Forskare och företag diskuterar framtidens järnväg

Publicerad: 3 december 2008

Järnvägens utveckling är en av nyckelfrågorna för att världen ska klara av att minska miljöfarliga utsläpp från biltrafiken. Forskningscentrumet Järnvägstekniskt centrum, JVTC, vid Luleå tekniska universitet hör till landets ledande inom forskning runt underhåll av järnvägen. Nu fyller JVTC 10 år och firar detta med ett två dagar långt seminarium om järnvägen och dess betydelse för miljön,

Under de två dagarna medverkar forskare från Luleå tekniska universitet och representanter för stora aktörer och intressenter inom järnvägsområdet, t ex ställföreträdande GD:n för Banverket, Björn Östlund,  LKAB:s Lars-Erik Aaro, chef för Teknik och affärsutveckling, rektor vid LTU Pia Sandvik Wiklund samt landshövding P-O Eriksson.

Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt centrum bedriver idag forskning inom en rad områden relaterade till utvecklingen av framtidens järnvägar.

En viktig del av forskningen berör hur man kan öka kapaciteten på landets järnvägar genom bättre underhåll, något som beräknas kunna minska kostnaderna för järnvägen med nära 50 procent.

Press och media inbjuds att närvara vid JVTC:s jubileum.

Tid och plats:

torsdag 4 dec, kl 9.00 - fredag 5 dec, kl 16.30, B 192, Luleå tekniska universitet, B-huset.

Program bifogas.

 

Välkomna!

 

                               

Upplysningar: professor Uday Kumar, 070-39 15 580 , uday.kumar@ltu.se eller Cecilia Glover, 0920 - 49 31 43, cecilia.glover@ltu.se

Program JVTC 10 årsjubileum