Kunskap och bedömning

Publicerad: 13 juni 2006

Vilken är den viktigaste kunskapen inför en framtid vi inte vet särskilt mycket om? Hur och vad bedömer lärarna i förskolan och skolan och vilka konsekvenser får det?
De båda frågorna fångar kärnan i ett nytt projekt inom ramen för RUC, Regionalt utvecklingscentrum vid Luleå tekniska universitet.
På torsdag samlas totalt 400 personer till introduktionsseminarium, projektet finansieras av Myndigheten för skolutveckling och pågår under ett år.

Projektet vänder sig till anställda i Norrbottens kommuner, sameskolorna och inom lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och rymmer, förutom torsdagens introduktionsseminarium, ytterligare fyra seminariedagar, ett antal workshops och en samtalsledareutbildning.
Tanken är att det mellan seminarietillfällena formeras lokala samtalsgrupper som leds och stöttas av lokala samtalsledare. Ett antal personer inom respektive verksamhet kommer att erbjudas plats i samtalsledarutbildningen och tanken är att de sedan kan tänkas verka som piloter inom sin organisation så att samtalsgrupper kommer till stånd i förskolor och skolor där möjlighet till verksamhetsnära samtal skapas.

Introduktionsseminariet hålls alltså på torsdag den 15 juni vid två olika tillfällen; klockan 08.30-12.00 och 13.00-16.30, i B 192, B-huset, campus Luleå.

Medverkar gör Astrid Pettersson, professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för lärarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Upplysningar: Anna-Mia Bergkvist, tel. 0920-49 10 25, anna-mia.bergkvist@ltu.se eller Rakel Fagerström, tel. 0921623 38, rakel.fagerstrom@edu.boden.se