Stefan Wallin, Industridoktorand vid LTU i Skellefteå

Ger lösningar för mobila system

Publicerad: 24 juni 2009

Alarm och tjänsteövervakning i stora nät för mobila tjänster. Det är vad industridoktoranden Stefan Wallins forskning handlar om. Han har nyligen avlagt sin licentiatexamen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Telekomoperatörerna möter stora utmaningar när de ska leverera nya typer av tjänster i mobilnäten, exempelvis mobilt bredband. Två av de största problemen inom nätverksövervakning är dels överflöd av larm med dålig kvalitet, dels svårigheter att förstå struktur och kvalitet på levererade tjänster. När någon ringer supporten om problem med sitt mobila bredband ska operatören kunna förstå vad felet är och hur det har uppstått.

Genom sitt internationella kontaktnät inom telekomindustrin har Stefan kunnat intervjua internationellt stora operatörer och studerat deras larm och hantering av åtföljande problem.

Det är svårt att bedöma vilka delar i nätverket som påverkar hur kunderna upplever kvaliteten på en tjänst. Som ett första steg i lösningen introducerar Wallin ett nytt sätt att beskriva och beräkna hur de tjänster som levereras är uppbyggda och hur de fungerar.

En nationell operatörs övervakningssystem tar emot hundratals larm i minuten som ska bedömas och eventuellt åtgärdas. Stefan Wallin föreslår en lösning för automatisk larmprioritering med hjälp av ett självlärande system som lär sig att prioritera utifrån hur operatören tidigare har hanterat ett visst problem.