Mikael Nybacka, doktorand på avdelningen funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet

Biltestindustrin får hjälp av LTU-forskare

Publicerad: 12 oktober 2009

I en ny förstudie visar forskare vid Luleå tekniska universitet på möjligheten att få fram säkrare värden för körbarhet hos ett fordon, med inriktning mot biltestnäringen. Vid ett biltestseminarium i Arvidsjaur den 14 och 15 oktober kommer resultat av förstudien att redovisas

Bild på testbil
Testbil för AVL-Drive

- Vi har tittat på hur mätsystemet AVL-DRIVE kan användas för biltestindustringenom att utveckla eller skapa nya tjänster, säger Mikael Nybacka, doktorand på avdelningen funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet.

Den handlar om test och förbättring av ett system kallat AVL-DRIVE som är uppbyggt för att ge en objektiv bedömning av ett fordons körbarhet. Systemet är skapat av det österrikiska företaget AVL List GmbH. Luleå tekniska universitet och forskaren Mikael Nybacka har genomfört förstudien i samarbete med (ATM) Arjeplog test management och det österrikiska företaget. Det handlar om att värdera komfort och prestanda i förhållande till vad föraren känner, för att få en översiktlig bild av körbarheten vilket man senare kan använda för att göra djupare analyser. Komfort och prestanda är två värden som ibland kan stå i konflikt med varandra varför bilindustrin anser att dessa system är intressanta för att positionera sin produkt på marknaden, enligt Mikael Nybacka.

- Man får mer prestanda om man designar en hårdare fjädring, men då får man mindre komfort och vice versa, exemplifierar han.

Genom förstudien, som i en enkät fått höga betyg av testföretagen, är siktet inställt på att starta ett större forskningsprojekt. I samband med seminariet i Arvidsjaur kommer det att avgöras om förstudien ska leda till ett nytt forskningsprojekt. Ett sådant kommer troligen att fokusera på broms- och sladdegenskaper där systemet kan vidareutvecklas för att hantera ABS broms- och ESP sladdsystem.  

- Det är dessa vi vill kunna värdera eftersom de testas häruppe, säger Mikael Nybacka.