Masoud Bokharaei, teknologkårens vice ordförande vid Luleå tekniska universitet

Flexibelt stålhus kan lösa studentbostadsbrist

Publicerad: 28 oktober 2009

Luleå tekniska universitet har i samarbete med arkitekthuset Monarken tagit fram ett förslag på ny huskonstruktion som kan lösa studentbostadsbrist. Förslaget, som bygger på moduler i stålkonstruktion, är även nominerat till ”Affordable House”, inom ett akademiskt nätverk som sponsras av ståljätten ArcelorMittal.

”Afforable Houses” är ett projekt inom ett världstäckande nätverk av universitet där LTU är ett av tio lärosäten som deltar. Nätverket sponsras av världens största stålföretag, Arcelor Mittal. Till det nätverket har LTU och Monarken nyligen lämnat in ett förslag på en ny huskonstruktion som är lämpligt för studentbostäder och som kan råda bot på studentbostadsbristen.

- Vi pratar om en studentbostadssituation där vi antingen har för många tomma lägenheter eller för få och om man skulle ha ett mobilt hus på det här sättet så löser man ju problemet, säger Masoud Bokharaei, vice ordförande i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet.

Bild på modulkonstruktion
Bild på det planerade studenthuset invid Luleå tekniska universitet

Tanken är att i ett första skede konstruera en spektakulär byggnad med studentlägenheter i fem plan som kan placeras nära LTUs campus i Luleå, parallellt med vägen. Förslaget grundar sig på en undersökning som studenter på en arkitekt- och civilingenjörsprogrammet vid LTU tagit fram och som visar att studentlägenheter är en populär tillfällig boendeform. Av 150 svar i en enkät till studenter i Luleå svarade majoriteten att de vill bo i studentkorridor med gemensamt kök och allrum. För att begränsa anonymitetskänslan i ett höghus har man i förslaget spridit ut allmänna utrymmen som t ex terrasser, gym, bastu och liknande på olika våningsplan.

Materialet stål i byggkonstruktion tillåter stora spännvidder och laster men kan vid t ex villabygge, inte konkurrera prismässigt med bygge i trä. Däremot är stålet högintressant när man bygger flervåningshus, eftersom det har gynnsamma egenskaper. Förslaget bygger på 3D moduler med enhetlig design mellan stålpelare som ger arkitektoniskt intressanta terrasser. Ett hus med enkelt montage, stor flexibilitet och möjligheter att renovera och modifiera, exempelvis till äldreboende eller enklare hotell. Det kan plockas ner när som helst och flyttas och intresse finns även att starta tillverkning av sådana hus i Norrbotten.