Konkurrens trots ökad koncentration

Publicerad: 18 oktober 2007

Världens gruvindustrier har blivit allt mer globaliserade och konkurrensutsatta under de senaste 30 åren. Nyligen har dock en motsatt trend – en rad företagssammanslagningar – lett till ökad koncentration inom många mineralindustrier. Detta har hos vissa marknadsanalytiker och konkurrensmyndigheter återuppväckt den tidigare oron för att vissa företag blivit så stora att de kan kontrollera marknadspriserna via sin dominerande ställning på marknaden. Andra analytiker menar att företagssammanslagningarna i stället kommer att leda till ökad kostnadseffektivitet och därigenom lägre marknadspriser.

En central frågeställning i doktorsavhandlingen Market integration and merger assessments in the minerals industries med vilken Linda Wårell disputerade den 16 oktober, är om de nya, större företagen kommer att kunna tillämpa monopolprissättning och/eller om de blir mer kostnadseffektiva.

- Det huvudsakliga syftet med min avhandling är att utvärdera konkurrens- och effektivitetseffekterna av företagssammanslagningar inom mineralindustrin. Analysen är uppdelad i två delar, där den första fokuserar på marknadsavgränsningar och den andra fokuserar mer på analysen av själva sammanslagningen, säger Linda Wårell.

De gruv- och mineralmarknader som har analyserats i doktorsavhandlingen är kol- och järnmalmsmarknaden. Det övergripande resultatet visar att det sannolikt är effektivitetsvinster som legat till grund för företagssammanslagningarna. Därmed var oron för att de aktuella företagen skulle kontrollra marknaden till viss del obefogad, detta eftersom Linda Wårell inte kunnat se att konkurrensen på marknaden, trots den ökade koncentrationen, har minskat nämnvärt.

Upplysningar: Linda Wårell, tel. 0920-49 19 41, linda.warell@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se