Jan-Olov Johansson, projektansvarig CDT, Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor, Informatik och Johan Nordlander, lektor i datalogi på systemteknik, LTU

Egna mobila tjänster fokus i nytt forskningsprojekt

Publicerad: 15 oktober 2009

Användare av mobila tjänster står i fokus i nytt forskningsprojekt hos Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet. Tillväxtverket har nyligen anslagit nära 17 miljoner kronor ur EU s regionalfond till projektet som går ut på att ge användare verktyg att utveckla sina egna mobila tjänster

– Vi är inne i ett skede med mycket stora förändringar nu, både avseende mobila tjänster och användardriven utveckling. Etablerade telekomföretag slåss med uppstickare om en snabbt växande marknad, samtidigt som de användardrivna sociala medierna bara är i början av sin utveckling, säger Jan-Olov Johansson, ansvarig projektledare vid CDT.

SATIN II är namnet på forskningsprojektet där forskare i Luleå och Umeå tillsammans med företag i regionen vill ge användare verktyg och miljöer för att ta fram egna mobila tjänster, vilket leder till spännande forskningsresultat samt nya affärsmöjligheter. En av inspirationskällorna är LEGO Mindstorms, som används som ett sätt att lära sig programmering. På ett enkelt sätt ska man kunna pussla ihop olika komponenter och på så vis skapa en skräddarsydd tjänst anpassad för sitt eget behov. Idag har till exempel Iphone-användare möjlighet att köpa och ladda färdiga tjänster via Appstore. Satin syftar till att ge användarna möjlighet att själva bygga tjänster, precis som man själv vill ha dom.

– Några av forskningsfrågorna är hur användares designidéer ska fångas, hur mobila tjänster blir "medvetna om sin omgivning”, eller hur designverktyg ska utformas för att vara tilltalande. Som en integrerad del av projektet studeras hur utformning av verktyg och designmiljö kan bidra till ökad jämställdhet och mångfald, säger professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU.

 I projektet finns en rad samarbetspartners och finansiärer; Universiteten i Luleå och Umeå, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, liksom en rad företag Ericsson, TeliaSonera, BNearIT, Mobilaris, Mobizoft, Neava och Unimob. Projektets totala budget är 33 miljoner kronor under tre år och ett av flera syften är att skapa tillväxt i regionen.

– Vårt mål är att de medverkande parterna ska kunna växa ytterligare genom det här och att det också kommer fram nya affärsidéer, säger Jan-Olov Johansson, lektor i datalogi vid LTU.

Från LTU deltar flera forskningsområden i projektet; Informatik, Datalogi, Mediateknik och Arbetsvetenskap samt Datavetenskap och Designhögskolan vid Umeå Universitet.