Avslutningsfestligheter vid Luleå tekniska universitet

Publicerad: 15 maj 2008

Lördagen den 17 maj genomförs traditionsenligt årets avslutningsfestligheter för dem av våra studenter som under våren avslutar sina högskolestudier till bland annat lärare, samhälls- och beteendevetare, sjuksköterskor och civilingenjörer. Luleå studentkår har sin avslutningsceremoni med efterföljande festligheter i Kulturens hus och Teknlogkårens medlemmar samlas i Aula Aurora.
330 studenter och 1.500 inbjudna gäster deltar i avslutningsfestligheterna.

Luleå studentkår inleder med brunch på Kulturens hus och genomför sedan två avslutningsceremonier i Stora salen.

Klockan 11.00 Lärare, samhällsvetare, beteendevetare, ekonomer och arena-studenter

Klockan 13.00 Studenter som gått utbildningar inom hälsa, vård och omsorg

Kvällen fortsätter med bankett i Ljusgården på Akademica, campus Luleå (C-huset). 

Teknologkåren håller tre ceremonier i Aula Aurora (campus Luleå).

Klockan 10.00 Datateknik, elektronik, EEIGM, ergonomisk design och teknisk design

Klockan 12.00 Maskinteknik, teknisk fysik samt miljö- och kvalitetsmanagement

Klockan 14.00 Industriell ekonomi, samhällsbyggnadsteknik, kemiteknik, väg- och vattenbyggnad, Arena jordens resurser, Arena media och musik samt Arena risk och säkerhet.

Kvällen fortsätter i Coop Arena med traditionsenlig Av4ning under vilken bland annat priset till bäste lärare 2008, Erik Lovén, delas ut.

Medias representanter hälsas välkomna till ceremonierna – särskilda platser finns reserverade längst fram i respektive lokal.

Upplysningar: Åsa Liinanki, tel. 0920-49 16 25, asa.liinanki@ltu,se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se