Försiktig nedgång av antalet förstahandssökande

Publicerad: 22 april 2008

Antalet förstahandssökande till Luleå tekniska universitets olika utbildningsprogram går ner med drygt nio procent jämfört med 2007.
- Det är en nedgång, om än försiktig, som väl delvis kan ses som en indikation på förändrade sökmönster och på det faktum att studenter är otroligt rörliga, säger rektor Pia Sandvik Wiklund i en kommentar. Dessutom blir det inte helt rättvisande att jämföra de aktuella siffrorna med förra årets eftersom vi exempelvis lagt ner ett antal utbildningar och har så kallat noll-intag på andra.

Totalt hade 2.435 förstahandsansökningar till LTU:s olika utbildningsprogram kommit in när ansökningstiden gick ut vid midnatt den 18 april. Det är drygt 9 procent eller 240 personer färre än 2007 och visar en försiktig nedgång.

- Eftersom vi har lagt ner utbildningar och dessutom inte tar in några studenter på andra (så kallat noll-intag) är det lite svårt att göra en direkt jämförelse med förra årets. En djupare analys kommer givetvis, men i dagsläget kan vi alltså konstatera en försiktig minskning, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

Om man tittar på de olika utbildningsområdena kan man konstatera att söktrycket är fortsatt stabilt på en lång rad utbildningar och program – de riktigt negativa siffrorna finns framför allt inom kemiteknik och nationalekonomi.

Söktrycket på civilingenjörsprogrammen har totalt sett gått ner. Arkitektur, väg- och vattenbyggnad och maskinteknik lockar fortfarande, liksom rymdteknik och teknisk design. Det som gör att det totala antalet sökande till civilingenjörsprogrammen trots allt minskat jämfört med 2007 beror bland annat på kemiteknisk design, ett program som inför höstens studiestart endast lockat två (2) förstahandssökande. Söktrycket är ockå stort på några av högskoleingenjörsprogrammen, i synnerhet när det gäller datorspelsutveckling.

Också inom området vård är söktrycket fortsatt högt – trots att receptarieprogrammet lagts ner och utbildningen till röntgensjuksköterska bara tar in studenter vartannat år – och både sjuksköterske-, sjukgymnastik-, arbetsterapeut- och hälsovägledningsprogrammen lockar som vanligt många förstahandssökande.

Beträffande lärarutbildningarna är söktrycket framför allt högt till lärare för tidigare år, alltså förskollärarprogrammet. Även musik- och medieutbildningarna har fortsatt högt söktryck.

- Om det finns något särskilt att utläsa i årets förstahandssiffror är det väl att trenden är att allt fler söker sig till kortare utbildningar, säger Inger Bergström, chef pår Utbildnings- och forskningsenheten.

- Utbildningarna till hälsovägledare och fastighetsmäklare, som båda är tvååriga, har högt söktryck liksom exempelvis den treåriga utbildningen i datorgrafik som ökar rejält.

Upplysningar: Rektor Pia Sandvik Wiklund, tel. 0920-49 16 08, 070-626 12 93, enhetschef Inger Bergström, tel. 0920-49 14 26,  070-666 14 26 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se