Annika Sällström och Michael Nilsson på LTU: s centrum för distansöverbryggande teknik, CDT som står bakom Fire and Living Labs

Europeisk konferens om framtidens Internet i Luleå

Publicerad: 9 juni 2009

Under en vecka i månadsskiftet juni/juli samlas internationella forskare, myndigheter och företag i
Luleå för att ta pulsen på framtidens Internet. Konferensen är en del av Sveriges EU ordförandeskap och sammanför tio pågående EU-forskningsprojekt.

Bakom konferensen ”FIRE and Living Labs – Future Internet by the people” som väntas locka över 300 deltagare står Luleå tekniska universitet, LTU, dess Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, tillsammans med EU-kommissionen. Förutom forskare, myndigheter och företag deltar bland andra Infrastrukturminister Åsa Torstensson, Ericssons forskningschef Jan Färjh och EU-kommissionens Antti Peltomäki som ansvarar för frågor kring framtidens Internet.

– Här får vi chansen att korsbefrukta den akademiska delen av Internetforskningen med de mer handfasta utvecklingsprojekten inom ”Living Labs”-nätverket där IT-tjänster och produkter utvecklas med hjälp av vanliga användare. Ett arbetssätt som vi är en av de ledande i Europa på, säger Michael Nilsson från Centrum för distansöverbryggande teknik, som står bakom programmet.

Under veckan (29/6 – 3/7) pågår en mängd seminarier parallellt. Bland annat håller ITU, Internationella Teleunionen, egna möten liksom många av forskningsprojekten. Den 1 och 2 juli hålls de officiella och öppna delarna av konferensen. Ett tiotal pågående EU-forskningsprojekt kommer att presenteras och demonstreras under Luleåveckan. I fyra av projekten deltar forskare knutna till LTU. Bland annat projektet N4C som arbetar med att göra bredbandslösningar tillgängliga i områden som idag saknar täckning, det vill säga dit varken ADSL, satelliter eller 3G når. Försök pågår med renskötare i den Norrbottniska fjällvärlden. Projektet bygger vidare på teknik utvecklad av NASA för Internet i rymden.

Upplysningar:

Michael Nilsson, Centrum för distransöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet
Tel 070 - 288 45 20, e-post michael.nilsson@cdt.ltu.se

Universitetets pressansvariga Leif Nyberg
Tel. 0920-49 11 88, 076-899 11 88, e-post
leif.nyberg@ltu.se

Läs mer om konferensen "Fire and Living Labs - Future Internet by the people" på webben.