Sten Brand överräcker gåva till tf rektor Erik Höglund.

Gåva för att främja bergteknik vid LTU

Publicerad: 18 juni 2009

En gåva på 8,5 miljoner kronor överräcktes på torsdagen till LTU:s tf rektor Erik Höglund för att hedra minnet av Rut Brand. Gåvan går till stiftelsen för Rut och Sten Brands fond som Rut Brand tagit initiativ till och som ska främja bergteknik vid Luleå tekniska universitet.

-   Vi är naturligtvis mycket tacksamma för gåvan som betyder mycket  för att kunna utveckla bergtekniken vid Luleå tekniska universitet, säger Erik Höglund.

Rut Brand avled i början av 2009 och en del av hennes arv, 8 500 000 kronor,  går till stiftelsen. Rut Brands make, Sten Brand, hade på torsdagen stämt möte med Erik Höglund för att överlämna gåvan. Sten Brand som är född i Malmfälten har under sitt yrkesverksamma liv arbetat inom gruvindustrin, bl a LKAB och som yrkesinspektör. Han träffade Rut i samband med studier i Haparanda och det visade sig att de båda var intresserade av området bergteknik.

-   Rut var inte mycket för materiella saker men däremot för att höja kompetensen  på ett viktigt område och det var hennes önskan att en del av hennes kvarstående tillgångar skulle gå till stiftelsen, säger Sten Brand.

Stiftelsen inrättades 1997 och har under tiden fram till idag delat ut 3,7 miljoner kronor i form av olika slags stöd som kompetensförstärkning, resebidrag, studiebesök, kursutveckling m m inom ämnesområdet bergteknik vid Luleå tekniska universitet . I höst kommer även ett nytt resestipendium på 25 000 kronor att inrättas och rikta sig till kvinnliga studenter inom bergteknik. Som tidigare verksam inom yrkesinspektionen är Sten Brand också angelägen om att höja kompetensen inom bergmekanik för att om möjligt förbättra arbetsmiljö och säkerhet inom gruvnäringen.