Cementbruk ersätter hälsovådligt epoxilim

Publicerad: 23 april 2009

(20090423) Med hjälp av lim och fiberkompositer går det idag att reparera och förstärka stora betongkonstruktioner. Men metoden har hittills krävt allergiframkallande epoxilim som fästmedel. Nu har forskare på Luleå tekniska universitet hittat effektiva ersättare till de hälsovådliga epoximedlen.

Idag är det möjligt att göra stora ekonomiska besparingar genom att förstärka och reparera gamla och slitna  betongkonstruktioner istället för att riva och bygga nytt. Detta är aktuellt för många av landets järnvägsbroar, vägbroar, dammar och fastigheter som uppfördes under perioden 1950 – 1970 och som nu närmar sig slutet på sin förväntade livslängd. Ändrade förutsättningar vad gäller trafikmängd och belastningar ställer också nya krav på gamla konstruktioner.

En vanlig metod för reparation och förstärkning innebär att kolfiberkompositer fästs utanpå betongen med ett epoxilim. Problemet är att limmerna är allergiframkallande. 

Nu har doktoranden Thomas Blanksvärd på avdelningen för Konstruktionsteknik hittat lösningen. I sin doktorsavhandling visar han att epoxilimmerna kan ersättas med ett mineraliskt bindmedel, ett cementbaserat bruk.

- Samhällsnyttan kan i framtiden bli enorm eftersom stora kapital redan är investerade i samhällets infrastruktur och att byta ut alla nedgångna betongkonstruktioner skulle innebära gigantiska kostnader, säger Thomas Blanksvärd.

 

Upplysningar:

Thomas Blanksvärd

Avdelningen för konstruktionsteknik, Luleå tekniska universitet

Mobil 070 – 308 76 41

Margareta Aidanpää

Informationsenheten, Luleå tekniska universitet 

Tel 0920 – 49 19 86