Fothylsa förstärker känslan av frihet

Publicerad: 2 maj 2007

Barn med cerebral pares (cp) har motoriska problem som kräver olika typer av hjälpinsatser och behandlingar. De här insatserna utvärderas sällan, vilket betyder att man egentligen saknar vetenskapliga belägg för att behandlingen verkligen fungerar. Detta faktum är också utgångspunkten för Annika Näslunds doktorandstudier, i den doktorsavhandling hon disputerar med den 11 maj beskriver hon hur en tunn fothylsa kan förstärka känslan av frihet, säkerhet och trygghet hos barn med diagnosen cp.

fothylsa.jpg

Dynamisk ankel-fot ortos, DAFO, är en tunn fothylsa som stabiliserar foten i ett normalt/funktionellt läge och antas bidra till att signalerna från foten till hjärnan och tillbaka till muskulaturen förbättrar motoriken. Fothylsan används inuti ett par vanliga skor.

På Sunderby sjukhus har DAFO tillverkats för barn med diagnosen cp boende i Norrbotten i drygt tio år. Intervjuer med föräldrar till barn med cp visade att DAFO genom sin stabiliserande effekt på fot och fotled möjliggör en bättre hållning och kontroll av kroppen. Det bidrog i sin tur till bättre fysiska förutsättningar för olika aktiviteter – allt från att förflytta sig med eller utan hjälpmedel till att cykla och umgås med kompisar. Känslan av frihet, säkerhet och trygghet ansågs av föräldrarna vara lika viktig som de fysiska effekterna.

- För att objektivt studera fothylsans effekter på motoriken testade vi norrbottniska barn med cp på forsknings- och motoriklaboratoriet på Huddinge sjukhus. Laboratorietesterna bestod av registrering av barnens balans och hållning i stående med hjälp av rörelseanalyssystem, kraftplattor och elektroder som mäter muskelaktiviteten, säger Annika Näslund.

- Resultaten visade att när barnen använde DAFO fördelades kroppsvikten jämnare på båda fötterna, knäna blev rakare och barnen kunde justera sin balans och hållning jämfört med när de använde enbart sina skor.

Ett exempel är att när barnen i stående skulle sträcka ut armen efter en mugg med godis var rörelserna i jämförelse med motoriskt normalt utvecklade barn långsamma och ryckiga. Träning av armsträckning i stående med DAFO-hylsan kan alltså befrämja motorisk inlärning som justering av hållning och balans, och därmed ge förutsättningar för att använda armarna och händerna i vardagens alla aktiviteter.

Annika Näslund är född och uppvuxen i Kristianstad och tog sin sjukgymnastexamen i Lund. Hon har arbetat som sjukgymnast och habiliteringssjukgymnast, bland annat i San Diego, i Skåne och i Norrbotten. Sedan drygt tio år arbetar Annika Näslund som universitetsadjunkt på sjukgymnastutbildningen vid Luleå tekniska universitet och den 11 maj disputerar hon med avhandlingen "Dynamic ankle-foot orthoses in children with spastic diplegia – interview and experimental studies".

Upplysningar: Annika Näslund, tel. 0920-49 32 16, 070-812 89 90, annika.naslund@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se