Banverket satsar på LTU och Järnvägstekniskt centrum

Publicerad: 25 januari 2008

Banverket har beviljat ett ramanslag på totalt 16 miljoner kronor för perioden 2008-2011 till forskning och utveckling vid JVTC, Järnvägstekniskt centrum, med fokus på forskning inom drift och underhåll.
- JVTC:s styrelse kommer att fördela anslaget till olika forsknings- och underhållsprojekt, säger professor Uday Kumar, verksamhetsansvarig vid Järnvägsteknisk centrum.

Även LKAB planerar att fortsätta samarbetet med JVTC och avsätter uppåt 1,5 miljoner kronor per år i specifika forskningsprojekt för att effektivisera malmtrafiken och förbättra drift och underhåll av rullande materiel. Därmed blir JVTC vid Luleå tekniska universitet ett strategiskt centrum inom området drift och underhåll för Banverket.

Järnvägstekniskt centrum instiftades 1998 och är ett kompetenscentrum vid Luleå tekniska universitet. JVTC bedriver tillämpad forskning och utveckling med inriktning mot underhåll, ekonomi och teknik för en effektivisering av järnvägssektorn. Samarbetspartners är bland annat Banverket, Banverket projektering, Jernbaneverket (Norge), LKAB, Euromaint, WSP, Railcare Group och Duroc Rail.

Se JVTC:s hemsida för mer information – www.jvtc.ltu.se

Upplysningar: Professor Uday Kumar, tel. 0920-49 18 26, 070-391 55 80, uday.kumar@ltu.se eller niversitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se