Inbjudan till workshop: Att leda processindustriellt forsknings- och utvecklingsarbete

Publicerad: 12 maj 2006

Tisdagen den 16 maj arrangerar centrumbildningen Promote vid Luleå tekniska universitet en workshop med syftet att presentera och diskutera hur forskning och utveckling ska ledas, organiseras och genomföras på ett effektivt sätt i framtiden.
Tanken är att deltagarna dels ska lära av pågående forskning, dels byta kunskaper och ”nätverka”.
Bland dem som medverkar återfinns bland annat Scanias forsknings- och utvecklingschef, en av LKAB:s verksamhetschefer samt ett antal av LTU:s forskare.

Promote är en av Luleå tekniska universitets centrumbildningar, namnet står för Centre for management of innovation and technology in process industry”.
Workshopen genomförs på Hotell Nordkalotten med start klockan 09.50 och pågår till klockan 17.30. Medias representarer är varmt välkomna.

Några hålltider:
10.00 Scanias FoU-chef Hasse Johansson – Scanias ”utvecklingsfabrik”
11.30 Direktör Stina Blombäck – Billeruds strategier och organisation av FoU
13.30 LKAB:s verksamhetschef Peter Sikström – Applikationsutveckling med LKAB:s ”Experimental blas furnace”
14.30 Professor Thomas Lager – Framgångsfaktorer och arbetsformer för processutveckling
16.30 Paneldebatt – Framtida processutveckling

Upplysningar: Dr Torbjörn Nilsson, 0920-49 18 15, torbjorn.nilsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Relaterade länkar