Kick-off i Västerbotten

Publicerad: 29 september 2009

Avdelningen har haft planeringsmöte/resa i de norra delarna av Västerbotten. Mötet startade med en ”kick-off” på Svansele vildmarkscamp i syfte att svetsa samman gruppen. Resan gick sedan till Stiftsgården i Skellefteå där alla fick möjlighet att reflektera över sin situation och vision och sedan bli coachad av några av sina medarbetare gällande någon vald frågeställning. Konflikthantering, universitets ledningsrum och strategiska frågor för avdelningen var tre andra ämnen som diskuterades. Gruppen vandrade också upp längs Skellefteälven till Kvistforsens kraftstation för ett improviserat studiebesök.

Sammanfattningsvis var mötet lyckat. Konceptet Svansele vildmarkscamp var välordnat och vi fick en lektion i entreprenörskap av Thorbjörn Holmlund. Diskussionerna i Skellefteå kommer vidare att leda till några åtgärder för att ytterligare förbättra vår arbetsmiljö och stärka vår position i forskarvärlden. Resan ordnades av Sofie Högberg och Anna-Lena Ljung.

Thorbjörn
Vår guide och mentor i entreprenörskap Thorbjörn Holmlund

Reine
Reine testar att skjuta blåsrör på vildmarkscampen

Sofie
Sofie visar hur man kastar yxa