Hälsovetenskap bjuder på tio års forskning

Publicerad: 25 september 2009

Den 30 september bjuder Institutionen för hälsovetenskap in externa och interna intresserade att ta del av spännande forskningsprojekt inom områdena sjukgymnastik, hälsovetenskap och omvårdnad. Anledningen är att forskningen inom hälsovetenskap fyller tio år i år.

-  Vi vill visa upp vår forskning och visa på den senaste kunskapsutvecklingen, både för personal inom sjuk- och hälsovården, för våra studenter och alla andra intresserade, säger prefekt Kerstin Öhrling, Hälsovetenskap.

Forskarnas presentationer står självklart i fokus. Besökarna får ta del både av den forskning som sker idag och den som kommer att bedrivas i framtiden. För intresserade besökare anordnas workshops inom specialområden som äldres hälsa, e-hälsa och farmakologi, där verksamheten vid laboratoriet visas upp.

Forskningen inom hälsovetenskap har utvecklats kraftigt som en följd av integreringen av Vårdhögskolan i Boden i Luleå tekniska universitet. Fem professorer finns idag på institutionens tre forskningsavdelningar. Fyra av dem medverkar under forskningsdagen.