Fredrik Hägglund, doktorand Foto LTU

Forskning med ultraljud hjälper svensk industri

Publicerad: 14 september 2009

Ultraljudskontroll av olika materiel ingår i kvalitetsforskning för att Svensk industri ska kunna hävda sig mot tillverkning i låglöneländer i Asien och Östeuropa. Forskaren Fredrik Hägglund vid Luleå tekniska universitet har hittat viktiga mätmodeller som kan ge svensk industri verktyg att höja sin kvalitet och få bättre konkurrenskraft.

- Det viktiga med ultraljudsmetoder är att det är en teknik som inte förstör det fortsatta användandet av produkten, vilket är viktigt och kostnadseffektivt i många situationer, säger Fredrik Hägglund.

Hans forskning handlar om att undersöka och kontrollera den geometriska strukturen och kvaliteten hos material med hjälp av ultraljud. För de flesta är det kanske bekant att ultraljud används för att titta på ett foster i en livmoder. Lite mer okänt är kanske att samma metod används för undersöka olika material i industriella tillämpningar.

I en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet, presenterar forskaren Fredrik Hägglund, med hjälp av ultraljud, metoder för att karakterisera tunna flerlagermaterial, till exempel ett material som består av flera lager av olika metaller eller kompositmaterial. Det handlar om att kontrollera materialkvaliteten under eller efter tillverkningen för att garantera en bra produkt.

- Desto tidigare en kvalitetskontroll kan genomföras, desto större vinning i tid och pengar, säger Fredrik Hägglund. 

Den metod som han presenterar i sin avhandling kan användas såväl under som efter en tillverkningsprocess. Även material som använts i flera år kan kvalitetstestas med metoden. Den har redan testats i industriella sammanhang med lovande resultat.