Fil doktor Gisela Monteiro som är gästlärare i ett utbyte mellan Brasilien och LTU.

Brasiliansk lärare på utbyte hos LTU

Publicerad: 7 oktober 2009

Samtidigt som Sverige undertecknar industriavtal med Brasilien på nationell nivå så stärker Luleå tekniska universitet sin internationella profil genom lärarutbyte med Brasilien. Först ut är filosofie doktor Gisela Monteiro från Universidade Catòlica de Santos i Brasilien som just nu undervisar vid LTU, finansierat via ett SIDA stipendium.

- Jag tror att det kan ge mig många saker. Det viktigaste är att ni har sociala rättigheter att leva under anständiga förhållanden vilket vi inte har i Brasilien, och jag tror att vi kan utbyta kunskap om dessa skillnader och försöka hjälpa båda vägarna, säger hon.

Filosofie doktor Gisela Monteiro från Brasilien undervisar just nu i socialpsykologi på Institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon undervisar vid LTU inom ramen för ett lärar- och studentutbytesprogram kallat Linneus-Palme, vars syfte är att öka den svenska högskolans internationalisering. Man kan säga att Gisela Monteiro är först ut från Brasilien och under 2009 är ett utbyte för två lärare i vardera riktningen klart och finansierat. Linneus-Palme finansieras via biståndsorganet SIDA och vid institutionen för arbetsvetenskap är Brasilien och Sydafrika aktuellt just nu. Ett utbyte som är bra för Luleå tekniska universitet tycker Anita Westerström universitetslektor och initiativtagare till utbytet.

-  Det betyder oerhört mycket därför att det är ett program som möjliggör för lärare och studenter att åka. Det är ett stipendium förknippat med det som täcker resor och uppehälle även för studenterna, vilket ger möjlighet att förlägga studier utomlands en termin, säger hon. 

När det gäller lärarutbytet så står Anita Westerström snart i tur att åka till Brasilien. Hon följer helt enkelt med när Gisela Monteiro har avslutat sin undervisningsperiod på LTU och återvänder hem.

-  Vi har mycket att lära av varandra. De är jätteduktiga pedagoger och vana att jobba i helt andra förhållanden än vi, säger Anita Westerström som i det får medhåll av sin brasilianska kollega.

Gisela Vasconcellos Monteiro tog sin första akademiska examen som arkitekt redan vid 21 års ålder, men upptäckte snart att det var ett område som hon inte var så intresserad av. Med sin erfarenhet av arbete i grupper blev inriktningen istället socialpsykologi, som hon kände sig mera hemma med. Hon har arbetat inom det ämnet i 15 år vid sitt hemmauniversitet, populärt kallat UNISANTOS. Ett universitet där socialpsykologi är ett stort ämne med profil inriktat mot sociala problem.

-  Brasiliens städer har en stark urban koncentration och människor lever under hemska förhållanden, så vi har en överenskommelse att arbeta med dom och genom vår socialpsykologi försöka förstå de materiella förhållanden som styr livets villkor, säger Gisela Monteiro.

När vi kommer in på hennes intryck av tio dagars undervisning vid Luleå tekniska universitet berättar hon att hon försöker höja kunskapen om Brasilien bland de svenska studenterna. Hon har hittills undervisat i två klasser på institutionen för arbetsvetenskap och konstaterar att studenterna känner till en del om landet. De känner till om de brasilianska kvinnorna, om stränderna, om landets skönhet och om fattigdomen, men inte så mycket mer.

-  Jag har försökt visa några filmer och försökt få dom att förstå hur annorlunda livet är där, säger hon.

Gisela Monteiro är en pedagog som inte gärna håller traditionell klassrumsundervisning med envägskommunikation, utan vill ha dialog med studenterna. Inte så enkelt kunde hon konstatera efter en lektion med en grupp ingenjörsstudenter.

-  Jag visste till exempel inte vad de tyckte om en text om psykologi som jag delat ut. Det var svårt för de var blyga. Jag gav dom min e-postadress och bad att få respons den vägen, vilket lyckades bättre. Det är en kort period, men om jag skulle stanna en månad kunde kanske kontakten bli mer nära, säger hon avslutningsvis.

Snart återvänder Gisela Monteiro till sitt hemland Brasilien och tar med sig universitetslektor Anita Westerström från LTU. Förhoppningen är sedan att lärarutbytet mellan Brasilien och Luleå tekniska universitet ska utvecklas ännu mera och även att ett studentutbyte ska påbörjas  i slutet av 2010.