Effektivare fjärrvärme ger miljonvinster

Publicerad: 8 april 2009

(20090408) Förbättrat energinyttjande motsvarande värden för hundratals miljoner kronor per år. Det kan bli resultatet av ett forskningsprojekt på EISLAB vid Luleå tekniska universitet.

- Genom effektivare energianvändning kan fler hus värmas upp i befintliga fjärrvärmenät samtidigt som kraftvärmeverken blir effektivare, säger doktoranden Jonas Gustafsson som kläckt idén.

Delresultat av forskningen är patentsökt och hittills har inga konkurrenter dykt upp. Idén går ut på att nyttja den befintliga värmen i fjärrvärmenäten på ett effektivare sätt.

I stället för att som nu reglera temperaturen i fastigheternas element mot utomhustemperaturen, regleras den mot fjärrvärmenätets vattentemperatur. En trådlös sensor monteras in i den energimätare som finns i fjärrvärmeuppvärmda hus och som redan nu mäter temperaturen i nätet. Befintlig information kan användas till förbättrad reglering.

Resultatet blir att vattnet i fjärrvärmenätet kyls mer vilket bidrar till ökad verkningsgrad i kraftvärmeverken.

- Ganska enkelt alltså. Jag har tittat på hela systemet. Energibolagen ser bara till sina nät och har inte haft ansvar eller intresse för hur det ser ut i fastigheterna, säger Jonas Gustafsson.

Stora ekonomiska vinster kan alltså bli resultatet av forskningen men mest nöjd är han över de positiva miljöeffekterna.

- Ska vi minska koldioxidutsläppen måste allt energieffektiviseras. Det här är mitt bidrag, säger han.

Projektet leds av professor Jerker Delsing och doktor Jan van Deventer.    

Upplysningar: Professor Jerker Delsing, EISLAB, Luleå tekniska universitet. Mobil 070 – 626 19 31