Första kullen studenter inom Arena livsstil, hälsa & teknik tar examen

Publicerad: 30 maj 2006

De första studenterna inom Arena livsstil, hälsa och teknik är klara för examen.
Examenshögtiden hålls vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden och innebär också slutet på en era i såväl Bodens som universitetets historia – under sommaren flyttar institutionen sin verksamhet till campusområdet i Luleå.

Studenterna som examineras från Arena livsstil, hälsa och teknik har en examen som håller hög professionell kvalitet och därutöver en personlig kompetensprofil som gör dem särskilt lämpade att arbeta med utvecklingsprojekt inom tvärvetenskapliga verksamheter.

Under sin studietid har Arenastudenterna skaffat sig tvärvetenskapliga kunskaper inom området livsstil, hälsa och teknik som de kombinerat med en yrkesexamen och med tekniska kunskaper inom ett personligt intresseområde.
Studierna inom arenan har också inneburit att de särskilt inriktat sig på att utveckla sin förmåga att samarbeta med andra professioner. Studenterna har kontinuerligt arbetat med utvecklingsprojekt som krävt samarbete med kurskamrater som studerar till arbetsterapeuter, civilingenjörer, lärare, sjukgymnaster, sjuksköterskor samt studenter inom andra ämnesområden på universitetet.

Torsdagen den 1 juni klockan 10.00 examineras sjuksköterskor inom Arena livsstil, hälsa och teknik och fredagen den 2 juni klockan 10.00 examineras sjukgymnaster inom samma arena.
Båda högtiderna hålls i aulan på Institutionen för hälsovetenskap i Boden.

Upplysningar: Koordinator Cecilia Björklund, tel. 0921-758 89, 070-650 97 44, cecilia.bjorklund@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se