Europas järnvägar möts i Luleå

Publicerad: 23 mars 2007

Infrastrukturen i Europa står inför nya utmaningar där kapaciteten ska ökas samtidigt som kostnaderna måste minska. Under två dagar (måndag och tisdag) nästa vecka möts representanter för stora delar av Europas järnvägsförvaltningar på Luleå tekniska universitet för att diskutera hur järnvägarna ska göras mer hållbara, till låg kostnad och med minimal miljöpåverkan.

En stor del av järnvägsbroarna i Europa är – förutom vackra – dessvärre också gamla och i många fall slitna. Under träffen vid Luleå tekniska universitet kommer representanter från Europas järnvägsförvaltningar att diskutera hållbarhet och kostnader, men också vilka möjligheterna är att öka kapaciteten på befintliga järnvägsnät. Avsikten är att möjliggöra snabbare och tyngre tågtransporter med bibehållen säkerhet.  

Nu är det inte bara järnvägen som kan dra nytta av forskningen. Även transporter av människor och gods som går på våra vanliga vägbroar är vinnare. I förlängningen kan de minskade kosntaderna möjliggöra att transporterna görs säkrare eller exempelvis att sjukvård och skolor får mer pengar.

- När det gäller förstärkning av konstruktioner är Luleå tekniska universitet i den absoluta världstoppen, säger de båda brodoktorerna Anders Carolin och Björn Täljsten som också arrangerar tvådagars-träffen.

- Vår forskning inom området är också anledningen till att representanterna från Europas järnvägsförvaltningar denna gång möts i den norra delen av Europa.

 Dag och tid Måndagen den 26 mars klockan 08.30-18.00, samt tisdagen den 27 mars klockan 08.30-17.00

Plats Luleå tekniska universitet, F-huset, F 1031 samt Complab

Upplysningar: Anders Carolin, tel. 0920-49 19 17, 070-630 34 38, anders.carolin@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se