Känseln kan ge säkrare bilkörning

Publicerad: 8 april 2009

(20090408) Genom att involvera fler sinnen kan bilkörningen bli säkrare. Allt fler avancerade funktioner i dagens fordon kräver att vi flyttar blicken till displayer istället för att fokusera körbanan. Det är naturligtvis inte optimalt för trafiksäkerheten. Men genom känselns hjälp kan färden bli tryggare.

Antalet funktioner i våra bilar ökar stadigt. Förutom radion ska vi nu kunna använda MP3-spelare, navigationssystem och telefon. Istället för att som förr med handen känna oss fram bland vred och knappar är allt fler funktioner samlade i en multi-funktionell display. För att hitta rätt måste man släppa blicken från vägen vilket skapar onödiga risker i trafiken.

Annie Rydström, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har i ett forskningsprojekt i samarbete med Volvo Personvagnar undersökt om det går att använda känselinformation istället för syn för att hitta och välja funktion via en display. I sin doktorsavhandling har hon undersökt hur man kan nyttja ledtrådar som simulerar känselinformation och därigenom göra bilkörningen säkrare.

Upplysningar:

Doktorand Annie Rydström / 070 423 82 55            

Informatör Margareta Aidanpää / 070 649 19 86