Kvartett från avdelningen mötte alumni Markus Nordlund på konferens i Istanbul

Publicerad: 3 september 2009

Vilnis Frishfelds, Gunnar Hellström, Anna-Lena Ljung och Staffan Lundström deltog på den fjärde internationella konferensen gällande porösa material. Konferensen hölls på Yeditepe University som ligger i den asiatiska delen av Istanbul. Konferensen är dedikerad de flesta transportfenomen i porösa material.

Avdelningen bidrog med följande presentationer:

 

  • “Heat And Mass Transfer In a Single Iron OrePellet During Drying”
  •  “Mechanisms Of Fluid Flow Induced Deformation Of Porous Medium”
  • “CFD-Simulations of Fluid Flow Through An Array Of Hexagonal Or Quadratic Packed Cylinders - Laminar Versus Turbulent Formulations”
  • ”Bubble Formation and Motion during Impregnation of Fabrics”

 

Överraskande och roligt var att Markus Nordlund som doktorerade på avdelningen 2006 också deltog på konferensen. Markus arbetar som forskare och projektledare på ett företag i Schweiz och åker varje år på några konferenser för att hålla sig informerad om framsteg inom forskarvärlden.