Delade meningar om regioner bland norrlänningar

Publicerad: 7 april 2009

(20090407) En tredjedel av de som bor i norra Sverige vill ha någon form av nya regioner, men nästan lika många är skeptiska och vill behålla dagens indelning i län. Det visar de första resultaten från undersökningen ”Medborgare i norr 2008”, som utförs av forskare vid Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet, LTU

I slutet av september fick 4 000 norrlänningar en enkät i brevlådan med frågor om bland annat tänkbara framtida regioner. Enkäten har besvarats av ca 64 procent. Enligt de första sammanställda resultaten råder det stor oenighet om hur Norrland bör delas in.

51 procent av Norrbottningarna anser att en storregionbildning mest medför nackdelar, till skillnad från knappt 40 procent i Västerbotten och bara 28 procent i Västernorrland och Jämtland. I Norrbotten anser bara 14 procent att fördelarna överväger, medan 19 procent tror varken att för- eller nackdelar överväger, medan 17 procent saknar uppfattning.

- Den telefonintervju som genomfördes i maj 2008 om Norrbottningarna var "för" eller "emot" en storregion, och som hävdade att hela 88 procent av länets medborgare var "storregionmotståndare", har vi alltså inte kunnat se i den undersökning vi genomfört, säger Nils-Gustav Lundgren, professor på avdelningen för samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En telefonintervju leder till andra resultat än en undersökning baserad på ett mer omfattande skriftligt frågeformulär framhåller Lundgren. Storregionfrågan har ju också hunnit diskuteras i nära ett år sedan den aktuella telefonintervjun genomfördes påpekar han.

- Det kan också i vår undersökning noteras att kvinnor är klart mer negativa till en storregionbildning än män. Det gäller såväl för norra Sverige i stort som för Norrbotten, säger Nils-Gustav Lundgren som tillsammans med Sofia Reinholdt representerar LTU i undersökningen.

Forskningsprojektet finansieras av de fyra nordligaste landstingen, och genomförs av en forskargrupp från de tre tidigare nämnda universiteten. Läs hela rapporten;

http://www.pol.umu.se/regionstudie/index.html