Islossning på LTU - sjuksköterskor och lärare tar examen

Publicerad: 14 januari 2009

(2009-01-14) Luleå studentkårs examenshögtid, Islossningen, går av stapeln lördag den 17 januari. 120 nybakade studenter från LTU:s hälso-, lärar-, ekonom- och beteendevetenskapliga utbildningar firar att de tagit sin examen tillsammans med 550 inbjudna släktingar och vänner.
Under två ceremonitillfällen får studenterna ta emot diplom och LTU-nålen. De nybakade sjuksköterskorna får också ta emot sin sjuksköterskebrosch. Dessutom delas stipendier och pris för bästa examensarbete ut.

Under examenshögtiden Islossningen avtackar universitetet under högtidliga former studenterna.

I år består festligheterna av två ceremonier på dagtid där universitetets prorektor Erik Höglund och Luleå studenkårs ordförande Elin Chrunak medverkar.

Kören Snapsakademien står för underhållning och vacker sång.  Islossningen avslutas med en bankett där studenterna firar sin examen tillsammans med studiekamrater.

Medias representanter hälsas varmt välkomna till de båda cermonierna.

Tid:
11.00  Ceremoni för sjuksköterske-  sjukgymnast- , social omsorgsstudenterna

13.00  Ceremoni för lärar- , ekonom- , internationell ekonomi- och psykologistudenterna

Plats: Aula Aurora

Särskilda pressplatser är reserverade längst fram i Aula Aurora.

Upplysningar: Elisabeth Engren, 0920 - 49 16 19 eller 070 - 272 22 37, elen@ltu.se

 

Bil: program

Relaterade dokument