EISLAB anställer tretton doktorander

Publicerad: 14 oktober 2009

Forskningsavdelningen Eislab växer och nu går man ut och anställer 13 nya doktorander. Bakom rekryteringen ligger stora projekt med företagssamarbete inom Europa som avdelningen medverkar i och olika strategiska satsningar för att utveckla forskningen inom Eislab ytterligare.

- Vi rekryterar till områden där vi bedömer att vi har stora chanser att få ett genombrott den närmaste tiden, säger professor Jerker Delsing som leder forskningsavdelningen.

Omkring 30-40 procent av nyrekryteringarna knyts till Mål 2-finansierade utvecklingsprojektet ESIS där Eislabs forskare samarbetar med ett stort antal företag. Syftet är att bygga upp en plattform med forskningskompetens och stöd för affärs- och produktutveckling kopplad till Norr- och Västerbottens elektronikindustri. Slutmålet är nya företag och nya produkter som säkrar tillväxten i företagen och i regionen.

Några exempel på områden där avdelningen nyrekryterar är: ultraljudsmassflödesmätning, mjukvarukontroll av EM-emissioner för inbyggda system, global navigation av satellitsystem.