Forskning sparar tid och pengar i utveckling av mångsidig komponent

Publicerad: 7 september 2006

Allt från växellådor till höftkulor är beroende av sintrade komponenter. Man hettar upp formpressat järnpulver nästan till smältningsgränsen för att få den önskade styrkan i komponenten. Defekter i det pressade pulvret påverkar dock kvaliteten.
Pär Jonsén, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har tittat på datorsimuleringar för att studera defekterna och forskningen kommer på sikt att spara både pengar och tid för framställarna av produkter.

Kugghjul, skärverktyg till svarvar och fräsar, magneter och tandhättor är produkter som alla är tillverkade av sintrade komponenter. Med sintring menas formpressat järnpulver, en så kallad grönkropp, som hettas upp nästan till smältningstemperatur för att få den bästa styrkan i komponenten. För höga restspänningar och sprickbildning i grönkropparna leder till att komponenterna får dåliga egenskaper.

Pär Jonsén, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har i sin forskning tittat på vilka mekanismer som påverkar defekter i det formpressade järnpulvret. Han har även tagit fram en experimentell metod för att beräkna sprickbildning.

Datorsimulering används i dag i olika industriella processer och har även introducerats inom pressning av pulver. I utvecklingsarbetet är datorstödda beräknings- och modelleringsverktyg till stort stöd men de stöder inte simulering av sprickbildningar och restspänningar.
I sin forskning har Pär Jonsén tittat på datorsimulering och konstaterar hur viktigt det är för framställningen av komponenterna. Han har även tagit fram nya datorstödda beräkningsverktyg för detta ändamål. Forskningen kommer på sikt att ge förbättrade produktionsmetoder och minska både tid och kostnader för utveckling av komponenter.

Pär Jonsén är född i Kiruna och har bedrivit forskarstudier vid Luleå tekniska universitet sedan 2001. Han disputerar den 15 september med avhandlingen Fracture and stress in powder compacts.

Upplysningar: Pär Jonsén, 0920-49 11 60, 070-678 20 87, par.jonsen@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se