Förslag till ny universitetsstyrelse klart

Publicerad: 2 april 2007

I mitten av februari anmodade regeringen landets lärosäten att lämna förslag på vilka ledamöter som ska ingå i respektive högskolestyrelse.
I dag skickade Luleå tekniska universitet in sitt förslag – bland ledamöterna återfinns bland andra Anders Sundström, vd för Folksam, landstingsdirektör Elisabeth Holmgren, förre chefredaktören för Östersunds-posten Bosse Svensson samt Gunilla Nordström, vd för Sony Ericsson i Kina.

Landets lärsosäten har som sagt anmodats av regeringen att lämna förslag på ordförande och ledamöter i respektive högskolestyrelse. På måndagen skickade Luleå tekniska universitet in sitt förslag till utbildningsdepartementet.

 Förslaget har föregåtts av samråd såväl internt som externt – den interna samrådsprocessen har inneburit diskussioner med ordförandena i fakultetsnämnderna, samtliga prefekter, ordförandena i studentkårerna samt ordförandena i de fackliga organisationerna.

När det gäller det externa samrådet har diskussion förts med företrädare för länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet i Norrbotten, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv samt Företagarna.

 Det förslag som skickats till utbildningsdepartementet ser ut som följer:

* Anders Sundström, vd för Folksam (ordförande)

* Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting

* Lars-Eric Aaro, direktör, LKAB

* Gunilla Nordström, vd Sony Ericsson, Kina

* Thomas Johannesson, professor vid Lunds universitet

* Christina Ullenius, professor vid Karlstads universitet (tidigare rektor vid samma lärosäte, nu ledamot i EUA, European University Association)

* Bosse Svensson, vd, MKT Media AB, Göteborg (tidigare chefredaktör för Östersunds-posten)

* Lena Ahlström, vd, Akademin för det uttrycksfulla ledarskapet.

Samtliga ledamöter är tillfrågade och har tackat ja.

Den nya styrelsen tillträder när regeringen fattat beslut i frågan.

Upplysningar: Rektor Pia Sandvik Wiklund, tel. 070-626 12 93, förvaltningsdirektör Staffan Sarbäck, tel. 070-595 16 07 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se