En bättre bild av gamla järnvägsbroars hållbarhet

Publicerad: 24 mars 2009

(20090324) Genom att samla information om gamla järnvägsbroar som tillverkats före 1940 och deras materialegenskaper, öppnas möjligheten för ökad livslängd och att köra med tyngre last. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet

Bakgrunden till forskningen, som Tobias Larsson vid Luleå tekniska universitet är upphovsman till,  är att många broar som byggdes i början av 1900 talet fortfarande är i drift. Broar som, när de byggdes, överdimensionerades för att klara höjda axellaster på lok och vagnar.

Eftersom ett stort antal järnvägsbroar i hela Europa börjar närma sig sin dimensionerade livslängd behövs nya metoder att mäta bärighet eftersom det är omöjligt att byta ut alla. Det Tobias Larsson bidrar med i sin forskning är att hitta förbättringar av nuvarande bärighetsberäkningar så att man på ett tillförlitligt sätt kan beräkna broarnas resterande livslängd. Beräkningsprocessen och vilka delar i en bro som är kritiska är ingredienser i hans forskning.

Mera konkret har han studerat materialegenskaper hos broar byggda innan 1940 och närmare bestämt hur man ska utvärdera kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade broar. Genom att samla information om detta i en databas ges en bättre bild av vilka faktorer som påverkar broarnas bärförmåga. Det i sin tur kan underlätta en beräkning av broarnas bärförmåga så att de även kan trafikeras med högre last.

 

Taggar