Josefin Lundqvist i LTU:s studentjour

Hon svarar på frågor från blivande studenter

Publicerad: 29 juli 2009

Josefin Lundqvist är nyckelperson i LTU:s studentjour. Med hjälp av olika moderna och traditionella kontaktsätt, hjälper hon blivande studenter att få svar på frågor inför deras studiestart i höst. Frågor om ”allt mellan himmel och jord” får hon svara på, eller möjligen skicka vidare

-  Det handlar om frågor om praktiska saker i studentlivet, till annat mer utbildningsspecifikt som t ex om man verkligen har tackat ja till en utbildning om det står på ett visst sätt i bekräftelsen, säger hon. 

Det är tredje gången i ordningen som LTU bemannar en studentjour för blivande studenter. Studentjouren är öppen mellan 12.00-16.00 och 18.00-20.00 veckan innan jul och i januari fram till studiestarten. Vanlig telefon, e-post, SMS, chatt och twitter är kontaktsätt som finns för att nå LTU:s studentjour. Och hittills har nästan alla sätt används, enligt Josefin Lundqvist.

-   Det är kul att alla olika sätt används, utom twitter än så länge, säger hon

Många frågor handlar om själva studiestarten som t ex vad som händer om man är frånvarande vid inskrivningen och om utbildningsplaner, kurslitteratur och sådant. Andra frågor hon får handlar om möjlighet att få en bostad, om studiemedel och om matematikkunskaper. Även de första veckorna på universitetet, den s k nolleperioden får Josefin frågor om, och givetvis en lång rad praktiska frågor.

-  Några har frågat om hur de ska ta sig hit, hur tågstationen ligger i förhållande till universitetet, hur man kan frakta upp sina grejor från södra Sverige, vilket som är bästa mobilt bredband i Piteå, hur man hittar begagnade möbler och så vidare, säger hon. 

En del frågor är så specifika och inriktade mot ett visst ämne att Josefin Lundqvist måste hänvisa till någon som är sakkunnig. Det kan till exempel handla om frågor på engelska från mastersstudenter om ett speciellt program. Studentjouren är viktig för blivande studenter tror Josefin Lundqvist

-  Jag anser väl att det är en väldigt viktig funktion, bara det att de kan få tag i någon. Det måste vara en otrolig trygghet att få prata med någon som är inne i det här livet, eftersom det är deras största grej just nu och att det är en helt ny värld de möter, säger hon.

Josefin Lundqvist, som själv är student vid Luleå tekniska universitet, har haft kontakt med både föräldrar och blivande studenter, dels direkt genom jouren, men även vid rundringning till sökande som blivit antagna till LTU. Hon upplever att de flesta tycker att det är väldigt positivt med direktkontakt. Ända fram till och med studiestarten i januari kommer Josefin Lundqvist att vara tillgänglig via studentjourens olika kontaktsätt.

Gå till