Inbjudan till presskonferens i Skellefteå

Publicerad: 22 april 2006

Sparbanksstiftelsen ger halv miljon till ökat Kina-samarbete vid LTU Skellefteå

Det västerbottniska träforsknings- och träindustrisamarbetet med Kina utvecklas ytterligare.
I veckan får LTU Skellefteå besök av professorer från Nanjing Forestry University i Kina. Man ska bland annat diskutera ett fortsatt samarbete både inom grundutbildning och forskning.

Det hela möjliggörs genom att LTU Skellefteå fått motta 500.000 kronor av Sparbankstiftelsen Norrland.
På onsdag 14 december arrangeras presskonferens med de gästande professorerna och representanter från LTU Skellefteå. Då överlämnar också Sparbanksstiftelsen de 500.000 kronorna.

LTU Skellefteå, tillsammans med ett antal träföretag, invigde för ett år sedan en utställningslokal utanför Shanghai i syfte att skapa nätverk med kinesiska träintressenter och sprida den skandinaviska stilen till den kinesiska markanden – allt med målsättningen att öka exporten av träprodukter från Västerbotten.

Genom att LTU Skellefteå fått 500.000 kronor från Sparbanksstiftelsen Norrland kan man ytterligare medverka till att utveckla företagen i Skellefteåregionen. Därför har man inlett ett samarbete med Faculty of Wood Science and Technology vid Nanjing Forestry University. Fyra professorer från universitetet besöker Skellefteå under vecka 50. Då kommer man att diskutera studentutbyte och samarbete inom både grundutbildning och forskning. Man ska också diskutera gemensamma temadagar och seminarier.

Med anledning av detta hålls en presskonferens den 14 december klockan 12.00 på LTU Skellefteå, A-husets södra entré (södra parkeringen).
Där medverkar både de gästande professorerna, representanter från LTU Skellefteå och Sparbanksstiftelsen Norrland. Stiftelsen bjuder på lunch.


Upplysningar: Christer Peterson, 0910 -58 57 08, christer.peterson@ltu.se, Olle Hagman, 0910-58 53 19, olle.hagman@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, 0920-49 16 73, 070-698 16 73, sofia.eriksson@ltu.se