Internationell forskarmiljö!

Publicerad: 21 maj 2007

Universitet i Adelaide, Australien, Shells forskningscentrum, Thornton, England och SKF ERC, Holland, där finner man just nu fyra av våra medarbetare. Samtidigt som här på plats i Luleå har vi forskare och doktorander från Indien, Ryssland, Frankrike, Iran, och Holland. Detta visar på att universitetet i allra högsta grad är en internationell arbetsplats och dessutom finns många möjligheter att jobba utomlands.