LTU forskarna Ulrika Bergmark och Sari Roininen får dela på Norrbottensakademins forskarpris.

De får Norrbottensakademins forskarpris

Publicerad: 3 november 2009

Två kvinnliga forskare vid Luleå tekniska universitet får Norrbottensakademins forskarpris 2009. Ulrika Bergmark på institutionen för pedagogik & lärande och Sari Roininen på institutionen för Industriell ekonomi & samhällsvetenskap får dela på 2009 års forskarpris som delas ut av Norrbottensakademin den 19 november

Det är två framgångsrika forskare vid LTU som får ta emot forskarpriset. Ulrika Bergmark, som lade fram sin doktorsavhandling i juni i år, lyckades till och med avsluta sin forskarutbildning ett halvår tidigare än vad som annars är vanligt, vilket även finns med i akademins motivering till hennes del av priset. Hon forskar i ämnet lärande, med inriktning mot etisk lärandemiljö.

Ulrika Bergmarks forskning har sin grund i ett utvecklingsprojekt, kallat ”Värdefullt”, inom ett skolområde i Piteå kommun, som hon varit ledare för. Projektet har omfattat samtliga pedagoger och barn i området, och är i år även nominerat till Götapriset vilket delas ut under Kvalitetsmässan i Göteborg i mitten av november.

Den andra delen av Norrbottensakademins forskarpris för 2009 går till LTU forskaren Sari Roininen som belönas för sin forskning i entreprenörskap. Hon doktorerade redan i slutet av 2008 om nätverkande som ett sätt för nya företagare att öka sina prestationer och sin konkurrensförmåga. Kontakter, kompetens och entreprenöriellt agerande är verksamma delar i hennes forskning.

Sari Roininens forskning, som presenteras i form av fem olika artiklar, har i flera fall fått vetenskaplig uppmärksamhet i form av artiklar och även presenterats vid olika vetenskapliga konferenser. Hon har genom sin forskning öppnat ett helt nytt forskningsområde vid Luleå tekniska universitet. Det är ett område som behandlar nyföretagande med särskild inriktning mot akademiskt nyföretagande.