Ifrågasatt examinationsrätt – inget oväntat beslut

Publicerad: 22 april 2006

I en ny granskningsrapport ifrågasätter Högskoleverket Luleå tekniska universitets examinationsrätt i ämnet litteraturvetenskap.
Rektor Pia Sandvik Wiklund konstaterar att ämnet under ett antal år lockat allt färre studenter och att det därför ingått i den berörda institutionens strategi att satsa kraften på mer tvärvetenskaplighet.

Fram till 2001 var tillströmningen till Luleå tekniska universitets fristående kurser i litteraturvetenskap på såväl a-, b- som c-nivå mycket god. De flesta studenter som antogs till kurserna hade för avsikt att bli lärare i svenska efter genomgången praktisk pedagogisk utbildning, så kallad PPU. 2001 infördes den nya lärarutbildningen, något som bland annat ledde till ett kraftigt minskande antal studenter på dessa kurser, en nedgång som för övrigt syntes i hela landet.

- Som en direkt konsekvens valde institutionsledningen att koncentrera sina lärarresurser på att utveckla ämnet svenska med didaktisk inriktning, där litteraturvetenskap utgör en integrerad del. Nu har det arbetet nått så långt att vi står i begrepp att rekrytera en professor i ämnet, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

Utvecklingen ligger alltså helt i linje med institutionens verksamhetsuppdrag att etablera en humanistisk plattform som skapar mervärde för hela Luleå tekniska universitet.

- Syftet är att få till stånd en stark didaktisk forskningsbas, främst inom lärarutbildningen, där en rad forskningsämnen kan samverka. Litteraturvetenskap har helt enkelt – genom universitetets och institutionens strategiska prioriteringar i kombination med låga söktal till följd av en förändrad lärarutbildning – till stor del spelat ur sin roll vid Luleå tekniska universitet, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

Upplysningar: Rektor Pia Sandvik Wiklund, tel. 0920-49 16 08, 070-626 12 93, prefekt Clarence Larsson, tel. 0920-49 15 48 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22.