Grönt ljus för nytt brandingenjörsprogram

Publicerad: 22 april 2006

I dag beslutade Högskolevekert att ge Luleå tekniska universitet examinationsrätt för den nya brandingenjörsutbildning som enligt planerna ska starta hösten 2006.
Huvudansvariga för den nya utbildningen blir docent Milan Veljkovic och universitetslektor Anders Carolin. Utbildningen blir ytterligare en av byggstenarna i det nyligen invigda Centrum för riskhantering och riskanalys.

Det nya brandingenjörsprogrammet ska alltså enligt planerna ta in studenter under våren 2006. För att garantera tillräckligt djup i utbildningens olika delområden har LTU – förutom de universitetslektorer, docenter och professorer som redan finns på plats på de berörda institutionerna och avdelningarna – knutit till sig framstående internationell expertis samt ett antal adjungerade professorer.
Ytterligare ett lektorat inom området kommer dessutom att utlysas under våren 2006.

Studenterna på det nya brandingenjörsprogrammet kommer att få tillgång till två redan befintliga laboratorier; dels till Räddningstjänstens övningsfält i stadsdelen Hertsön i Luleå, dels till Energitekniskt centrums laboratorium i Piteå. Tanken är att nyttja de laboratorieresurser och den expertis som redan finns i närområdet i stället för att LTU bygger upp ett eget, konkurrerande laboratorium.

Bland de kurser de blivande brandingenjörerna kommer att läsa märks
• branddynamik,
• risker och brandkemi,
• husbyggnadsteknik och brandhållfasthet,
• psykologiska aspekter på ledarskap och riskhantering,
• distribuerat beslutsfattande och kulturmöten,
• risk och säkerhet,
• riskanalys,
• juridisk översiktskurs, samt
• de naturvetenskapliga grunder som ingår i alla ingenjörsutbildningar.

Även om den nya utbildningen formellt kommer att sortera under Institutionen för samhällsbyggnad, kommer även lärare på olika nivåer från institutionerna Arbetsvetenskap, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik samt Tillämpad kemi och geovetenskap att involveras i programmet.

De nya brandingenjörerna kommer att kunna söka jobb som räddningsledare inom exempelvis kommunernas räddningstjänster och på Räddningsverket. Andra tänkbara arbetsgivare är konsultfirmor som specialiserat sig på riskanalys och riskhantering, samt större företag som har egen verksamhet med riskmoment.

Upplysningar: Docent Milan Veljkovic, tel. 070-608 47 31, milan.veljkovic@ltu.se, universitetslektor Anders Carolin, tel. 070-630 34 38, anders.carolin@ltu.se; utbildningsledare Lars Bernspång, tel. 0920-49 13 08 lars.bernspang@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se