LTU Skellefteå firar 25-årsjubileum

Publicerad: 31 oktober 2007

I år är det 25 år sedan Institutionen för träteknik bildades i Skellefteå, något som firas måndagen den 5 november. Verksamhet i Skellefteå hade funnits i Skellefteå redan tidigare genom de YTH-utbildningar som startade 1976.

  Lite fakta:

· 1971 Högskolan i Luleå bildas

· 1976 Utbildningarna YTH Trä- och verkstad startar i Skellefteå

· 1982 Institutionen för träteknik bildas

· 1997 Högskolan i Luleå får universitetsstatus och byter namn till Luleå tekniska universitet

·  2007 LTU Skellefteå firar 25-årsjubileum

Måndagen den 5 november firas det stort på LTU Skellefteå och vi bjuder in till pressinformation klockan 17.30 i Forumhuset, 1 tr ner, på campus Skellefteå.

Lorentz Andersson berättar hur det hela startade 1976, Tom Morén, Anders Grönlund och Owe Lindgren – som alla var med när institutionen såg dagens ljus 1982 - berättar om starten för forskning och utbildning och prefekten Gunnar Landsell ger sin syn på institutionen från 1988 (när högskoleingenjörsutbildningarna i Skellefteå startade) och framåt.

Pressinformationen beräknas ta cirka 30 minuter, därefter är medias representanter välkomna att närvara vid det ”mingel” som pågår från klockan 18.00.

Information och fakta om LTU Skellefteå och institutionens verksamhet under de 25 senaste åren bifogas.

Upplysningar: Kersti Bergkvist, tel. 0910-58 53 34, 070-667 53 16, kersti.bergkvist@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

 

Fakta om LTU Skellefteå

* 1971 Högskolan i Luleå bildas

* 1976 Utbildningarna YTH Trä- och verkstad startar i Skellefteå

* 1982 Institutionen för träteknik bildas

* 1997 Högskolan i Luleå får universitetsstatus och byter namn till Luleå tekniska universitet

* 2007 Institutionen i Skellefteå firar 25-årsjubileum

Inom träforskningen ledde köpet av datortomografen 1992 till både utökad forskning och nya tillämpningar.  Otaliga stockar har röntgats och dokumenterats sedan dess. Owe Lindgren blev den första som disputerade vid institutionen när han 1992 lade fram sin avhandling ”Stockars inre kvalitet”. Institutionen har därefter utexaminerat ytterligare 23 doktorer inom trä. LTU Skellefteå anses vara världsledande inom träforskning.

Många är de utmärkelser som LTU Skellefteå fått under åren. Det senaste priset var Skogsindustrins ”Oscar” för ny virkesröntgen - den europeiska skogsindustrins mest prestigefyllda pris som tilldelades Anders Grönlund, Johan Oja och Stig Grundberg. De fick priset och 50.000 euro för 20-års arbete med att ta fram en röntgenstyrd process för måttvärdering av stockar på väg in i sågverken. Processen förväntas, fullt implementerad, innebära en årlig rationaliseringspotential på 2-3 miljarder kronor enkom för den svenska skogsindustrin.

Fyra gånger har priset för bästa lärare gått till Skellefteå. Pristagarna är Tom Morén, Staffan Nilsson, Johan Forsell och Ulla Westermark.

Forskningsresultat inom träområdet har under åren bidragit till utveckling och besparingar för industrin.

* Man har skapat ett nytt sätt att styra virkestorkar (adaptiv torkning) på ett sätt som förkortar torktiderna och ökar kapaciteten.

* Ånganvändning för uppvärmning och konditionering av virke. Metoden undviker sprickbildning. Ångkonditionering gör att man kan bygga direkt utan att låta virket ligga under lång tid.

* Logskannern som röntgar stockar i full hastighet på sågverken och sorterar i ”rätt” klasser.  En stor framgång för industrin.

Kontakterna med näringslivet är en drivkraft för institutionens utveckling inom forskning och utbildning. 1988 startades därför den första högskoleingenjörsutbildningen i Skellefteå, elektronik- och dataingenjörsprogrammet. Åren därefter följde bygg, elkraft och maskin. Ekonomprogrammet startade 1994.

Utbildningsutbudet har under åren förändrats och det aktuella utbudet är träteknik, datorspelsutveckling, datorgrafik, mobila datorsystem, datornätverk, TV- och filmscenografi/attributmakeri, datateknik/elektroteknik on-line.

Forskning bedrivs numera inom en mängd områden. Här är ett axplock från de senaste årens utveckling;

* Fritidsvetenskap. Nyligen presenterade Lena Forsberg sin licentiat-uppsats med rubriken ”Stalltjejer - hjältar i en kompromisslös värld”.

* Tillämpad datorspelsteknik – Multi user multi-touch-skärmen som vidareutvecklades i ett examensarbete och nu är på väg att bli ett blomstrande företag med säte i Skellefteå.

* Forskning i datorgrafik ger anhöriga till dementa och personal möjlighet att se och förstå hur dementa upplever sin omgivning.

* Foreign ground – forskningsprojekt där datorgrafiker och spelutvecklare gjort ett spel på uppdrag av det svenska försvaret för utbildning av FN-soldater på väg till Somalia.

* Forskningen inom mobila datorsystem inriktar sig mot mobilitet i Internet via trådlösa nätverk. Exempelvis kan en bilförare varnas för halka i en svacka längre fram av fordon som redan passerat platsen.

* EMC on Site – undersöker om elektroniska apparater stör varandra, viktigt vid bland annat telemedicin.

* Trä- och bionanokompositer. Nystartad forskning där man blandar plast och trä. Slutresultatet ska gå att återvinna, kompostera, vara lätt att forma och hållbart. Ikea har redan en stol i sitt sortiment.  Forskning även för att utveckla ett ligament som är kompatibelt med kroppen. 

Kortfakta om LTU Skellefteå 2007

Anställda

65

Professorer

10

Studenter

Cirka 700 per år

Omsättning

70 miljoner kronor

Utbildning

45 %

Forskning

55 %

Forskningsområden: Träteknik, träfysik, trä- och bionanokompositer, mobila system, tillämpad datorspelsteknik och datorgrafik, elmiljö/EMC on SITE och fritidsvetenskap.