost alternativt brunch och fortsätter därefter med två cereminier, båda alltså i Kulturens hus.

Klockan 10.00 Lärare, samhällsvetare, beteendevetare, ekonomer och arena-studenter

Klockan 12.00 Studenter från utbildningar inom områdena hälsa, vård och omsorg

På kvällen arrangerar Luleå studentkår – för första gången på många år – en bankett för sina medlemmar, också den i Kulturens hus.

Teknologkåren

Teknologårens avslutningsceremonier hålls vid tre olika tillfällen, samtliga i Aula Aurora.

Klockan 10.00 Studenter från datateknik, elektroteknik, medieteknik, ergonomisk design och produktion samt industriell design

Klockan 12.00 Studenter från maskinteknik, rymdteknik, teknisk fysik och projektingenjörs-utbildningen

Klockan 14.00 Studenter från industriell ekonomi, samhällsbyggnadsteknik, kemiteknik, väg- och vattenbyggnad, miljö- och kvalitetsmanagement samt studenter från arenorna.

Teknologkårens medlemmar samlas därefter på kvällen till sedvanlig så kallad Av4ning, i år i Coop Arena.

Medias representanter hälsas välkomna till ceremonierna – särskilda platser finns reserverade längst fram i respektive lokal.

Upplysningar: Meit Levin, tel. 0920-49 16 25, meit.levin@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se